สำหรับเราทุกคน

Everyone Included

กุญแจในควาสำเร็จครั้งนี้คือ การร่วมด้วยช่วยกันของกลุ่มคริสเตียน,ที่ซึ่งเด็กๆทุกคนสามารถมาเรียนได้โดยที่เราไม่คำนึงว่า ผู้ปกครองจะจ่ายได้หรือไม่ เกือบ45%ของผู้ปกครองนักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของลูก เพราะสิ่งสำคัญก็คือ เด็กๆไม่ควรถูกกักกันการศึกษาเพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเล่าเรียน ดั้งนั้นเราจึงเป็นโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กทุกคนและไม่ไช่เป็นโรงเรียนแค่สำหรับใครบางคนเท่านั้น

The key to our success is the inclusiveness of our Christian community, where all children are welcomed regardless of the parent’s ability to pay. Almost 45% of our parents receive some degree of tuition assistance. The heart of Heritage is that no child should be turned away from a Christian education due to financial need, making us a private school for the public and not just the privileged.