Budstikka i mars 2019

Medlemsavis for Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren på Sivdamsenteret tirsdag 26. mars 2019 kl. 19:00

Kåseri ved Mette Tveit -

Mette Tveit (f. 1972) er historiker og konservator ved Stavanger Museum.

Mette var lærer på St. Svithun Ungdomskole i Stavanger sist hun holdt foredrag for oss i 2012. Hun snakket da om arbeidsutvandring fra Karmøy til USA som var del av hovedoppgaven hennes på universitet. Tiden hun fortalte om den gang var på 1960 talet og utover i nyere tid. Folka det handlet om var fra Åkra og Skudesnes. De bosatte seg i New Bedford-Massachusetts. Hovedpersonene: Pendlere, remigranter og imigranter. Denne gangen vil hun kåsere om:

FELLESTREKK MELLOM ARBEIDSMIGRANTER FRA NORGE TIL USA OG FRA POLEN TIL NORGE

Mette Tveit forteller om arbeidsmigranter fra Norge til USA på 1960-tallet og Polen til Norge på 2000-tallet. Hvilke faktorer er avgjørende for de som velger å migrere?

Hun hadde en annen arbeidstittel da hun startet på utformingen av foredraget - "Fra amerikabrev til Facebook", men fant etter hvert ut at den var lite dekkende selv om temaet er det samme.

________________________________

Det er viktig å bli minnet på at ønsket om å skape en bedre tilværelse for seg og sine er universelt. Drømmene er de samme for hundre år siden som nå. Hvor den enkelte migrerte til er avhengig av tid og samfunnsforhold.

Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære Sons Venner!

Starten på mars måned var mild her i sørvest. Busker er begynt å få små grønne museører, en fin årstid.

Mens det har vært mildt i sør, har jeg vært en tur til kalde nord, i Vadsø. Der var jeg bl.a. på et museum hvor jeg fikk vite at i første halvdel av 1870 tallet, var Vadsø det prestegjeldet i Norge som hadde størst utvandring fra Norge til Amerika. Det var nytt for meg, så her må jeg undersøke litt nærmere om hvor i Amerika de dro.

På februar møte hadde vi Geir Magne Sande som kåsør. Han fortalte levende om barken «Seladon» av Stavanger. Hans morfars onkel, var om bord da «Seladon» forliste. De fleste om bord berget seg i land på Sofiaøya. Under det 10 måneder lange ufrivillige oppholdet blant de innfødt, laget Gabriel Johnsen mange små ting som nå er i Geir Magne Sande sitt eie. På møtet ble mange små ting vist frem som bl.a. var laget av skilpaddeskall. Det ble en interessant og koselig kveld.

Vi samler inn frimerker til Tubfrim. Har du frimerker, vennligst lever dem til en i styret.

På møtene våre har vi utlodning. Inntekter fra utloddningen er en viktig inntektskilde. Fint om medlemmene har mulighet å ta med en liten gevinst til utlodningen.

Neste treff for slektsgransking er på Sivdamsenteret tirsdag 2. april. Kl 18.00. Vi går gjennom søkemotorer og hjelper hverandre med å løse «gåter».

Støtt opp om Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre. Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle!

VELKOMMEN, hilsen fra Tone.

Referat fra medlemsmøtet 22. januar 2019

Møtet startet som vanleg at presidenten ønsket velkommen, og vi sange deretter de tre nasjonalsangene.

Forretningsdel. Hun minnet om at Son´s of Norway har 125 års jubileum neste år, og det feires i forbindelse med kongressen på Hamar.

Son´s of Norway ønsker en økning av medlemmer med 10%, så det er bare til å gå i gang med verving. I fjoråret var det kun vår Lodge som klarte resultatet, og vi vil motta en påskjønnelse for det.

Møtet i oktober vil Lodgen presentera boka til Harald Skretting, i ny utgave. Møtet vert i Lendsmannsløa på Varhaug den 23 oktober. Skretting var fra Varhaug, og har storparten av sin familie der. Martin Våland og Co vil sørga for god underholdning med musikk.

Geir Magne Sande

Kveldens kåsør Geir Magne Sande, IT koordinator Iris. Han kalla kåseriet sitt barken Seladon, av Stavanger, og dens siste reise. Barken la ut på sin siste reise fra Newcastle, Australia mot Honolulu, Hawaii, lastet med kull. Midt ut på det store Stillehavet, kom de ut for uvær, og skipet grunnstøtte og brakk i to. Besetningen kom seg i to livbåter og drog derfra da Seladon gikk ned. Etter noen dager gikk den ene livbåten rundt, og førstestyrmann druknet. Kapteinen som hadde vore sjuk i lang tid døde av tæring, tuberkulose, og han vart senka i havet.

Den 7. september fikk de synet av ei lita øy. Den lille prikken av en øy var Niulakita i landet Tuvalu, som på den tiden var kalla Sofia Island. Øya var bare en kilometer lang og en halv kilometer bred. Det budde to familier på øya, totalt 10 personer. De var fra øya Rotuma langt sør (tilhører Fiji) De hadde bodd på øya i åtte år for å tørke kokoskjøtt til kopra og stelle øya for en amerikansk eier. Etter en tid og pleie av beboerne begynte mennene så smått å komme til hektene igjen, men for den 56 år gamle tømmermannen Tollak Olsen Vestbø var det for sent. Han døde og er gravlagt på øya. Navnet, dødsdagen og hjemstedet vart hugget inn i en stor stein og plassert på grava. Den finnes den dag i dag.

Etter 10 måneder fikk de kontakt med et oppsynskip fra Fiji, og med fire skilpadder som betaling fikk de være med tilbake til Fiji. I Fiji lå tilfeldigvis den norske barken Ellen klar for avgang til Australia via New Zealand.

Et nattlig telegram fra Auckland til redaktør Lars Oftedal, blåste all søvn bort .Det var et slikt telegram som alle redaktører drømmer om å få, men skjelden eller aldri får. Telegrammet hadde teksten:” I dag er ankommet hertil de overlevende fra Stavanger-bark “Seladon” som for over ett år siden forlot Newcastle for Honolulu”

I oktober 1898 var det surt og kaldt i vågen ca kl 3 om natten ankom “Venus” fra London. Tusenvis av mennesker klamret seg fast til vareskurene og ballanserte på sildetønner, mens de sang “Ja vi elsker”.

“Venus” kom fra London med 13 ”døde” skipsmannskap som spaserte selv ned landgangen. Stavanger hadde forsont seg med at et av byens fineste skip var blitt borte i det store intet sammen med sitt mannskap på 16 mellom Australia og Hawaii. Nå kom 13 av mannskapet tilbake. “Seladon gikk ned 8 august 1896.

En av de overlevende Gabriel Johnsen fra Stavanger. Han var på øya sammen med de innfødte i 10 måneder. I løpet laget han små ting som han skar ut av skilpaddeskall, tre etc. Desse figurane arvet hans slektning, kveldens kåsør,og vi fikk anledning til å studere dem etter kåseriet.

Før kaffi og noe å bite i vart “Heim te Jæren” sunget og etter lotteriet vart “Den glade vandrer sunget” Presidenten takket de 35 personene for fremmøtet og minnet om neste møte der Mette Tveit vil kåsere om “Fra amerikabrev til facebook.

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er marsutgaven 2019 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sitt egen nettsted og eget fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Norsk Migrasjonsforum

Norsk Migrasjonsforum er et samarbeid mellom organisasjoner, institusjoner og virksomheter med felles interesse for migrasjon, migrasjonshistorisk forskning og formidling. Leiv Eirksson Lodge var en av initiativtakerne til oppstart av organisasjonen. Etter snart to års arbeid, er vi stolte over hva vi har fått til. Du kan lese årsmeldingen her.

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program vår og høst 2019 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Tirsdag 2. april 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. april 2019. Medlemsmøte. Foredragsholder, direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar, Terje M. Hasle Joranger. Visjoner om Norsk utvandrermuseum og dens rolle i framtiden.

Tirsdag 28. mai 2019. Medlemsmøte. Tom Olsen “Borgerkrigen i Amerika”

Tirsdag 3. september 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte.

25.-28. september, 2019. Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 1. oktober 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

ONSDAG 22. oktober 2019. Medlemsmøte. Boklansering i "Lensmannløa" på Varhaug.

Lørdag 26. oktober 2019. Slektsgranskerdagen 2019

Tirsdag 5. november 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt.

Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervepremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Nytt medlem på februarmøtet: Geir Magne Sande bosatt i Stavanger.

Nytt medlem på slektsgranskersamlingen i mars: Marna Irene Thorkildsen bosatt på Moi.

Velkommen som medlem begge to!


Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00


Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.
Hvis ikke annet er nevnt, er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Du kan også laste ned dette dokumentet med informasjonen du trenger hos din spillkommisjonær.