คำขวัญโรงเรียนพันธสัญญา

Values

การศึกษาดี ภาษาเด่น เน้นพระธรรม

คำขวัญของโรงเรียน

  • การศึกษาดี
  • ภาษาเด่น
  • เน้นพระธรรม

Values

  • Academic Excellence
  • Bilingual Focus
  • Biblical Integration