Statut szkoły

Statut_2017.02.21 tekst jednolity.doc
Statut I 2017-GIM
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA