Zonnebloemproject

Op onze school moeten we dagelijks omgaan met verschillende culturen, meningen, achtergronden en talen. Hiermee omgaan is niet altijd even gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Om dit in goede banen te leiden hebben we het ‘Zonnebloemproject’ in het leven geroepen. Een project waar iedereen binnen onze school aan meewerkt: de leerlingen, leerkrachten, directie, onderhoudspersoneel, de stad Vilvoorde,… We organiseren activiteiten en maken afspraken rond de bouwstenen communicatie, eerlijkheid, vertrouwen en respect.

Conflicten oplossen is hier een belangrijk onderdeel van. De enige manier om dit aan te pakken is door te praten met elkaar. Dit kan onder de kinderen zelf aan de zonnebloembank, tijdens een klasgesprek of tijdens een kringgesprek. Moeilijk in het begin, maar het werpt zijn vruchten af. We gaan elkaars rugzakje beter leren kennen en begrip opbouwen. Nissrine zegt hierover:” Als er ruzie is moeten ze aan de zonnebloembank gaan zitten en het oplossen op een deftige manier.”

Onze maandelijkse zonnebloemraad zorgt ervoor dat de leerlingen hun ideeën naar voor kunnen brengen en samen met de leerkrachten en de directie kunnen nadenken over een beter schoolklimaat.

Ieder schooljaar starten we met een zonnebloemweek. De lessen staan dan vooral in functie van sociale vaardigheden, Nederlands (luisteren, spreken en creatief schrijven) en leren leren. Tijdens deze week leren de kinderen en leerkrachten elkaar beter kennen en wordt er gewerkt aan een goede klassfeer. Er worden allerlei activiteiten voorzien waarbij de leerlingen gesprekken gaan voeren met elkaar en leren samenwerken. Op die manier groeit het vertrouwen in elkaar binnen een klasgroep en op school. “Kinderen leren elkaar kennen, ook talenten en wat ze leuk vinden.”, aldus Meryam. Lamiae verwoordt het zo:” We leren dat pesten geen zin heeft en dat we respect moeten hebben voor iedereen.” Deze zonnebloemweek sluiten we samen af met de ouders, grootouders, … . Zo krijgen zij aan de hand van foto’s, werkjes en een voorstelling door de leerlingen een betere kijk op hoe het er bij ons in De Groene Planeet aan toe gaat.