การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ห้องเรียนออนไลน์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด)

การยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสาร / คู่มือ / แบบฟอร์ม

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นธ.1

Cr.by กลุ่ม DLICT สพป.นราธิวาส เขต 1

ครูดี ศรี สพฐ. สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นธ.1

การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เทคนิคการใช้สูตร excel
excel พื้นฐาน
Professional Learning Community คืออะไร

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชม

ติดต่อสอบถาม