Budstikka i januar 2019

Medlemsavis for Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren på Sivdamsenteret tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:00

Foredragsholder Torleiv Bilstad

Amerika før bestefar

De første innvandrerne kom til Nord Amerika for 25 000 år siden, fra Sibir via Alaska. Amerika var det siste kontinent i vår verden som ble befolket. Vikingene kom til Nord Amerika for 1000 år siden, men formerte seg ikke. Spanjolene kom 500 år deretter, trodde de kom til India, plundret «den nye verden» de hadde funnet og hersker fremdeles.

Flere etniske grupper var spredd over Nord Amerika før europeerne kom. Indianerstammene byttet bever-skinn med franskmenn rundt de store sjøene på 1500 tallet. Chippewa/Iroquois stammene dominerte, utstyrt med franske gevær. Lakota og andre Sioux indianere ble nomader, fordrevet fra områdene rundt de store sjøene, til «det norske Amerika» på prærien i Minnesota og Dakota. I 200 år dominerte franskmenn Nord Amerika.

I 1803 solgte Napoleon det Franske Amerika til USA president Thomas Jefferson. Sioux indianerne kontrollerte og styrte livet på prærien i varierende grad fra 1800. Indianerlivet endte imidlertid 29.12. 1890 da US soldater slaktet indianerne, kvinner som barn, i slaget ved Wounded Knee. Høvdinger som Sitting Bull, Crazy Horse, Red Cloud, Little Crow, American Horse og Big Foot var sentrale i kampene mot USA og de «norske» nybyggerne.

Den hvite mann definerte indianerne som terrorister og betalte $25/mannfolk skalp fram til 1868. Genocid og systematisk folkemord var budskapet fra presidentene i Washington. Indianerne som overlevde massakrene ble tildelt reservater, men ble ikke US statsborgere før i 1924.

Fra å utgjøre 100 % av befolkningen da vikingene kom for 1000 år siden, er indianerne i dag under 1 %. Utryddelsen og massakrene av rødhud «terroristene» var intensive for 150 år siden, men diskriminering blir fremdeles praktisert. Sterilisering av indianer kvinner organisert av myndighetene ble praktisert for 40 år siden, sulteforing og brudd på inngåtte avtaler skjer i 2019.

»Det e ikkje lett å vera indianer i USA i dag».

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre. Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Legg inn Januarmøtet i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Kveldens foredragsholder

Torleiv Bilstad

Torleiv er 71 år, professor på UiS ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi.

Han sier om seg selv.:

"Historien min er at jeg er ekte sanneser, bor i huset hvor jeg ble født som odelsgutt. Var 12 år ved University of Wisconsin hvor jeg mottok mine akademiske grader; BSc, MSc og PhD i miljøteknologi, midt i Vietnam-tiden. Har de siste 42 årene vært professor på UiS, og er her fremdeles".

Torleiv har holdt foredrag for oss før (2014 og 2016) og han er medlem i Leiv Eiriksson Lodge.

Her er en artikkel om ham.

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære Sons Venner!

Jeg vil få ønske dere alle et riktig GODT Nytt År.

Vi er vel alle mer eller mindre spent på hva et nytt år vil bringe.

Vi avsluttet fjoråret med et koselig julemøte 11. desember. Mange hadde funnet veien for å høre forfatter Siv Ringdal kåsere fra sin bok «På høye hæler i Amerika».

Risgrøt og julekaker ble servert og julesanger ble sunget akkompagnert på piano av vår faste pianist, Kari Nævra Ree. Etter pause underholdt Wenche Haugland med sang og pianist var Dag Øverland.

Det nye styret ble innsatt av tidligere president, Tarald Oma. Vi har fått to nye styremedlemmer med på laget.

Jeg ser fram til et nytt år som president.

Etter oppfordring fra D8, har vi klart å øke medlemsmassen i fjor, til tross for naturlig frafall.

Det er positivt at vi stadig ser nye ansikter på møtene våre. Dette skyldes nok at vi annonserer i avisen, er aktiv med å annonsere i grupper på Facebook og henger opp plakater om møtene våre.

Vi har også fått nye medlemmer i forbindelse med slektsgranskingen som lodgen driver en gang i måneden på Bryne.

Vi har snart fylt opp hele året med foredragsholdere og positivt er det når foredragsholderne selv kontakter oss for å spørre om å få komme og holde foredrag. Vi må gjøre noe riktig. Vi ser lyst på fremtiden!

Vi trenger fremdeles nye medlemmer for å drive en aktiv lodge. Lurer du på å bli medlem, ta kontakt med en i styret eller send en mail til redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com – VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

På januar møte får vi besøk av professor ved UIS, Torleiv Bilstad. Han vil kåsere om «Amerika før bestefar».

Vi fortsetter med slektsgransking og første samling i det nye året blir 8. januar. Vel møtt til slektsgransking og det første medlemsmøte i det nye året, tirsdag 22. januar.

Ta gjerne med venner – møtet er åpent for alle.

VELKOMMEN

Hilsen fra Tone.

Referat fra medlemsmøtet 11. desember 2018.

Julemøte ble åpnet med presentasjon av kveldens foredragsholder, forfatter Siv Ringdal, som skulle kåsere om sin nye bok «På høye hæler i Amerika.

Deretter ble de tre nasjonalsangene sunget før Tarald Oma satte inn det nye styret. Etter innsettingen kom det flere godord fra Tarald Oma, tidligere president i Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, om måten laget ble drevet på. Styret for 2019 består av president Tone Tjensvold Barstad, Visepresident og redaktør Inge Nødland, sekretær Gunnar Line Risa, kasserer Hans Magnus Stølen, finanssekretær Magne Viggo Høyland, aktivitetsleder Bjørn Harald Lye og historiker Tom Olsen.

Det ble det delt ut pins for 20, 15, 10 og 5 års medlemskap for de som var tilstede. (Bildet under)

Glade Jul ble sunget før ordet ble gitt til kåsør Siv Ringdal. Siv Ringdal vokste opp i Vanse på Lista og opplevde det amerikaniserte Lista. Hun stilte spørsmål om hvorfor ugifte Agder-kvinner dro til New York i årene 1946–1965? Hva søkte de og hva fant de i Amerika? Kvinnene kom fra det pietistiske Sørlandet.

I det nye landet fikk de lønnet arbeid, men også en fullstendig ny tilværelse. Men innvandrerkvinnene tilpasset seg nye normer. De ble moderne kvinner.

I Amerika endret sørlandskvinnene stil og levemåte. De brukte leppestift, tok permanent og fikk klippet håret kort. De barberte leggene og gikk med nylonstrømper og høyhælte sko. De arbeidet på kontor, røkte sigaretter og gikk på kino. De levde med storbypuls, varehus og elektriske produkter. De fikk et annet syn på kropp, religion og livsutfoldelse. I Amerika erfarte kvinnene en ny form for selvstendighet – og frihet.

En av kvinnene Siv Ringdal har intervjuet beskrev hvordan livet hadde vært for mange av dem. De fleste startet med husposter, gjerne lettere arbeid. De bodde gjerne hjemme hos familiene de arbeidet for. Noen hadde husmorskole før de kom til Amerika og fikk derfor lettere arbeid hos familier. Mathilde Heldal fra Lillesand hadde huspost hos foreldrene til president Kennedy. Anne Marie Rasmussen fra Søgne arbeidet hos Steven Rockefeller.

De fleste kvinnene vendte omsider tilbake til Norge og tok skikkene med seg. Dette medvirket til at det norske samfunnet ble forvandlet for all fremtid.

Siv Ringdal

Etter foredraget takket president Tone Tjensvold Barstad Siv Ringdal for et interessant foredrag.

Wenche Haugland

Det ble servert risgrøt og julekaker før Wenche Haugland og Dag Øverland underholdt med amerikanske julesanger.

Det ble minnet om neste møte den 22. januar hvor professor ved UIS, Torleiv Bilstad, vil kåsere om «Amerika før bestefar» og slektsgranskingen som starter 8. januar. Presidenten takket for fremmøte og ønsket alle en fin og fredfull julehelg før alle reiste seg og sang Deilig er jorden.

Gunnar Line Risa

referent

Bildet under. Tone takket alle gode hjelpere som får møtene til å bli vellykket!

1920- EN SLEKTNING VENDER HJEM

Av Bente Borgen,

født og oppvokst i Stavanger - nå bosatt i Bergen.

For dere som ha lyst å lese, kommer her en liten smak på ett av kapitlene i boken jeg skriver på nå:

I April 1882 ankommer sjømann Ole Teodor Gramstad Castle Garden i New York. Han er sønn av Tarald og Talette på Løkken G 3 (Dues vei) og fetter til bl. a Malene.

Han har reist alene, har ingen kjæreste eller andre slektninger i metropolen. Han er den første i søskenflokke som emigrerer.

Som mange andre nordmenn bosetter han seg i Brooklyn og får raskt arbeid som telegrafarbeider.

I 1887 gifter han seg med stavangerjenta Gunhild Sofie Jacobsen, men hun dør etter kort tid og han gifter seg igjen med Malene Larsen som også er fra Stavanger.

Les hele historien her.

Nytt styre for Leiv Eiriksson Lodge i 2019

Valgkomité Hans Magnus Stølen og Jan Alfred Barstad, ble utpekt på medlemsmøtet i september. På medlemsmøtet i oktober la valgkomitèen fram forslaget som det skulle stemmes over på møtet i november.

Det nye styret som er valgt ble satt inn på julemøtet i desember.:

President Tone Tjensvold Barstad - ikke på valg, 1 år igjen

Visepresident Inge Nødland - på valg, velges for 2 nye år

Redaktør Inge Nødland - på valg, velges for 1 år

Sekretær Gunnar Line Risa - på valg, velges for 2 nye år

Kasserer Hans Magnus Stølen - ikke på valg, 1 år igjen

Tom Olsen - ikke på valg, - 1 år igjen

Aktivitetsleder Bjørn Harald Lye - inn april 2018 - velges for 2 år.

Magne Viggo Høyland. Ny, velges for 2 år.

Styret konstituerer seg selv i henhold til organisasjonenes lover regler.

Styret får fullmakt til å knytte til seg nye medlemmer til styret. Disse tiltrer etter framlegg for et ordinært medlemsmøte.

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er januarutgaven 2019 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sitt egen nettsted og eget fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......


Program vår og høst 2019 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Tirsdag 8. januar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. januar 2019. Medlemsmøte. Torleiv Bilstad om “Amerika før Bestefar”

Tirsdag 5. februar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. februar 2019. Medlemsmøte. Geir Magne Sande “ Seladon og hennes mannskap”

Tirsdag 5. mars 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. mars 2019. Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Tirsdag 2. april 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. april 2019. Medlemsmøte. Foredragsholder, direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar, Terje M. Hasle Joranger. Visjoner om Norsk utvandrermuseum og dens rolle i framtiden.

Tirsdag 28. mai 2019. Medlemsmøte. Tom Olsen “Borgerkrigen i Amerika”

Tirsdag 3. september 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte.

25-28 september, 2019. Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 1. oktober 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. oktober 2019. Medlemsmøte.

Lørdag 26. oktober 2019. Slektsgranskerdagen 2019

Tirsdag 5. november 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt.

Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.
Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00


Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.
Hvis ikke annet er nevnt, er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

_____________________________________________________

OK Reiser legger opp til en jubileumstur for sine kunder i mars/april 2019. Dette er mye tur for pengene siden vi har fått gunstige priser fra KLM og Edison i NY !

Les mer om turen her

Med vennlig hilsen

Per Erik Røgenes for USA Experten OK Reiser

+47 38 35 02 04 | per@usaexperten.no

OK-Reiser er sponsor for Sons of Norway Distrikt 8.

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Du kan også laste ned dette dokumentet med informasjonen du trenger hos din spillkommisjonær.