Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

zapisy w sekretariacie szkoły od 15.02.2017

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

karta zgoszenia dziecka do szkoy.odt

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

owiadczenie 2.odt

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

wniosek o przyjcie dziecka do szkoly 2017-2018.odt

Obwód Szkoły Podstawowje nr 2

obwodsp2.odt

Rekrutacja do oddziału "0"

zapisy w sekretariacie szkoły od 15.02.2017

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału "0"

karta zgoszenia dziecka do oddziau 0.odt