Projecten

Binnen de school ijveren we ook om bruggen te bouwen, met de kinderen en voor de kinderen, hierbij hebben we ons zonnebloemproject en met de ouders en voor de ouders is er onze brugfiguur.

Natuurlijk hechten we in onze school ook veel belang aan taal. Naast onze boekenklas hebben we ook Villa Kakelbont waar kinderen tijdens de pauzes kunnen gaan lezen.

Aansluitend bij onze pedagogische visie, ijvert de school in het belang van ieder kind om jaarlijks deel te nemen aan de allerlei projecten , zoals sport, milieu en gezonde voeding.