Faculty and Staff

ครูและเจ้าหน้าที่

ฐานิดา เทียนชัยพนา,

คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ,ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

เป็นการทรงนำจากพระเจ้าที่ได้มาร่วมพันธกิจการศึกษา ในโรงเรียนพันธสัญญา ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน ทุกสถานการณ์ผ่านมาด้วยพระคุณของพระเจ้า

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางสาวอโณทัย จันทสิทธิ์

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (Master in IT. Science)

ศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต(MDIV.Theology Full Gospel Univ. Korea)

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกมาร่วมรับใช้กับพี่น้องในพระคริสต์และได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหลักสูตรบูรณาการบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ ทั้งในระดับประถมและมัธยมที่นี่ชื่นชมยินดีอย่างมากที่ผู้บริหาร คุณครูและเด็กๆนักเรียนทุกคนรู้จักพระเจ้าและรักพระเจ้า เป็นโอกาสที่ดีมากที่พระเจ้าทรงนำให้ได้มาร่วมสร้างโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์จริงๆ


ชื่อ นางพิมพา วิญญูโอภาส (ครูพิม)

ศึกษาศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชา สุขศึกษา

ข้าพเจ้ารู้สึก ดีใจที่ได้มาทำงานในโรงเรียนพันธสัญญา และได้ระลึกถึงคำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าเคยอธิษฐานไว้กับพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้ามากที่มีหัวหน้างานที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ ครอบครัวหนึ่งในพระเจ้า ครูและบุคลากรทุกคนทำงานด้วยหัวใจเอาใจใส่ในการทำงานเสมอ

นางวิดาวัลย์ คารมศิลปชาญชัย

บริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาการบริหารการจัดการ

ดิฉันดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพและได้ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า เวลาว่างดิฉันชอบใช้เวลาอยู่กับลูกๆและครอบครัว อ่านหนังสือให้ลูกๆเพราะจะเห็นถึงการพัฒนาของเด็กๆ และอยากให้เด็กเติบโตในหนทางของพระเจ้า

ครูเกวลี นวโชติสกุล ชื่อเล่น ครูเก

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขาภาษาไทย

พระเจ้าทรงนำฉันในการสอนเด็กๆ ที่นี่ ฉันมีสันติสุขที่ได้สอนเด็กๆฉันรักการสอน รักเด็กๆและอธิษฐานเผื่อพวกเขาและฉันหวังว่าเด็กๆหลายคนและครอบครัวของเขาจะมีโอกาสรู้จักพระเจ้าและรับเชื่อพระเจ้าต่อไป

นางสาว นาคา จะแดง ครูแป

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรงเรียนพันธสัญญาที่ได้เข้ามาทำงานในด้านการสอนให้เด็กได้ทำงานที่ถือว่ามีเกียรติการสร้างคน ให้เขามีโอกาสพัฒนาต่อยอดในอนาคต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเด็กๆที่นี่ เด็กๆน่ารัก ให้ความรักให้ความเคารพครู ในโรงเรียนแห่งนี้ฉันได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวของพระเยซูให้เด็กฟัง ให้เขาได้รู้จักกับความรักของพระเจ้า ฉันดีใจที่ได้สอนเด็กๆ และดีใจที่เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มและมีความสุข เมื่อมาโรงเรียนคะ

นางสาธิยา พงษ์ไพรวัน ชื่อเล่น ครูสา

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

เป็นความภูมิใจของดิฉันที่ได้มารับใช้พระเจ้าในโรงเรียนนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีผู้นำที่ดี พระเจ้าสอนให้ดิฉันเติบโตหลายอย่างผ่านงาน และนักเรียนของดิฉันค่ะ ดิฉันรักโรงเรียนและนักเรียนทุกคนค่ะ

นางสาวยุพดี วารีสกุล ชื่อเล่น ครูเดือน

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ความภูมิใจในความเป็นครู คือการได้รับการยกย่องว่าเป็นพิมพ์ของชาติ ทุกวันจึงมีความสุขกับการสอนนักเรียน มีเสียงหัวเราะ มีรอยยิ้มจากเด็กๆ ที่น่ารัก มีความสุขกับการทำกิจกรรมกับนักเรียน และมีความสุขที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าผ่านการสอนเด็กนักเรียนด้วยเหนื่อย บางครั้งก็เหนิ่อยกับการสอน แต่เมื่อมองดูไปที่เป้าหมายของเรา คือ การเห็นเด็กคนหนึ่งโตขึ้นด้วยการเสริมสร้างผ่านควมรักของพระเจ้า ก็ทำให้หายเหนื่อย ความหวังของความเป็นครูในวันนี้ คืออยากให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เติบโตขึ้นในวันข้างหน้า อยากให้เป็นคนดีของสังคม ของครอบครัว ของพ่อแม่ และของคุณครู และเป็นแสงสว่างต่อๆไปในทุกๆที่ และให้กับทุกตน

นางสุภาพร สว่างมงคลชัย

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ

ขอบคุณพระเจ้า! ที่จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรงเรียนพันธสัญญา ที่ทำให้ได้ทำงานพร้อมรับใช้พระเจ้า เด็กๆน่ารักพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สำคัญการสอนทำให้ฉันพัฒนาตัวเองและศึกษาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความหวังของเด็กๆในแต่ละเช้าที่เข้ามาในโรงเรียน ขอบคุณพระเจ้าคะ

นายอำนวย เอกทวีวัฒน์

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

พระเจ้ามีแผนการณ์สำหรับชีวิตเรา และกำหนดไว้แล้ว ขอบคุณการทรงนำของพระเจ้า ตั้งใจที่จะใช้ของประทานที่ได้รับให้ดีที่สุด เพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์

นางพรทิพย์ นามสกุล ถิ่นวนา ชื่อเล่น บี

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาทำงานในโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่เพราะความบังเอิญเพราะพระคุณและความรักของพระเจ้า รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานในโรงเรียนที่เป็นคริสเตียนและได้มีโอกาสสอนเรื่องราว ของพระเจ้าด้วยทำให้รู้สึกมีความสุขมากค่ะ

Marvel Vander Kooi, B.A. (History, Social Studies Teaching, Secondary Education); M.A. (TESOL & Intercultural Studies)

English Teacher

I enjoy talking with friends, reading books, watching Netflix and news commentary, hanging out in coffee shops, going for walks, and eating yummy food.


Joel Vander Kooi, B.A. (Government & Int'l Affairs), J.D. (Law)

Teacher Trainer and English Teacher

My family moved to Chiang Mai from the U.S.A. in 2008 in order to open the School of Promise. I love to learn, and I have a passion for education. My hobby is running and other sports, and I love to coach children.

CALEB JAMES LORENSEN, B.A(Science in Education),

M.A(Science in Education)

English Teacher

.....


Jerome Pissard, B.A. (Business and Management)

English Teacher

Our students are the adults of tomorrow and when we teach, we prepare them for this future. Knowledge is something we can give freely, something that the students will keep with them all their lives. We want to be imitators of the Lord Jesus by sharing His great love in teaching. As the Bible says "I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you." Ps.32:8

เจโรม พิสสราด, B.A. (ธุรกิจและการจัดการ)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

นักเรียนของเราคือผู้ใหญ่ในวันพรุ่งนี้และเมื่อเราสอนเราเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตนี้ ความรู้คือสิ่งที่เราสามารถให้ได้อย่างเสรีบางสิ่งบางอย่างที่นักเรียนจะเก็บไว้กับพวกเขาตลอดชีวิตของพวกเขา เราต้องการเป็นคนลอกเลียนแบบของพระเยซูคริสต์ด้วยการแบ่งปันความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการสอน ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า "เราจะสั่งสอนเจ้าและสั่งสอนในทางที่เจ้าควรไปฉันจะแนะนำเจ้าด้วยสายตาอันน่ารักของเราเกี่ยวกับเจ้า"สดุดี 32:8

Nathan Shenk, B.A. (Philosophy); M.A. (Cross Cultural Studies)

English Teacher

I have lived in Thailand for 2.5 years learning the Thai language. I I have a passion to spread the love of God to all those who do not know it.

Cindy Heine, B.A. (Psychology)

English Teacher

I love spending time with my family and friends. I have California Multiple Subject Teaching Credential.

ซินดี้ไฮน์, B.A. (จิตวิทยา)
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ฉันรักการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนของฉัน ฉันมีหนังสือรับรองการสอนเรื่องหลายวิชาในแคลิฟอร์เนีย

Bonnie Daniels

Teacher Aide

I am from the United States. I enjoy teaching English and special classes after school .

เบอรนี่ แดเนียล

ครูช่วย

ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฉันชอบสอนภาษาอังกฤษและชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

Christine Rosemel O. Dialing, B.A. (Theology - Pastoral Ministries); M.A. (Religious Education - Teacher Ministry); Graduate Certificate in Language Teaching Ministry

English Teacher

Every new day that I spend at TSOP, I am grateful that God has brought me here. Every day of my life here speaks of God’s faithfulness in my life. I'm thankful for the lives of my students. Each of them has a different story to tell ,and it is my prayer and deepest hope that God will help me communicate to them clearly His love for them and become a molder of dreams for His precious children.