สำหรับเราทุกคน

Everyone Included

กุญแจในควาสำเร็จครั้งนี้คือ การร่วมด้วยช่วยกันของกลุ่มคริสเตียน,ที่ซึ่งเด็กๆทุกคนสามารถมาเรียนได้โดยที่เราไม่คำนึงว่า ผู้ปกครองจะจ่ายได้หรือไม่ เกือบ45%ของผู้ปกครองนักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของลูก เพราะสิ่งสำคัญก็คือ เด็กๆไม่ควรถูกกักกันการศึกษาเพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเล่าเรียน ดั้งนั้นเราจึงเป็นโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กทุกคนและไม่ไช่เป็นโรงเรียนแค่สำหรับใครบางคนเท่านั้น

The key to our success is the inclusiveness of our Christian community, where all children are welcomed regardless of background, status, or special needs. More than half of our students receive some degree of tuition assistance. The heart of Heritage is that no child should be turned away from a Christian education due to financial need, making us a private school for the public and not just the privileged.