Cleng Peerson Lodge

Cleng Peerson er vår søsterlodge i Stavanger som du kan besøke på Madla.

Møtene holdes vanligvis hver tredje tirsdag i måneden kl. 19:00 på Madla bydelshus, Åsta Kongsmorsgate 20.

Program 2018

Revidert 15. november 2018

28.11 Einar Sanstøl: Stavangerbilder. MerK ny tid på en ONSDAG

Program 2019

22.1.2019 Ikke fastsatt ennå

19.2.2019 Atle Skarsten: Da oljen kom til Sola

19.3.2019 Kåre Lindboe: Klasseskille og kongens sølv

30.4.2019 Torleiv Bilstad: Crazy horse

21.5.2019 Frode Skarstein. Tryggve Gran

11.6.2019 Liv Tjemsland: Gjennom 50 stater.

17.9.2019 Egil H Grude: Jærkysten. Forlis, havaritrafikk og redning.

22.10.2019 Gunnar Nerheim: Cleng Peerson

19.11.2019 Jacob Lund: OL i USA og utvandra nordmenn han ha truffet