Support athletics for children at the School of Promise and Grace International School!

Half Marathon

and Relay

28 เมษายน (April) 2561

เส้นทาง

บริเวณตำบลหนองควาย อำเภอหางดง และ ตำบลแม่เหียะ/ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Location

 • The race path will be located in Chiang Mai Province in the general area of the subdistrict of Nong Khwai of Hangdong District and the subdistricts of Mae Hia and Suthep of Meuang Chiang Mai District.

ลงทะเบียนที่นี้ / Register here

Single / วิ่งเดี่ยว

Relay / วิ่งผลัด

รับเสื้อวันที่ 27-28 เมษายน 2018 กรุณาชำระภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทำการสมัคร

ท่านสามารถ ชำระค่าสมัครลงทะเบียนวิ่งได้ 2 ช่องทาง

1. สมัคร Online

หรือมาสมัครหน้างานวันที่ 28 เมษายน 2018 เริ่มลงทะเบียนเวลาตี 3:30 ถึง ตี 4:45

รับเสื้อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 กรุณาชำระภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทำการสมัคร

2. หลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2018 ค่าสมัคร 800 บาท ( ไม่ได้รับเสื้อ ) แต่มีจัดจำหน่าย

3. ท่านสามารถมาสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนพันธสัญญา โทร. 053-483136

4. จ่ายค่าสมัครผ่านทางบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี ความหวังในพันธสัญญา

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา หางดง เลขที่บัญชี 459-0-63504-3

(กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากทำการโอนแล้ว) ติดต่อ ครูดา 080-667-4953, ครูพิม 061-323-6549

(หรือแจ้งเข้ากลุ่มไลน์ หรือ กลุ่มเฟส)

Register Now

 1. Please pay the registration fee within 48 hours of registering online.
 2. After March 18, the registration fee will be 800 Baht. Shirts will also be available for sale at the race. Payment must be received before registration is complete.
 3. Register Online and pay via bank. You may bring cash to any branch of Bangkok Bank. Deposit the money to the following account, then e-mail a photo of your receipt to: pim@sopromise.org

Hope in the Promise Foundation

Bangkok Bank, Hangdong Branch

Account # 459-0-63504-3

4. Register and pay in person at the School of Promise. 187 Moo 5, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiang Mai 50230. We have a pin on Google Maps.

Call Joel with questions: 080-793-7510.

กรุณาเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข่าวสารด้วยนะครับ

5k Option - Run it as a Relay!!

There is a relay option for running the Chiang Mai Half Marathon. You may enter four people per team. Each person will run 5.25 km. Team members may be any age, and teams may be mixed male and female. Each member of the top three relay teams to finish will receive a trophy. Entrance fee 800 Baht each

วิ่งผลัด 5 กิโลเมตร

ตัวเลือกวิ่งผลัดสำหรับการวิ่งเชียงใหม่ฮาร์ฟมาราธอน คุณสามารถรวมทีม 4 คน แต่ละคนจะวิ่ง 5.25 กม. ไม่จำกัดอายุและเพศของสมาชิกในทีม. 3 ทีมแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับถ้วยรางวัล ค่าสมัคร 800 บาท/คน


รายละเอียด

 • โรงเรียนนานาชาติเกรซและโรงเรียนพันธสัญญาร่วมกันจัดงาน เชียงใหม่ฮาฟท์มาราธอน

ในวันที่ 28 เมษายน 2018 เวลา 05:00 น.

 • นักวิ่งมารับเบอร์บิ๊บระหว่าง 8:00 น.- 16:00 น. ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน หรือ ระหว่าง 3:00 น. - 4:45 น.ในวันที่28 เมษายน
 • รับบิ็บที่จุดเข้าเส้นชัย ณ ศูนย์วิจัยสาธิตเเละฝึกอบรมการเกษตรเเม่เหียะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลานพระพุทธ)
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2018 และ 800 บาทหลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2018
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัล
 • ผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2018 จะได้รับเสื้อวิ่งเชียงใหม่ฮาฟท์มาราธอน
 • ผู้เข้าเส้นชัย 5 ลำดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัล ซึ่งแบ่งตามประเภทดังนี้

ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง

ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย

ประเภทอายุ 20 - 29 ปี หญิง

ประเภทอายุ 20 - 29 ปี ชาย

ประเภทอายุ 30 - 39 ปี หญิง

ประเภทอายุ 30 - 39 ปี ชาย

ประเภทอายุ 40 - 49 ปี หญิง

ประเภทอายุ 40 - 49 ปี ชาย

ประเภทอายุ 50 ปี ขึ้นไป หญิง

ประเภทอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย

 • มีจุดน้ำดื่มบริการ
 • มีอาหารสุขภาพบริการหลังเข้าเส้นชัย

Details

 • Grace International School and the School of Promise will host a half marathon race at 5 a.m. on April 28, 2018
 • Participants can get Race Bibs between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. on Friday, April 27, or between 3 a.m. and 4:45 a.m. on race day. Pick up race bibs at the start/finish line at Chiang Mai University Agricultural Center, Mae Hia (not at the main campus).
 • Race fees will be 500 Baht for registration before March 18, 2018 and 800 Baht thereafter
 • Race participants will receive a finisher’s medal
 • Early registrants (by March 18) will receive a Chiang Mai Half Marathon t-shirt
 • T-shirts will be available for sale at the race
 • Trophies will be provided for the first five finishers in each of the following categories:
  • age 19 and under female
  • age 19 and under male
  • age 20-29 female
  • age 20-29 male
  • age 30-39 female
  • age 30-39 male
  • age 40-49 female
  • age 40-49 male
  • age 50+ female
  • age 50+ male
 • Water stations will be placed at intervals on the course
 • Healthy food will be available for race participants at the finish


วัตถุประสงค์ของโครงการ

ฝ่ายกีฬาโรงเรียนนานาชาติเกรซและโรงเเรียนพันธสัญญามีวัตถุประสงค์ในการร่วมจัดงานวิ่งขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้คืองานวิ่งฮาฟท์มาราธอนเชียงใหม่ นับได้ว่ากีฬาการวิ่งนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในเชียงใหม่และทั่วประเทศไทย และเราหวังที่จะส่งเสริมกีฬานี้เพื่อให้คนไทยได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์ของเราคือการจัดงานวิ่งฮาฟท์มาราธอนให้เป็นงานประจำปี เรามีความตั้งใจที่จะจัดงานวิ่งที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดกลุ่มนักวิ่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ทางโรงเรียนได้กำหนดระยะทางการวิ่งเเบบฮาฟท์มาราธอน เนื่องจากมีการจัดงานวิ่งที่กำหนดระยะทางแบบ 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร หรือแม้กระทั่งมาราธอน (42 กิโลเมตร) เกิดขึ้นมากมายทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีงานวิ่งเพียงไม่กี่งานที่จัดแบบฮาฟท์มาราธอน (21 กิโลเมตร)

รายได้จากงานวิ่งเชียงใหม่ฮาฟท์มาราธอนจะนำมาสมทบทุนฝ่ายกีฬาโรงเรียนนานาชาติเกรซและโรงเรียนพันธสัญญา

Project Purpose

The Athletic Department of Grace International School and the School of Promise have joined together for the purpose of co-hosting a new running event in Chiang Mai. This project is the Chiang Mai Half Marathon. Running is a rapidly growing sport in Chiang Mai and throughout Thailand, and we hope to encourage this growth with a view to encouraging people throughout Thailand to pursue exercise and good health.

Our goal is to establish the Chiang Mai Half Marathon as an annual event. We intend to provide a high quality event that will attract a large number of runners from around Northern Thailand. We have chosen the half marathon distance because, while there are a large and growing number of 5 Kilometer, 10 Kilometer, and even full marathon (42 Kilometers) events in Northern Thailand, there are few events that offer the middle distance of the half marathon (21 Kilometers).

The Chiang Mai Half Marathon will offer the opportunity to raise needed funds for athletic programs at Grace International School and the School of Promise.


วัตถุประสงค์ของเชียงใหม่ฮาฟท์มาราธอน

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและพัฒนากีฬาการวิ่ง
 • เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกาย
 • เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดงานแบบฮาฟท์มาราธอน ( 21 กิโลเมตร)ในภาคเหนือของประเทศไทย
 • เพื่อระดมทุนสำหรับนักกีฬาโรงเรียนนานาชาติเกรซและโรงเรียนพันธสัญญา

Chiang Mai Half Marathon Project Objectives

 • Encourage people to get involved in and develop their potential in the sport of running
 • Join with the local community in promoting life-long healthy habits, such as good diet and exercise
 • Fill the niche of a high quality running event at the half marathon (21 Kilometer) distance in Northern Thailand
 • Raise funds for athletic programs at Grace International School and the School of Promise

ที่มาของโรงเรียนพันธสัญญา

โรงเรียนพันธสัญญาตั้งอยู่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนพันธสัญญามอบความหวังและอนาคตให้แก่เด็กนักเรียนและครอบครัวที่อยู่ในเขตพื้นที่หางดง โดยการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเราได้จัดเตรียมการศึกษาที่ดีเยี่ยม และมุ่งหวังในการขจัดวงจรความยากจนและการถูกกดขี่ข่มเหงให้หมดไปจากชุมชนอย่างถาวร โรงเรียนพันธสัญญา เป็นโรงเรียนไทยที่ให้ความสำคัญพิเศษด้านภาษาอังกฤษ จำนวนครึ่งหนึ่งของนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนทั้งหมดได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ

Background on the School of Promise

The School of Promise is located in Hangdong, Chiang Mai, and provides hope and a future to students and families in the Hangdong community by sharing the Gospel of Jesus Christ, providing excellent education, and breaking the cycle of poverty and oppression. The school is a Thai national school with special emphasis on English language. Approximately half of students are considered at-risk and attend on scholarship. All students are enrolled in the Bilingual Program.

ที่มาของโรงเรียนนานาชาติเกรซ

โรงเรียนนานาชาติเกรซก่อตั้งแต่เเรกเริ่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่คริสเตียนชาวต่างชาติทำงานด้านการรับใช้โดยการจัดเตรียมความจำเป็นให้แก่เด็กๆผ่านการเรียนแบบบูรณาการจากมุมมองคริสเตียนเพื่อนักเรียนจะสามารถเผชิญความท้าทายในโลกทุกวันนี้ได้

Background on Grace International School

Grace International School exists primarily to enable international Christian workers to remain in their field of service by providing for the needs of their children through an integrated education from a Christian worldview so students can face the challenge of today’s world.


วิสัยทัศน์

เรามุ่งหวังให้โรงเรียนพันธสัญญา เป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนคริสเตียน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และสามารถนำศักยภาพนั้นไปปรับใช้ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น รวมถึงระดับชุมชน

Vision of the School of Promise

The School of Promise produces life-long learners, providing Christian education to students of all faiths, in an environment of academic excellence designed to lead them to achieve their potential in each individual’s calling in higher education, the community, and the family.

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาติเกรซ

เป็นสถานที่ทำงานที่มีชีวิตชีวาแก่พนักงานและเป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

Vision of Grace International School

A vibrant workplace for staff. An inspiring learning environment for students.

พันธกิจ

โรงเรียนพันธสัญญาเรามอบความหวังและอนาคตแก่นักเรียนและครอบครัวที่อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่หางดง โดยการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเราได้จัดเตรียมการศึกษาที่ดีเยี่ยมให้แก่นักเรียน และมุ่งหวังในการขจัดวงจรความยากจนและการถูกกดขี่ข่มเหงออกไปจากชุมชนอย่างถาวร

Ministry Mission

The ministry of the School of Promise provides hope and a future to students and families in the Hangdong community by sharing the Gospel of Jesus Christ, providing excellent education, and breaking the cycle of poverty and oppression.