LAVA

LAVA là sản phẩm phần mềm được phát triển cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chúng tôi hướng đến cung cấp công cụ để việc quản trị ở các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ được quan tâm đúng mức và đồng thời tạo cơ sở nền tảng cho việc quản trị về lâu dài, đáp ứng các yêu cầu khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Không đơn thuần là một công cụ nhập xuất dữ liệu, LAVA là một phần mềm quản trị được tối giản hoá với những nghiệp vụ cơ bản, bao gồm đầy đủ các phân hệ:

  • Kế toán
  • Tài sản cố định
  • Kho
  • Nhân sự
  • Mua hàng
  • Bán hàng
  • Bất động sản và dịch vụ liên quan

Tải file cài đặt Phần mềm LAVA

Tải file hướng dẫn sử dụng phần mềm LAVA