Dziennik elektroniczny

Jeśli potrzebują państwo dodatkowe konto rodzica/opiekuna prawnego prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub pod adresem: administrator@sp2chelmno.pl