ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

Диляна Мангелова

учител по български език и литература

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:

Иван Палийски, Мариян Томов, Петър Тошанов, Симона Марева, Симона Николова, Теодора Чолакова, Христо Радулски, Марио Гърков, Кристофър Тодоров, Надя Комитова, Моника Раднева, Борислав Симеонов, Мария Хвойнева, Силвия Трайкова, Костадин Йончев.