Budstikka i mai 2017

Jubileumsmøte i Leiv Eiriksson Lodge tirsdag 23. mai 2017 på Sivdamsenteret kl. 19:00

Knut Djupedal -

Nytt om Restauration.

Knut er direktør ved Migrasjonsmuseet på Ottestad ved Hamar, tidligere Norsk Utvandrermuseum.

Foredraget er en gjennomgang av kildematerialet omkring «Restauration», dette skipets reise fra Norge til Amerika i 1825, og en presentasjon av noen nye konklusjoner om denne seilasen.

Knut har besøkt laget vårt flere ganger og har vært guide på turer i " Emigrantenes fotspor" til det norske Amerika i 2008 og 2010.

Les mer om Knut Djupedal her.

Medlemmer som har var med og startet laget vårt får 20 års pins på møtet.

Koret “Hå Dur og Moll” blir også med oss denne kvelden.

Foto lånt her : http://www.restauration.no/

Velkommen. Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Det blir som vanlig god musikk, kaffe, og denne gang stor kake, kringle og et godt drøs.

Les mer om programmet i 2017 lengre nede på siden. Detaljert program finner du her.

Legg medlemsmøtet 23. mai 2017 til i kalenderen din

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære SONs venner

Kom mai du skjønne milde….. for et nydelig vær vi fikk ved overgangen til mai måned, sol fra skyfri himmel og temperaturen er stadig stigende!

Vi hadde et vellykket møte i april hvor førtifem hadde møtt frem for å høre Gunnar Nerheim fortelle om "Cleng Peerson blant nordmenn i Texas, 1850-1865”. Han kunne berette om ny informasjon han hadde sporet opp. Etter pause fortalte jeg fra min tur til Sør Dakota i mars og hva jeg hadde opplevd under mitt besøk i Hetland i SD og ikke minst hva jeg hadde funnet ut i ettertid.

Vi trenger nye medlemmer for å demme opp for dem som har naturlig avgang. Fra hovedkontoret i Minneapolis er det kommet anmodning om at hver lodge øker sin medlemsmasse med 10%. Leiv Eiriksson Lodge tar utfordringen og ber medlemmene om å verve personer som er interessert i relasjonen mellom Norge/Amerika og omvendt.

23. mai feirer Leiv Eiriksson Lodge 20 år. Vi har fått Knut Djupedal, direktør ved Migrasjonsmuseet på Hamar som kveldens foredragsholder. Knut Djupedal har også vært reiseleder og guide for turene i fotsporene til emigrantene som ble arrangert i 2008 og 2010. Koret “Hå Dur og Moll” blir også med oss denne kvelden. Vi serverer stor marsipankake og Sivdammens nydelig kringle. Pins blir utdelt til de som har vært med som medlemmer siden lodgen ble startet 31. mai 1997 på Sandnes Motorhotell. Vi håper mange kan sette av kvelden og delta i markeringen.

Det går mot ferietid, noe jeg virkelig ser frem til i år. Vi venter besøk av 43 av mine amerikanske Fidjeland slektninger. De kommer til Norge for å delta på slektstreff vi skal arrangere og deretter skal vi ta dem med på rundtur i Norge, totalt 16 dager. Det blir mange minner å ta med seg videre…..

29. august starter vi opp igjen med grillkveld på Friluftshuset på Orre i Klepp. Alle lodgene i Rogaland blir invitert og medlemmene. Knut Capjon fra Eidsvoll Lodge vil delta. Det blir sang og trekkspillmusikk. Alle tar med seg det de ønsker å grille. Grillene vil være varme fra kl. 18.00.

Det er fritt fram for de som ønsker å ta et bad i Nordsjøen. Håper mange finner veien til Orre Friluftshus, midt i sanddynene på Orrestranden.

Da vil jeg avslutte med å ønske dere alle en FIN SOMMER :-)

VELKOMMEN TIL JUBILEUMSMØTE TA MED VENNER – MØTENE ER ÅPNE FOR ALLE

Hilsen fra Tone.

Referat fra medlemsmøtet tirsdag 25. april 2017

Møtet ble åpnet av president Tone Tjensvold Barstad. Hun ønsket spesielt velkommen til kveldens foredragsholder professor Gunnar Nerheim, ved universitetet i Stavanger og medlem i Lodgen vår. Han ville snakke om “ Cleng Peerson blandt nordmenn i Texas, 1850 - 1865”

Hun ønsket spesielt velkommen til Livar Helland, fra Undheim og Alf og Margit Hetland, fra Helleland med. Desse familiene ville være involverte i historien som hun ville fortelle om etter pausen (se bildet t.h.).

Deretter ble de tre nasjonalsangene sunget før visepresident Inge Nødland overtok med forretningsdelen. Han opplyste om neste møte, som ville bli et jubileumsmøte. Leif Eirikssons Lodge feirer nemlig 20 år. Der vil Knut Djupedal fra Migrasjonsmuseet holde foredrag om sloopen Restauration. Sangkoret Hå Dur og Moll vil også være med.

Han nevnte at Lodgen trenger flere medlemmer, og at innmeldingsblanketter lå på bordene. Grasrot innmeldingsskjema ligg også på bordene.

Han nevnte også om NAHA samling 21-24 juni. Det vil delta 25 foredragsholdere blandt annet Edward Hoem, som er kjent for sin utvandrerhistorie der første bind Slåttekar i himmelen er vel den mest kjente. Der vil også være samling i Tysvær og ved kvekerhuset der.

Utvandrersenteret er konkurs. Brev til fylkesmannen (avisoppslag) der Byarkivet er aktuell til å overta Utvandrersenterets dokumenter og bygdeboksamling for å gjøre disse tilgjengelige på lesesalen i Arkivenes hus på Ullandhaug.

29 august vil der være et sommermøte i Orre Friluftshus, grilling etc. Andre Lodger i Rogaland vil bli invitert.

Ordet vart så gitt til Gunnar Nerheim (se bildet t.v)

Han fortalde om en ny bok som han arbeidet med, og den skal bli ferdig før 1.september. Tittelen på boken: “Vikings in the Heart of Texas. Norwegian Immigrants among Texas Hillbillies, 1845-1920.

Alle kjenner vel til historien om emigrantene som kom med Restauration i 1825, og endte opp i New York og til slutt i Kendall, der Cleng hadde kjøpt seg jord , og de busette seg der. Rochester var den raskaste voksende by i staten New York. Jorden som emigrantene hadde skaffet seg i Kendall viste seg ikkje å være så god som ønsket så Cleng ville videre. En “jordagent” Joseph Fellows, som ikke var kveker, sendte Cleng til Michigan, Wisconsin og Illinois. Det var litt splittelse mellom indianerne og immigrantene, men Cleng var en god megler og oppnådde god kontakt med dei, og dermed bedre levevildkår for sine folk.

Cleng vart smittet med colera , men han overlevde, og drog på en lengere tur til Texas i håp om å finne nytt godt land for norske immigranter.

Johan R Reiersen hadde grunnlagt en norsk koloni i Øst Texas i 1845/1846.

Cleng lika ikkje dei helsemessige forholdene der. Han likte seg atskillig bedre lenger vest i Dallas County hvor John Nordboe hadde bosatt seg i 1841.

Høsten 1850 brakt Cleng med seg en gruppe nordmenn fra Fox River til Texas. Dette markerte begynnelsen på Peerson-migrasjonskjeden til Texas.

Sentrale personer som fulgte Cleng bosatte seg fra 1854 og utover i Bosque County i det sentrale Texas. Fra 1870 var dette den ledende norske kolonien i Texas.


Etter foredraget sang vi “Småspurven gjeng i tunet”. og deretter kaffe, kringle og loddsalg.

President Tone Tjensvold Barstad fortalde deretter om en tur hun nylig hadde hatt til Sør Dakota.

Under kjøreturen dukket det opp et veiskilt som fortalde Hetland. Dette måtte være noe norsk og måtte undersøkes. Her møtte hun tilfeldig et par som hun spurte. Det viste seg å være norskamerikanere hra Hetland i Helleland. Hun fikk også en bygdebok fra Hetland og alle norskamerikanerne som budde der. Det var etterkommere av Ane som sammen med 7 barn reiste over. Først til La Crosse, men grasshopper ødela avlingene der så dermed bar det videre vest til dagens Hetland.

Det er mange rogalendinger i Hetland i Sør Dakota.

De personene som er nevnt i innledningen, bor i dag på de gardene som blei forlatt av forfedrene da de drog til Amerika. Snakk om tilfeldigheter. Verden er ikkje stor, man kan møte nordmenn over hele USA.

Fotlandsfossen ble deretter sunget før trekning av lotteriet.

Presidenten takke de 45 tilstedeværende for fremmøtet og møtet ble avsluttet med sangen “Heim te Jæren”

NAHA seminar i Stavanger 21. - 24. juni

Det norsk-amerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge)

har gleden av å invitere til det 13. norsk-amerikanske seminaret:

Migration, minorities and freedom of religion

på Stavanger katedralskole Kongsgård, Stavanger 21.-24. juni 2017

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren er 20 år.

Stiftelsesdato: 31. mai 1997 - Sandnes

Leiv Eirikson Lodge 8-021 ble stiftet som en lokal lodge av Sons of Norway i Norge for regionen Sandnes og Jæren.

Det første styret ved starten i 1997: President: Gjertrud Bjerga, Visepresident: Irene Brand, Finanssekretær: Hildegunn Lygre, Sekretær: Linda Ann Halvorsen , Kasserer: Ingrid Bårseth, og aktivitetsleder: Aslaug Kristoffersen.

Presidentene opp gjennom årene.:

Gjertrud Bjerga 1997 - til hun døde 31. august 2000.

Hildegunn Lygre fungerte fra april 2000. Hun ble valgt for 2001

Tarald Oma 2002 - 2004. Sverre Lima 2005 - 2008. Tarald Oma 2009. Inge Nødland 2010 - 2011. Tarald Oma 2012 - 2013.

Tone Tjensvold Barstad 2014 - 2017.

Lodgen fikk ny fane i 2000 og ble vist fram første gang på medlemsmøtet på Øksnevad Videregående Skole 11. mai 2000.

Fanen er tegnet av kunstneren Herborg Kvernland, brodert av Linda Ann Halvorsen og montert og sydd på bakstykke av Birgitte Eriksen. Harald Skretting laget transportkassen.


På bildet fra venstre:

Linda Ann Halvorsen, Tarald Oma, Rita Aase Austvoll, og Mary Blikra

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette felleskapet du også!

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er mai - utgaven 2017 Lodgens newsletter "Mellom Venner". .

og her er august-utgaven 2017

Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Norsota Lodge 1-602 Apple Valley, Minnesota.

Fra Norsota Lodge har vi fått tilsendt mai-utgaven av deres medlemsavis "Norsota News". Redaktøren heter Dave Nystuen.

Norsota lodge har møtene sine i Heritage Lutheran Church, 13401 Johnny Cake Ridge Road, Apple Valley, MN. (Second Saturday, 7 pm every month except June and July).

Mai-utgaven av "Norsota News" handler mye om 17. mai feiring, men har også artikler om skatt på eiendom og om arv. Neste møte skulle handle om Norske runer som en Kari Tauring hadde studert i forbindelse med et språkkurs.

De forteller også at det skal være feiring 17. mai kl. 15.00 i den gamle Muskego kirke på Luther Seminarium campus.

Lodgen vår besøkte denne kirken på vår tur i "Emigrantenes fotspor" i 2008 med Knut Djupedal som guide.

Mike Wick har produsert en video om kirken for å promotere forrige års Syttende Mai gudstjeneste. Hvis du vil se den, så trykk på denne linken.

Den gamle Muskego kirken, bygget av eiketømmer med valnøtt møbler og var den første norske lutherske kirken bygget i de forente stater. Den ble bygget i 1844-45 i Muskego området, nær Wind Lake, Wisconsin. Kirken ble så demontert i 1904 og flyttet til Luther Seminary i St. Paul hvor kirken ble nøyaktig oppført på nytt.

Billettsalget er allerede i gang!

Program 2017 Leiv Eirikson Lodge 8-021

21.- 24. juni 2017 NAHA-NORGES 13. SEMINAR i Stavanger.

Tema for seminaret er migrasjon, minoriteter og religionsfrihet. Les mer om seminaret her.

Tirsdag 13. juni - Byhaugkafeen

Leiv Eiriksson lodge sine medlemmer er invitert til Cleng Peerson Lodge sin avslutning før sommeren på Byhaugkafeen i Stavanger. De spanderer mat og kaffe til alle deltakere.

Geir Magne Sande har god kjennskap til Byhaugkafeen og om utvandringen til Amerika. Han vil kåssere om begge temaer.

Tirsdag 29. august 2017 Lodgetreff

LodgetreffFriluftshuset på Orre.

Vi Inviterer alle i Sons of Norway med venner til grillselskap trekkspill, allsang og god drøs.

Grillene er varme fra 18:00 og vi tar 100 kroner i inngangspenger. Ta med det du vil grille, vi ordner med salat, rømme og dressing.

Vi koker kaffe og te.

Tirsdag 26. september 2017 - Enok Lauvås

Om familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør-Dakota i 1870-åra.

Utnevnelse av valgkomite

27. - 30. september Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 24 oktober - Jostein Mykletun – "Norge og USA" -

Gamle transatlantisk bånd i en utfordrende verden". Mykletun er tidligere ambassaderåd ved den norske ambassaden i Washington, D.C. (2001-2005) og generalkonsul i Houston, Texas (2010 - 2015).

Lørdag 28. oktober 2017 SLEKTSGRANSKER-DAGEN

Laget vårt har deltatt i mange år nå, også i 2017!

Tirsdag 21 november 2017 - Medlemsmøte på Sivdamsenteret

Jacob Lund - "OL i USA og alle norsk amerikanerne han har truffet"

Valg

Tirsdag 5. desember 2017

Julemøte med grøt eller middag.

Forfatter og tidligere kultursjef i Rogaland, Pelle Nilssen presenterer sin bok om «farfaren som emigrerte og aldri kom tilbake til Haugalandet ».

Innsetting av nytt styre.

Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har møter på Madla Bydelshus

Tirsdag 13. juni - Byhaugkafeen

Leiv Eiriksson lodge sine medlemmer er invitert til Cleng Peerson Lodge sin avslutning før sommeren på Byhaugkafeen i Stavanger. De spanderer mat og kaffe til alle deltakere.

Geir Magne Sande har god kjennskap til Byhaugkafeen og om utvandringen til Amerika. Han vil kåssere om begge temaer.

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner.

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2017: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)