Aktualności

Witamy na naszej stronie

11 października 2018

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „Aktywna 8” zajmuje się tworzeniem optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych, rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia, organizację zajęć sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, promocję zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych - profilaktyka uzależnień, agresji, przemocy i innych zachowań ryzykownych.

Swoja działalność opieramy na współpracy z jednostkami samorządowymi, administracją państwową i gospodarczą, instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi osobami o celach, zadaniach i zainteresowaniach.

Wspieramy również działalność oświatowo-wychowawczą w szkołach objętych Naszym patronatem.