Budstikka i april 2019

Medlemsavis for Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren på Sivdamsenteret tirsdag 23. april 2019 kl. 19:00

Forsidebildet er tatt av Enrique Lopez ved Pixabay

Da Terje Mikael Hasle Joranger ble ansatt som ny leder på Norsk Utvandrermusem på Hamar, utfordret Leiv Eiriksson Lodge ham til å kåsere om "Visjoner om Norsk utvandrermuseum og dets rolle i framtiden".

Etter pausen leser Kjell Olav Stangeland dikt og stubber av Torvald Tu .

Du får alltid foredrag, god musikk, allsang, kaffe, noe å bite i og god drøs på møtene våre!

Inngangspenger kr. 80,- for medlemmer, kr. 100,- for andre.

Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Om kveldens foredragsholder

Terje Mikael Hasle Joranger er født i 1965 og er avdelingsdirektør ved Norsk utvandrermuseum.

Han er utdannet dr.art. fra Universitetet i Oslo og Hovedfokus for forskningen hans er transnasjonalisme, kulturmøter og akkulturasjon.

Han har redigert antologier og utgitt en rekke artikler om norsk utvandring til USA og tilpasningsprosessen blant innvandrere og deres etterkommere i det amerikanske samfunnet.

For tiden er han mederdaktør av antologien «Impeccable Immigrants? The Construction of «Nordic Whiteness» in the United States».

Legg inn aprilmøtet i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære Sons venner!

Våren er for alvor kommet til Jæren. God temperatur og lengre lysere dager, en fin årstid vi går i møte.

På mars møtet hadde vi besøk av Mette Tveit som kåserte om «arbeidsmigranter fra Norge til Amerika og Polen til Norge». Etter pausen underholdt Kari Nævra Ree med diktlesing og sang.

Vi fortsetter med verving av nye medlemmer og på mars møte fikk vi tre nye medlemmer. Hittill i år har vi klart å verve sju nye medlemmer til laget vårt, noe vi er veldig fornøyd med. Vi ønsker flere som medlemmer, så benytt dere av tilbudet om å betale kr. 250.- i medlemskontigent det første året. Om det er medlemmer som verver, får de to flaxlodd i premie. Så kjære medlemmer, hjelp oss å få flere medlemmer til laget vårt!

Foredragsholder på april møte er Terje Mikael Hasle Joranger. Han er direktør ved Norsk utvandrermuseum på Hamar. Han vil kåsere om «visjoner om Norsk utvandrermuseum og dets rolle i framtiden».

Etter pausen underholder Kjell Olav Stangeland med dikt og stubber av Torvald Tu.

På møtene våre har vi utlodning. Inntekter fra utlodningen er en viktig inntektskilde. Fint om medlemmene har mulighet å ta med en liten gevinst til utlodningen.

Støtt opp om Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre. Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle!

Da vil jeg avslutte med å ønske dere alle en FIN PÅSKEHELG og VELKOMMEN på møtet 23. april.

Hilsen fra Tone.

Referat fra medlemsmøtet 26. mars 2019

Møtet startet som vanleg med at presidenten ønsket velkommen og dei tre nasjonalsangene vart sungne.

Hun fortalde at styret har fått en ny medlem, Tor Bjørn Ueland. På generalforsamlingen fekk styret fullmakt til å knytte til seg nye medlemmer. Tor Bjørn vil spesielt jobbe med slektsgranskning.

Hun fortalde også om lanseringen av boka til Harald Skretting, som vil bli lansert i ny utgave. Lanseringen vil bli i Lensmannsløa på Varhaug den 23. oktober. Programmet for den dagen vil bli lagt ut senere.

Siden våren er her vart det sunget “Alle fugler små de er” før Mette Tveit vart presentert som kvelden foredragsholder. Hun hadde tenkt seg tittelen “Fra amerikabrev til facebook” men det endte opp med “Fellestrekk mellom arbeidsmigranter fra Norge til USA på 1960 tallet og fra Polen til Norge på 2000 tallet. Hun fortalte om sin familie fra Karmøy. Der reiste alle søskene til moren over. Det var smått med arbeid her hjemme. Sildefisket slo feil, og alt som dette medførte vart at mange drog over .Det var også fattigdom i landet. De hadde gode kontakter derover som hadde reist før dem av samme grunn. Det var mange fiskere som hadde reist før, og de hadde slått seg ned i New Bedford, Massachusetts.

Mette Tveit på Sivdamsenteret

Det var gode fiskeplasser i området, og de var lovet jobb av kjente fiskere som var reist over før. De hadde en slags prøveperiode før ansettelse. Det var etablerte arbeidere som reist, ikke eventyrere. Det var nok noen av dem også. For å komme over trengte mann økonomisk garanti. En måtte garantere for opphold, arbeid og billett til returreise. Etter en tid returnerte mange hjemover igjen, og andre dro til vestkysten der det var store norske kolonier, og der var det forholdsvis enkelt å få seg arbeid. Det gjaldt bare til å ha gode forbindelser, et godt nettverk.

Polakkene som kom til Norge kom av same grunn som nordmennene som reiste. Det var stort sett jøder og bønder. Det var lite og ingenting av arbeid til dem. Det var mobbing og fattigdom som var årsaken til at de drog.

I Stavanger området var det det et polsk nettverk. Spesielt i gartneribransjen var det stort behov. Det var jordbærplukkere. Forskjellen fra nordmenn og polakker var at nordmennene var en tid, mens polakkene var mer sesongarbeidere. De reiste hjem, og hadde familiemedlemmer med tilbake når økonomien godtok det. Som en ser er det et felles mønster. Arbeidsledighet, garantister idet nye landet og et godt sosialt nettverk.

Etter foredraget var “Heim te Jæren” sunget, før det vart kaffi, kringle og loddsalg.

Etter god drøs og litt å bite i, sang Kari Nævra Ree vakre vårsanger og les flotte vårdikt som passet godt inn i tiden som vi nå er i.

Presidenten Tone Tjensvold Barstad takket for fremmøtet og minnet om neste møte 23 april (TREDJE PÅSKEDAG) Der vil direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar, Terje M. Jordanger. Han vil snakke om visjoner om Norsk utvandrermuseum og dens rolle i fremtiden.

Referent Gunnar Risa

Mange polske innvandrere lever et polsk liv i Norge

Både maten, kulturen og vennene er fra hjemlandet. Mange polske foreldre er også skeptiske til norsk skole.

Les mer her.

Det er mange fellestrekk med polakkene i Norge og Nordmenn som emigrerte til USA.

Polsk mattradisjon i egne butikker - som nordmenn gjorde det i Brooklyn

Nytt medlem i styret - Tor Bjørn Ueland

Tor Bjørn Ueland som bor i Sandnes er invitert til å bli med i styret for Leiv Eiriksson Lodge. Det har han sagt ja til. Dette er i henhold til vedtak på årsmøtet med valg i november 2018 hvor styret fikk fullmakt til å knytte til seg nye medlemmer under veis. Dette skal da legges fram på et ordinært et medlemsmøte.

Tor Bjørn er en ivrig og dyktig slektsgransker. President og visepresident foreslo derfor at Tor Bjørn tar spesielt ansvar for slektsgranskingsaktivitetene i lodgen og for utviklingen av disse.

Tor Bjørn Ueland

Han kan kontaktes på e-post adressen genealog@sonsofnorway8021leiv.com om du har spørsmål eller ideer. Han tar ansvar for det siste møtet i slektgranskingsgruppen i april sammen med Tone. Til høsten tar han ansvaret alene. Slektgranskingen er blitt veldig viktig i arbeidet med verving av nye medlemmer til Lodgen.

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er april-utgaven 2019 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sitt egen nettsted og eget fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program 2019 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Tirsdag 28. mai 2019. Medlemsmøte. Tom Olsen - “Borgerkrigen i Amerika”. Gunnar Barstad på pianoet.

Tirsdag 3. september 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte. Helene Bjørntvedt - “Amerikabåten Stavangerfjord”. Terje Voll på pianoet.

25.-28. september, 2019. Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 1. oktober 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

ONSDAG 23. oktober 2019. Medlemsmøte. Boklansering i "Lensmannløa" på Varhaug.

Lørdag 26. oktober 2019. Slektsgranskerdagen 2019

Tirsdag 5. november 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte. Foredragsholder Kolbein Bakka - Fra Suldal til Suldal i Wisconsin.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervepremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Nytt medlem på februarmøtet: Geir Magne Sande bosatt i Stavanger.

Nytt medlem på slektsgranskersamlingen i mars: Marna Irene Thorkildsen bosatt på Moi.

Nye medlemmer etter medlemsmøtet 26. mars: Mette Tveit bosatt i Stavanger Tor Løge og Eilef Herikstad, begge bosatt på Bryne.

Nytt medlem på slektsgranskersamlingen 2. april; Jarluf Lomeland bosatt på Kverneland.

Velkommen som medlem alle seks!

Nå har vi hele 8 nye medlemmer i 2019!


Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00


Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.
Hvis ikke annet er nevnt, er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men ofte også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Du kan også laste ned dette dokumentet med informasjonen du trenger hos din spillkommisjonær.