Dokumenty do pobrania

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

 • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2018/2019
 • Oświadczenie o wymiarze godzin korzystania z opieki przedszkolnej
 • Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy I
 • Wykaz ulic należących do obwodu SP6 w Rumi.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - z innego obwodu
 • Oświadczenie o wielodzietności
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do SP6
 • Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia
 • Wniosek do klasy II - VII
 • Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
 • Wniosek - język kaszubski
 • Wniosek - duplikat legitymacji szkolnej
 • Wykaz ulic należących do obwodu SP6 w Rumi.