Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy wpłacać na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA

38 9484 1163 3726 0753 0878 0001

rada_rodzicow_w_pytaniach_i_odpowiedziach.pdf