Електронни уроци

Добре дошли в новият ми проект!

В този сайт постепенно ще публикувам електронни уроци, които използвам в обучението по ИТ в 5 и 6 класове. Следващата учебна година, когато издателството пусне в продажба електронни те учебници ще публикувам поетапно и уроците за 7 клас.

Ще публикувам и задачите, които изпълняват и по-големите ученици от 9 до 12 клас.

Всички учебни материали са предназначени е

Сайтът постепенно ще бъде запълван със съдържание.