Budstikka i mai 2019

Medlemsavis for Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren på Sivdamsenteret tirsdag 28. mai 2019 kl. 19:00

Tom Falkeid - “Borgerkrigen i Amerika”

Etter pausen blir det sang og musikk ved duoen Per Sverre Skjæveland og Lauritz Engelsvoll.

Du får alltid foredrag, god musikk, allsang, kaffe, noe å bite i og god drøs på møtene våre!

Inngangspenger kr. 80,- for medlemmer, kr. 100,- for andre.

Ved pianoet denne kvelden sitter Gunnar Barstad.

Tom Falkeid. Foto: Arkiver TEDxPrague

Kveldens foredragsholder, Tom Falkeid

Jeg har bodd i USA i to år, interessen for Amerika kom som barn da min bestefar fortalte om sin tjeneste i Tyskland etter krigen der han ble kjent med mange Amerikanere. Vormedal buss som han siden startet, bestod av busser fra legendariske Studebaker. Marshall hjelpen fikk jeg innføring i lenge før det ble et tema på skolen.

Min far var over gjennomsnittet interessert i Amerikanske biler, som jeg delvis vokste opp med.

Innfallsportene var mange, terror handlingene 11. September 2001 fikk fortgang i reiseplanene og jeg dro til USA, New York City for første gang, utelukkende for å se Ground Zero.

Den Amerikanske borgerkrigens resultat ble definerende for hvordan det USA vi kjenner og elsker, i dag er. Jeg har gjennom årene reist "The Ciwil War Trail", sett mange av stedene der avgjørende slag stod. Gettysburg har jeg besøkt hele 4 ganger, vært på turer med guide, opplevd "reenactments" av slaget og blitt kjent med folk fra både «nord og sør». Det er fascinerende for meg som norsk å oppleve de vidt forskjellige virkelighetsoppfatningene som råder i sør og nord. Om hvorfor krigen startet, hva som motiverte og ikke minst hvilken følger den fikk.

Jeg ønsker å dele min interesse med dere og har invitert med forfatter Arne Halvorsen og Mari Anne Næsheim Hall der Arne vil utdype utvandrede rogalendingenes roller i den Amerikanske borgerkrigen mens Mari Anne vil introdusere oss for Burt Peterson fra Sacramento, CA hvis olderfar fra Strand kjempet på nordstatenes side. Han besøker Norge i anledning kirkejubileet i Årdal.

Selv arbeider jeg i dag som SLT koordinator - kriminalitetsforebyggende koordinator, i Time kommune.

Legg inn maimøtet i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære Sons venner!

Kom mai du skjønne milde…. Nydelig vær og sol fra skyfri himmel. Det grønnes i naturen, en herlig årstid.

På april møtet vårt hadde vi rene sommeren på Jæren. Men til tross for været hadde mange funnet veien til møte hvor direktør ved Norsk Utvandrermuseum, Terje Mikal Hasle Joranger, kåserte om museets rolle i fremtiden. Kjell Olav Stangeland bidro til at lattermusklene ble trimmet med stubber av Torvald Tu.

Feiring av 17 mai står for døren og det er flere amerikanere som kommer til distriktet for å feire dagen i «gamle landet». Flere kommer også for å delta i feiringen av jubileet for Årdal kirke.

En av dem, Burt Peterson fra Sacramento i California og med oldefar fra Strand, vil delta på møte vårt den 28. mai. Tom Falkeid er kveldens foredragsholder og vil kåsere om «den amerikanske borgerkrigen». Burt Peterson sin oldefar kjempet på nordstatenes side og vil fortelle om dette. Likedan vil forfatter Arne Halvorsen fortelle om utvandrede rogalendingers rolle i den Amerikanske borgerkrigen. Vi ser frem til dette møte.

Jeg drar vestover og feirer 17. mai i Minnesota.

Men først går ferden til Clifton i Texas, stedet jeg i flere år hatt en drøm om å oppleve.

Jeg ønsker dere alle en fin MAI måned,

Velkommen på møte – ta med venner til en kveld i godt lag!

Hilsen fra Tone.

Referat fra medlemsmøtet 23. april 2019

President Tone Tjensvold Barstad åpnet møte med å ønska alle velkomne, og da spesielt til kveldens kåsør Terje Mikael Hasle Jordanger. Han er ansatt som leder på Norsk Utvandrermuseum på Hamar.

Etter pausen skulle Kjell Olav Stangeland lese dikt og stubbar av Torvald Tu, for deretter avslutte med kaffe, kringler lotteri og en forretningsdel.

Vi sang felles de tre nasjonalsangene, den norske, den amerikanske og den canadiske og Kari Nævra Re trakterte pianoet.

Kveldens kåsør fekk deretter ordet.

Han presenterte seg selv. Han er født i 1965 og utdannet dr.art fra Universitetet i Oslo, og hovudfokus for forskningen er transnasjonalisme, kulturmøter og akkulturasjon.

Han er nå leder for Norsk Utvandrermuseum og ville fortelle litt om museet visjoner om framtiden.

Norsk utvandrermuseum på Ottestad vart flyttet til Hamar pga av flaumfare og flaum.

I 1954 fikk de et norsk amerikansk tømmerhus fra Nord Dakota.

I 1955 vart utvandrermuseet stiftet. Det kom inn under Hedmark folkemuseeum i 2010. Det er en kjendt møteplass for utenlandske besøkende. Museet ønsker å bygge ut Åkervika hageby sammen med Stange kommune til et lokalt møtested . Det er positiv dialog med kommunen. Det er også samarbeid med lokale organisasjoner og med reiselivet.

Innsamling av dokumentasjoner som skal samles der er emigrantarkivet, kirkebøker, privatarkiv og Ingrid Semmingsens bibliotek.

Andre fremtidsvyer er forskning og formidling.

Samarbeid med Glomdalsmuseet angående romani/tater folket.

Bygget skal renoveres til 200-års feiringen avreise av Restaurasjonens avreise fra Stavanger til New York.

Terje Mikael Hasle Jordanger

Presidenten takket for et interessant foredrag og overrekte boka om utvandringen fra Time, av Arthur Løvik. Vi sang deretter “Alle fugler” før forretningsdelen.

Lodgen har fått utmerkelse fra hovedkontoret i USA som den beste norske lodge til å verve nye medlemmer. I 2018 vervet vi 10 stk og hittil i år har vi fått 8 nye medlemmer.

Hun minnet også om grasrotandel som også gir en god økonomisk støtte.

Lansering av revidert utgave av Harald Skrettings bok “I far sine fotefar - 75 år etter” blir på Lensmannsløa på Varhaug 23. oktober. Dattera ti Skretting vil fortelle.

Martin Våland et co vil stå for litt musikk, og Kjell Olav Stangeland vil fortelle Torvald Tu stubbar og sketsjer.

Deretter sang vi “Fotlandsfossen” før vi kosa oss med kaffe og kringler, samt loddsalg.

Etter pausen fekk Kjell Olav Stangeland ordet, og han klarte å dra fram smilebanda på tilhøyrarane. Han hadde mange gode stubber, og vi ser fram til å høyra han igjen. Det er vel ingen i dag som tolkar Torvald Tu bedre en han.

Allsang “Den glade vandrer”

Presidenten minnet om neste møte den 28. mai. Da vil Tom Olsen Falkeid kåsere om “Den amerikanske borgerkrigen.” Arne Halvorsen deltar og utdyper utvandrede rogalendingers rolle i borgerkrigen. Burt Peterson fra California forteller om sin oldefar fra Strand som kjmpet på nordstatenes side.

Tidligere bandmedlemmer i New Moonlight, Per Sverre Skjæveland og Laurits Engelsvold vil underholde med din musikk.

Hun takket for de 27 personene som hadde møtt fram og ønskte vel hjem.

På bildet til høyre Kjell Olav Stangeland

Skrettingboka er gått i trykken

Etter mange hundre dugnadstimer utført av medlemmer i Leiv Eiriksson Lodge, er ny revidert utgave av Harald Skretting sin bok nå levert til trykkeriet. Alle originalbildene er skannet på nytt og boken har fått nytt format (A4) i hardcover. Kapittel 25 er oppdatert med opplysninger om etterkommere fram til 1980. Varhaug etterkommere i Canada har fotografert fanen som ble sendt fra Varhaug. Bilder av fanen er brukt på omslaget.

Boken blir utgitt på "Forlagshuset Commentum" i Sandnes.

Vi skal ha boklansering i "Lensmannløa" på Varhaug onsdag 23. oktober med stor stas!

Brev fra Odd Harald Olsen -

visepresident i D8

Jeg henvender meg til dere om fire temaer i denne e-posten;

  • Medlemsverving
  • Håndarbeidskonkurransen til kongressene
  • Bilder til VIKING
  • innsamling av frimerker og drikkeboksringer

Medlemsverving

Alle visepresidentene på Distriktsnivå har telefonmøter jevnlig, og et tema som går igjen er medlemsverving. Den siste rapporten pr utgangen av mars viser at det er meget god tilgang på medlemmer i 2019. Totalt har vi faktisk netto tilgang nå, dvs flere nye enn utgående. Som vi vet smertelig godt her i D8, så er aldringen i vår medlemsmasse en av de vesentlige årsakene til netto nedgang i medlemstallet. Så det er en positiv trend når det er netto økning totalt i organisasjonen. Dette viser at det nytter å gjøre en innsats i lodgene for å få flere medlemmer. I D8 har vi 1,1% nedgang siden årsskiftet, to distrikt er dårligere enn oss og resten er bedre enn oss.

HONNØR til Leiv Eiriksson Lodge 8-021 som har økt med 6 nye medlemmer siden nyttår, og har 89 medlemmer pr 31.03. (8 nye medlemmer pr. 30.4. Red. anmerkning.)

Håndarbeidekonkurransen til kongressene

Jeg ber dere minne medlemmene på at det er nå de må jobbe med ting til å ha med på håndarbeidskonkurransen på neste års kongresser. Distriktskongressen blir på Sand i Ryfylke, og det er utstillingen her som gir anledning til å være med videre på konkurransen i den internasjonale kongressen i august 2020. For nærmere informasjon kan dere se på hjemmesidene www.sofn.com. Men det vil bli sendt ut informasjon om ca 3/4 år om alt som har med kongressen å gjøre.

Bilder til VIKING

Jeg må sende inn et antall bilder hver måned, for trykking i nummeret som kommer tre måneder deretter. Det må innrømmes at det er litt tregt av og til, men honnør til noen som er veldig flinke til å sende inn til meg. Dessverre kommer ikke alt på trykk, da en viss utvelgelse må foretas. Det kan være kvaliteten som ikke er god nok for de krav som stilles fra de som lager/trykker bladet, eller det kan være motivene som ikke er gode nok. Det er ikke SONS egne folk som lager bladet, for det er satt ut til et profesjonelt firma. Men, forsett å sende inn, for det er viktig å få litt spredning mellom lodgene. Og det er en fordel med bilder som viser en aktivitet eller hendelse. Alle bilder må sendes elektronisk. Papirbilder kan ikke benyttes lenger.

Innsamling av frimerker og drikkeboksringer

Minner også å om innsamlingen til TUBFRIM, og ringene til vår gode mottaker "Calle" i Fredrikstad.

Ønsker dere alle lykke til med arbeidet i lodgen fremover.

Broderlig hilsen

Odd Harald Olsen

visepresident Distrikt 8

_______________________

Første mai kom det en ny e-post fra Odd Harald igjen. Jeg tar med begynnelsen av den her:

Hei igjen,

Vi hadde telefonmøte mandag denne uken, i det internasjonale visepresident- forum. Noen "klipp" derfra.

Sons of Norway har hatt veldig positiv utvikling i medlemstilgangen. De siste fem månedene er det netto økning. I første kvartal 2018 fikk vi 596 nye medlemmer, mens vi i 2019 fikk 1201 nye medlemmer for samme periode.

Det er en vekst på 100% fra i fjor til i år. La oss håpe det forsetter. Hos oss (Distrikt 8) var det 16 i minus og 9 i pluss, så i realiteten liten endring. Det minner meg på at det er viktig også å beholde de vi har.

Det har vært en undersøkelse blant de som går ut, og det viser seg at en overvekt av begrunnelsene er at de ikke har følt seg hjemme i vedkommende lodge, - ikke blitt sett. Det er viktig å etterse at alle får kontakt med noen når de er på møtene, og ikke blir isolert. Vi er forskjellige, og noen må ha litt organisering for å komme inn i miljøet. Dette kan nok like så vel være tilfelle her i Norge som det er i USA, hvor undersøkelsen har sitt største grunnlag.

DS

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er mai-utgaven 2019 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sitt egen nettsted og eget fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program 2019 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Tirsdag 3. september 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte. Helene Bjørntvedt - “Amerikabåten Stavangerfjord”. Terje Voll på pianoet.

25.-28. september, 2019. Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 1. oktober 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

ONSDAG 23. oktober 2019. Medlemsmøte. Boklansering i "Lensmannløa" på Varhaug.

Lørdag 26. oktober 2019. Slektsgranskerdagen 2019

Tirsdag 5. november 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte. Foredragsholder Kolbein Bakka - Fra Suldal til Suldal i Wisconsin.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

ST. OLAF CHOIR AND ST. OLAF ORCHESTRA

ONSDAG 5. JUNI 2019 kl. 19:30 FARTEIN VALEN BILLETTER KR 125 - 250 (INKL. SERVICEAVGIFT)

Legg til i kalendar

Fjorten år etter at de besøkte Norge sist, kommer koret St. Olaf Choir og orkesteret St. Olaf Orchestra fra Minnesota, USA, endelig tilbake til Norge.

De to internasjonalt anerkjente ensemblene skal gjennomføre en stor Norgesturné i ti norske byer, ledet av sine dirigenter Anton Armstrong og Steven Amundson.

Foto Kredit: COURTESY OF ST. OLAF COLLEGE

St. Olaf College ble grunnlagt i 1874 av norske immigrantbønder, og er oppkalt etter Kong Olav den Hellige. St. Olaf College har en helt spesiell relasjon til Norge, og koret turnerte for første gang til Norge i 1913, da ledet av sin norske dirigent F. Melius Christiansen. Christiansen var immigrant til USA og grunnla collegets nå berømte musikkstudium.

Les mer på Stavanger konserthus sitt nettsted om konserten.

American Festival - Vanse

The best thing that happened to Lista since Brooklyn!

Foto: Stanley Kvinlaug

Samling ved utvandrermonumentet.

Kontakten mellom USA og Kvinesdal er forsatt sterk, noe Utvandrermonumentet er et bevis på. Monumentet ble avduket under Utvatvandrerfestivalen 2002 og er reist av midler innsamlet i USA og Norge. Monumentet er i bronse, laget av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik og viser den gamle som tar avskjed med sine kjære han aldri mer ville møte igjen.

Utvandrerfestivalen fredag 28. juni til og med søndag 7. juli er 9 dager med aktiviteter for hele familien.

Utvandrerfestivalen i Kvinesdal ble arrangert for første gang i 1989 som den første av sitt slag i landet. Ildsjeler opprettet festivalen for å feire den sterke tilknytningen som bygda har til USA gjennom mange generasjoner. Det arrangeres ulike aktiviteter for hele familien fra Feda i sør til Knaben i nord i løpet av de 9 dagene festivalen pågår.

Utvandrermuseet er åpent hver dag under festivalen.

Kvinesdal har hatt stor utvandring til USA. Spesielt var det en sterk utvandring etter 2. verdenskrig og fremover til 1970 årene. Her kan du ta del i historien og se hvordan Norsk Amerikanerne levde. Les hele programmet på festivalens nettsted.

NRK reportasjer om Brooklyn fra 1991.

Det norske Brooklyn - en saga blott?

Sjømannskolonien.

I dette programmet får vi vite hvordan denne spesielle kolonien i New York vokste frem i slutten av forrige århundre. Vi møter også norskamerikanere i som bodde i Brooklyn i 1991. Start programmet her.

Langs 8. aveny.

I dette programmet fra Brooklyn skal vi se hva som var igjen av det norske miljøet i denne delen av New York i 1991. Den spesielle norske kolonien ble dannet av sjøfolk i forrige århundre. Start programmet her.


Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervepremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Nytt medlem på februarmøtet: Geir Magne Sande bosatt i Stavanger.

Nytt medlem på slektsgranskersamlingen i mars: Marna Irene Thorkildsen bosatt på Moi.

Nye medlemmer etter medlemsmøtet 26. mars: Mette Tveit bosatt i Stavanger Tor Løge og Eilef Herikstad, begge bosatt på Bryne.

Nytt medlem på slektsgranskersamlingen 2. april; Jarluf Lomeland bosatt på Kverneland.

Velkommen som medlem alle seks!

Nå har vi hele 8 nye medlemmer i 2019!


Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00


Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.
Hvis ikke annet er nevnt, er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men ofte også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Du kan også laste ned dette dokumentet med informasjonen du trenger hos din spillkommisjonær.