เพลงมาร์ชโรงเรียน


เพลงมาร์ช : โรงเรียนพันธสัญญา

(School Of Promise Song)

เนื้อร้อง : นิรันดร์ จันทจร

พันธสัญญา เขียวขาว สีประจำมั่น

ใฝ่ คุณธรรม ความรู้ คู่การศึกษา

หมั่นพากเพียร อ่านเขียน เรียนรู้วิชา

ด้วยศรัทธา ใจกตัญญู เชิญชู คุณธรรม

ต่างภาษา เชื้อชาติ รวมกันเป็นหนึ่ง

ใจพึ่งพิง หนึ่งเดียว พระเยซูคริสต์

ร่วมอุทิศ ให้ ชีวิต ด้วยเมตตา

บ่มปัญญา เชิดความรู้ ชูความดี

ศึกษาดี ภาษาเด่น เน้นพระธรรม

เรารวมกัน สร้างสังคม ให้สดใส

เขียวขาว ประกาศไว้ ให้ เกริกก้องไป

พวกเราภูมิใจ โรงเรียนพันธสัญญา