Budstikka i november 2018

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren på Sivdamsenteret tirsdag 27. november 2018 kl. 19:00

Ernst Berge Drange

Ei gløymt historie: Nordmenn i den nederlandske kolonien Ny Nederland, den amerikanske austkysten, ca. 1620-1670.

Fleire enn 70 norske er identifisert på Manhattan med navn omskrevet til Hollandsk.

Føredraget vil ta føre seg studiet av den gløymde historia om nordmenn i den nederlandske kolonien Ny Nederland, dagens New York State (med litt meir). Dette var folk som først reiste frå Noreg til Amsterdam, eller andre plassar i den hollandske republikken, og så vidare derfrå til kolonien. I den eldste tida, 1620- og 1630-talet,var nordmennene pionerar i Ny Nederland innafor trelast, sagbruk og villmark. Dei hadde teke hollandske namn og reiste over som hollendarar. Difor har det òg delvis vore vanskeleg å identifisera kven som var nordmenn, og det er framleis ei utfordring. Samstundes vert stendig nytt kjeldemateriale gjort tilgjengeleg, transkribert frå dei hollandske original-tekstane, omsett til engelsk og mykje av det blir lagt ut på verdsveven.

Helsing Ernst

Etter kaffen og drøs drar Gunleif Seldal historien om slektningen som ble stukket med kniv på en bar i Detroit. Odd Børretzen har fortalt om mormoren fra Sirdal som hadde en bror i Amerika.

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre. Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Legg inn neste møte i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Om kveldens foredragsholder

(Fra Wikipedia)

Ernst Berge Drange (født 2. mai 1954 i Bergen) er en norsk lokalhistoriker og bygdebokskriver, førstekonservator ved Ryfylkemuseet.

Ernst Berge Drange bor på tettstedet Sand i Suldal og har i en mannsalder drevet med lokalhistorie og bygdebokskriving. Bygdebøkene han har skrevet er fire bind «Gards- og ættesoge for Tysnes i Sunnhordland», tre bind Gardar og folk for Sand, to bind Gardar og folk for Erfjord og tre bind Gardar og folk for Jelsa. Dessuten har Drange skrevet en omfattende biografi om barnebokforfatteren Rasmus Løland. Rasmus Løland: Barnebokpioneren frå Ryfylke.


Førstekonservator/bygdebokskrivar Ernst Berge Drange

Foto.: Ryfylkemuseet

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære Sons Venner!

Det nærmer seg nytt år og valg på nytt styre. Valgkommiteen la på oktober møte frem forslag på kandidater til styret neste år. Det ser ut for at vi også neste år klarer å fylle alle vervene.

Siste lørdag i oktober hadde Leiv Eiriksson Lodge stand på slektsgranskerdagen i Rogaland. Den ble arrangert i Arkivenes Hus i Stavanger og i år hadde vi stand sammen med Norsk Migrasjonsforum. Dette er en fin måte å formidle hva Sons of Norway driver med. Styret har vedtatt at laget vårt fortsetter med slektsgransking til våren. Erfaringen viser at vi når stadig ut til nye personer gjennom slektsgranskingen.

Vi har tatt oppfordringen med å verve nye medlemmer. I oktober fikk vi tre nye medlemmer, noe vi er svært godt fornøyd med. Er det noen som ønsker å bli medlemmer, henvend dere til en i styret. Velkommen skal dere være.

På møte i oktober hadde vi Kjell Hodne og Joar Larsson Bø som foredragsholdere. De tok oss med på deres biltur på tvers av Amerika på let etter slekt fra Jæren. De fremførte en flott presentasjon, krydret med humoristiske innslag. Etter pause fremførte vår faste pianist, Kari Nævra Ree, diktlesing og sang. Bortimot femtifem fremmøtte fikk en fin opplevelse.

I november kommer Ernst Berge Drange fra Suldal. Han vil kåsere om “den glemte historien om nordmenn i den nederlandske kolonien Ny Nederland, dagens New York State”. Dette var personer som først reiste fra Norge til Holland og videre til kolonien. Der var nordmennene pionerer i Ny Nederland innenfor trelast, sagbruk og villmark. De hadde tatt hollandske namn og reiste over som hollendere. Derfor har det vært vanskelig å identifisere hvem som var nordmenn, men nyere kilde materiell har gjort dette lettere.

Det går fort mot desember og vårt julemøte hvor også styret for neste år innsettes. Da kommer forfatter Siv Ringdal og kåserer om sin nye bok “på høye hæler i Amerika”. Wenche Haugland og Dag Øverland deltar med julesanger.

Vi har utlodning på møtene våre, da dette er en god inntektskilde. Fint om medlemmene kan ta med en gevinst til en verdi av kr 30,- til 80,-.

Vel møtt til møtene

Ta gjerne med venner – møtene er åpent for alle.

VELKOMMEN

Hilsen fra Tone

Referat fra medlemsmøtet 23. oktober 2018.

Referent Gunnar Line Risa.

Møtet vart som vanleg opna av president Tone Tjensvold Barstad, som ynskte kveldens kåserere og andre tilstedeværande velkomne. Sang deretter som vanleg dei tre nasjonalsangane, assistert av Kari Nævra Ree på piano.

Forretningsdel.

Minna om valg på nytt styre på neste møte 27.november. Valgkommiteen har bestått av Hans Magnus Stølen og Jan Barstad. Du finner instillingen fra valkomiteen lengre nede på siden.

Opplyste også om Slektgranskerdagen som er i Arkivenes Hus på Ullandhaug 27 oktober. kl 10:00. Sons of Norway hadde stand der. Slektgranskerdagen blir opna av Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Det vart også orientert om framgangen med boka av Harald Skretting.

Neste slektgransknings- møte på Sivdammen vert 6. november kl. 18:00.

Føredrag

Vi sang deretter “Den glade vandre” før ordet vart gitt til kveldens foredragsholdere, Joar Larsson Bø og Kjell Hodne som kalla foredraget sitt “På tvers av Amerika” der dei er på leit etter Gudmestad og Bø slekt som emigrerte fra Hå. Fosse slekt fra Time og Hetland slekt fra Riska i Sandnes. Med på turen var også Lars Olav Hetland fra Sandnes. Kjell og Lars er søskenbarn og Joar er tremenning til deira mødre. Lars Olav Hetland var forhindret i å delta på kveldens foredrag.

Turen startet fra Fort Lauderdale i Florida, gjennom 16 stater og dei endte opp i Seattle i Washington. To brødre av forfedrene deira, Jonas og Lars Larsson, født på Løgestein i Hå. Dei var sønner av Lars Jonasen og Karen Maria Gabrielsdatter.

To brødre av forfedrene deira, Jonas og Lars Larsson, født på Løgestein i Hå. Dei var sønner av Lars Jonasen og Karen Maria Gabrielsdatter.

Joar Larsson Bø, Tone Tjensvold Barstad og Kjell Hodne

Hensikten med turen var å besøke etterkommere og historiske steder etter familie som emigrerte til USA mellom ca 1875 og 1905, eller folk som var over i perioder på arbeid. Dei var også innom ein god del plasser som dei kall “must see”. Det var plasser som Deadwood, Mount Rushmore, Crazy Horse og General Custer National park. Dette er historiske plasser som ein bør få med seg når ein er på tur i Amerika.

Ein av slekta var Kajus (Charles) Larsson som budde i Lewistown. Han var bror av Joars bestefar (Lars) og til Lars og Kjells oldefar (Jonas) Når han kom over var det problem med navnet, så Kajus vart forandra til Charles. Dette fenomenet gjeld mange som reiste over, og det kan difor bli vanskeligare å spora dei opp.

Dei besøkte mange etterkommere, 3-4 menningar, og dei hjalp med å finna gravsteder o.l.

Slekta deira var spredt over heile USA. Dei trudde dei hadde slektningar i alle statane. Etter all slekt dei besøkte på kjøreturen gjennom 16 stater, er ikkje det utenkelig at dei nå er spredde over dei resterande stater.

Dei besøkte også byen Hetland (200 - 300) innbyggare. Navnet Hetland kjem fra Hetland i Helleland. Stedet Hetland var et tidligere jernbanestopp. No er det nedlagt unntatt for transport av korn. Kornsiloer på jerbaneområdet. Preidenten i Son´s of Norway, Sandnes og Jæren, Tone Tjensvold Barstad, har besøkt stedet flere ganger, så hun har god kjennskap til stedet og folkene som bur der.

Turen endte opp i Seattle der de håpet å finne Gabriel Larsens grav. Onkel til Joars far og onkel til bestefar av Kjell og Lars Olav. De fekk konstatert at bilde de har av han i uniform er tatt i 1892 - 98 og at han tjenestegjorde i The United States Navy. Dei fann ikkje graven, men planta eit lite norsk flagg ved fyrlykten.

Kari Nævra Ree tok oss med inn i hausten med fine haustsangar og dikt

Presidenten takket for et interessant foredrag og overrakte kvar sin blomsterbukett til foredragsholderne, samt ein til Lars Olav´s foreldre, som skulle vidarebringe den.

Deretter vart det sunget “Heim te Jæren” før kaffipause og loddsalg.

Etter kaffe og kringler tok Kari Nævra Ree oss med inn i hausten med fine haustsangar og dikt.

Presidenten takket de vel femti tilstedeværende for frammøtet og minna oss om neste møte den 27 november. Da vil Ernst Berge Drange fortelle om “den glemte historien i den nederlandske kolonien Ny Nederland.”

Utvandrede nordmenn til New York endte både i himmel og helvete

Amerikalinjen fraktet hundretusenvis av nordmenn til USA. I Brooklyn endte de gjerne opp i Lapskaus Boulevard eller på søppelfyllingen i Ørkenen Sur.

Amerikalinjen, ensbetydende med utvandringen til USA for generasjoner av nordmenn. Bare mellom jomfruturen i mai 1913 og frem til andre verdenskrig reiste nesten en halv million passasjerer med Den norske Amerikalinje.

Les artikkelen i nettavisen "Vårt Oslo" her

Avisen har også en artikkel om Østkantgutten Johnny Solberg utvandret til USA, ble en av verdens beste boksere.

Amerikadamperen Kristianiafjord i 1916. Foto: Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket

Vi var på Slektsgranskerdagen i Rogaland

Leiv Eiriksson Lodge hadde stand på Slektsgranskerdagen i Arkivenes hus lørdag 27. oktober

SLEKTSRANSKERDAGEN 2018, Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge.

Vi var på plass — Bjørn Harald Lye, Inge Nødland, Tone Tjensvold Barstad, Hans Magnus Stølen og Gunnar Line RisaArkivenes Hus.

På standen hjalp vi besøkende med å finne slekt i amerika. Vi hadde besøk hele dagen fra 10:00 til 14:00 og stadig var det noen som stod å ventet på å få hjelp. Det gir oss god anledning til også å fortelle om aktiviteten i laget vårt og inviterer til møtene våre. Alle fikk med seg hjem lagets program fram til sommeren 2019.

Vi hadde Norsk Migrasjonsforum med oss på standen.

Tarald Oma, Kate Elin Norland i Cleng Peerson Lodge og Gunleif Seldal var på den delen og informerte om arbeidet der. Målgruppen for Norsk Migrasjonsforum på slektsgranskerdagen var spesielt historielag og andre organisasjoner som enda ikke er medlem. Informasjon om arbeidet generelt var også viktig.


Valg av nytt styre for Leiv Eiriksson Lodge i 2019

Valgkomité Hans Magnus Stølen og Jan Alfred Barstad, ble utpekt på medlemsmøtet i september. På medlemsmøtet i oktober la valgkomitèen fram forslaget som det skal stemmes over på møtet i november. Det nye styret settes inn på julemøtet i desember.

Forslag styre for 2019.:

President Tone Tjensvold Barstad - ikke på valg, 1 år igjen

Visepresident Inge Nødland - på valg, velges for 2 nye år

Redaktør Inge Nødland - på valg, velges for 1 år

Sekretær Gunnar Line Risa - på valg, velges for 2 nye år

Kasserer Hans Magnus Stølen - ikke på valg, 1 år igjen

Finanssekretær Tom Olsen - ikke på valg, - 1 år igjen

Aktivitetsleder Bjørn Harald Lye - inn april 2018 - velges for 2 år.

Magne Viggo Høyland. Ny, velges for 2 år.

Styret konstituerer seg selv i henhold til organisasjonenes lover regler.

Styret får fullmakt til å knytte til seg nye medlemmer til styret. Disse tiltrer etter framlegg for et ordinært medlemsmøte.Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.

Foto.: www.ConcordiaLanguageVillages.org


Har du barn, barnebarn eller oldebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota sommeren 2019?

Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.

Dato for leirene i 2019 er.:

24. Juni - 6. Juli 2019 for 2 ukers opphold og 24. juni - 20. juli for 4 ukers opphold.

Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra din lokale lodge i Sons of Norway.

De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt 8. Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 7 - 8000.- til sammen.

De som ønsker det kan også få opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter.

Da blir det avreise fra Norge ca. 16. juni 2019.

Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2018. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2019, men de som melder seg på innen 1. desember vil få fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift.

Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på nettsidene deres,

www.ConcordiaLanguageVillages.org

For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo, tlf 41 10 64 89, eller e-post: julie.wannebo@gmail.com

ME' REISE TE' AMERIKA -

HER E' DE' IKKJE LIV LAGA!

En historie skrevet av Bente Borgen, født og oppvokst i Stavanger – nå bosatt i Bergen.

En kveld senvinteren 1886 sitter Thea Taraldsen og hennes mann Iver Haaland på kjøkkenet i Privatgaten 2 og prater. Thea har fått barna i seng og omsider er også Iver kommet sliten og trøtt hjem fra arbeidet sitt.

“De’ e’ lange arbeidsdagar du har, Iver! Du komme’ jo ikkje hjem før seine kvelden! Og de’ e'kje møje du får betalt for alt slide’!

Har du tenkt någe mære på de’ så me har snakkt om før? Om me ska reisa te Amerika?”

Les hele historien her .....
Norsk Migrasjonsforum

Norsk Migrasjonsforum ble stiftet ble stiftet 10. november 2017 og skal følge opp arbeidet i Det Norske Utvandrersenteret i Stavanger og prosjektet "Migrasjon Rogaland". Medlemmer i Norsk migrasjonforum er institusjoner, organisasjoner, historielag og og Lodger med interesse for migrasjoshistorie.


Bakrunnsbildet er et av bildene du finner i fotogalleriet på nettsiden for Norsk Migrasjonsforum. Se under bilder fra Hå kommune.

Fra Fargo, 1957. Dette er tatt i Fargo North Dakota i 1957. Hvor Karl - Jørgina og Gustav Skretting reiste ca. 900 mil fra Alberta - til Fargo på et Stavangersstevne med Varhaugsboer sin fane. Fra høyre: C. H Skretting, Jarloff Varhaug, Ådren Hærland, Arne Ånestad, (...)

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er novemberutgaven av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sin egen nettside og med fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Norsk utvandringshistorie

Yngve Nedrebø Statsarkivet i Bergen

Norsk utvandringshistorie blir i svært høy grad historien om utvandringen til Nordamerika, der den norske utvandringen lå på et meget høyt nivå i europeisk sammenheng. Men det var bare i korte perioder, siste del av 1860-årene, første del av 1880-tallet og årene før 1905 at volumet på utvandringen var svært stort.

Yngve Nedrebø.

Foto.: http://nordnesrepublikken.no/

Program høsten 2018 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Kalender 2018

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Julemøte. Siv Ringdal presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

2019

Tirsdag 8. januar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. januar 2019. Medlemsmøte. Torleiv Bilstad om “indianerne / Crazy Horse”

Tirsdag 5. februar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. februar 2019. Medlemsmøte. Geir P.- Pettersen “På hesteryggen fra øst mot vest i Amerika”.

Tirsdag 5. mars 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. mars 2019. Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Tirsdag 2. april 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. april 2019. Medlemsmøte. Foredragsholder, direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar, Terje M. Hasle Joranger. Visjoner om Norsk utvandrermuseum og dens rolle i framtiden.

Tirsdag 28. mai 2019. Medlemsmøte. Tom Olsen “Borgerkrigen i Amerika”

Tirsdag 3. september 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte.

25-28 september, 2019. Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 1. oktober 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. oktober 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 5. november 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt.

Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.


Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.


Hvis ikke annet er nevnt, er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

_____________________________________________________

OK Reiser legger opp til en jubileumstur for sine kunder i mars/april 2019. Dette er mye tur for pengene siden vi har fått gunstige priser fra KLM og Edison i NY !

Les mer om turen her

Med vennlig hilsen

Per Erik Røgenes for USA Experten OK Reiser

+47 38 35 02 04 | per@usaexperten.no

OK-Reiser er sponsor for Sons of Norway Distrikt 8.

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Du kan også laste ned dette dokumentet med informasjonen du trenger hos din spillkommisjonær.