Communicatie met ouders

De communicatie gebeurt via het communicatieplatform Gimme.