"W pustyni

i w puszczy"

ZADANIA

Opracujcie prezentację na temat lektury "W pustyni i w puszczy". Efektem pracy będzie pięciominutowe wystąpienie, w którym przedstawicie opracowane zagadnienie (wsparte prezentacją multimedialną, filmem, posterem itp.).


W tym celu poszukajcie informacji w internecie i w książkach - odwiedźcie bibliotekę szkolną. Wykorzystajcie różnorodne źródła, dokonajcie ich selekcji, wybierzcie to, co jest dla Was ważne i przydatne, a przede wszystkim zrozumiałe. Pamiętajcie o podawaniu adresu źródeł lub bibliografii. Sposób ich zapisu znajdziecie w rozdziale ŹRÓDŁA.

1. Przyrodnicy (I) - flora Afryki

2. Przyrodnicy (II) - fauna Afryki

3. Geografowie - warunki naturalne Afryki i zjawiska przyrodnicze

4. Przewodnicy - trasa wędrówki Stasia i Nel

5. Antropolodzy - ludność Afryki

6. Biografowie - życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

7. Portreciści - sylwetki bohaterów utworu

8. Literaci - świat przedstawiony powieściZadanie dodatkowe dla chętnych zespołów

Po opracowaniu tematu zespołowego (kiedy już sami się nauczycie) przygotujcie zestaw zadań sprawdzających, np. krzyżówki, quizy, zagadki, pytania testowe, itp..., które wykorzystacie podczas prezentacji w klasie.

Skorzystajcie ze strony : learningapps.org


Jak pracować ?

Tworzycie jeden trzyoosobowy zespół. Dla usprawnienia pracy podzielcie się zagadnieniami. W czasie przygotowywania prezentacji wykorzystajcie Dokumenty Google. Lider zespołu wysyła zaproszenia do wszystkich członków grupy oraz do mnie marzkabe@gmail.com

Na wykonanie zadań macie czas do 20 maja.


Zadania członków zespołu

 1. Załóżcie (jeśli jeszcze nie macie) konto Google.
 2. Bądźcie stale w kontakcie z liderem zespołu.
 3. Zakończcie czytanie lektury.
 4. Wybierzcie zadania dla Waszej grupy.
 5. Czytajcie uważnie materiały. Wybierajcie i notujcie to, co będzie przydatne. Najbardziej wartościowe zaproponujcie jako źródło informacji i dodajcie do bibliografii (przekażcie liderowi).
 6. Dobierzcie materiał, który wykorzystacie podczas prezentacji. Pamiętajcie o prawach autorskich, sprawdzajcie strony, z których korzystacie.
 7. Przygotujcie wspólnie plan, co i jak po kolei chcielibyście pokazać innym w klasie.
 8. Stwórzcie prezentację, wspomagajcie się w pracy (możecie wykorzystać Dokumenty Google).


Zadania lidera

 1. Przydziel każdemu członkowi zadanie.
 2. Motywuj swoją grupę, aby jak najlepiej wykonywali zadania. Wszyscy pracują na wspólny efekt.
 3. Zdawaj nauczycielowi relację z postępów w pracy nad zadaniem ).
 4. Czuwaj nad przygotowaniem prezentacji w terminie.
 5. Zbierz i opracuj bibliografię .
 6. Zaplanuj ustne wystąpienie (sam lub z zespołem) - prezentacja wyników.
 7. Pamiętaj! Twój głos jest decydujący!


ŹRÓDŁA

Treść książki Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” znajdziecie w domenie publicznej na stronie Wolne lektury

Ten utwór znajduje się w domenie publicznej, co oznacza, że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać.

Informacje o autorze znajdziecie w

 • Wikipedii (licencje CC BY-SA) Wszystkie treści zawarte w Wikipedii są wolne, co oznacza, że mogą być bezpłatnie wykorzystywane, dowolnie kopiowane i modyfikowana przez każdego.Wikipedia zawiera także materiały dźwiękowe i graficzne.
 • Wirtualnej bibliotece literatury polskiej - domena publiczna, zawiera teksty literackie
 • i tutaj

Polecam (dla zainteresowanych) "Listy z Afryki" i tutaj

Informacji o Afryce szukajcie na poniższych stronach

Materiały uzupełniające

Przydatne podpowiedzi do prezentacji


Co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu?


1. Rozwinięcie (wyczerpanie) tematu.

2. Język - poprawność językowa i pisownia (ortografia i

interpunkcja).

3. Wykorzystane źródła. Bibliografia.

4. Wykorzystanie TIK.

5. Jakość produktu finalnego (efekt pracy).

6. Współpraca w zespole.

7. Wkład pracy poszczególnych osób w realizację zadania.

8. Terminowość wykonywania zadań, uczestnictwo w konsultacjach

- relacje lidera.

9. Sposób prezentacji ustnej (mówienie na temat tego, czego się

nauczyłem)

10. Postawa, kontakt wzrokowy, swoboda prezentowania tematu.


Stworzone na podstawie : http://vb-blog-klasowy.blogspot.com