Budstikka i april 2018
Johannes Risnes

Kvekerne fra Kvinesdal

Her enda kvekareventyret i Kvinesdal.

Kyrkjegarden til kvekarmenigheten ”Stavanger vennane” i Le Grande, Marshall County, Iowa i USA besøkte Johannes i juli 2017 og dette ønsker han å fortelle om.

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge Tirsdag 24. april på Sivdamsenteret, Bryne kl. 19:00

Johannes Risnes, f. 1957. Oppvaksen i Risnes, Fjotland/Kvinesdal.

Elektroingeniør av utdanning, arbeidd med å bygga trafostasjonar i over 30 år. Mellom stasjonane i Rogaland er f.eks. Kleppemarka, Stokkeland, og nye Svanevannsveien i Egersund.

På fritida har det blitt ein del slektsforsking og lokal og familiehistorie.

Når ein kjem frå Fjotland/Kvinesdalen er utvandringa til Amerika å rekna for lokalhistorie. I min familie har vi reist fram og tilbake over Atlanterhavet i 6 generasjonar.

Fyrste turen vart gjort i 1868, og formødre og forfedre har budd over det amerikanske kontinentet frå Brooklyn, NY til Tacoma, WA.

Kvekarane frå Kvinesdal og Stavanger Friends Church & Cemetery.

Når ein kjem frå ein familie der dei åtte oldeforeldra er så og seie dei einaste i dei respektive syskenflokkane som blei verande i Norge, ja i nokon tilfelle var dei og ein tur eller fleire til Amerika, er det kanskje ikkje så underleg at ein lurer på kvar dei blei av, alle dei som reiste til Amerika?

Eit stadig pågåande og stadig utvida «prosjekt» eg held på med er å leita fram kvar dei utvandra slektningane blei av, om dei har etterslekt og kvar denne så er.

Arbeidet skjer litt etter innfallsmetoden med fleire endringar og «U-turns» undervegs, fordi det stadig vekk dukkar opp historier som er så interessante at det kan vera moro å sjå litt inn i kva desse går ut på.

Ei stor reiseverksemd, spesielt til Midtvesten og med fleire titalls køyreturar mellom Minneapolis og Seattle, inkludert laaange omvegar, for å virka som den utvida familiens familiehistorikar, besøka slekt og vener, samt ein og annan turistattraksjon - om det skulle bli tid til det - har stått på programmet dei siste 20 åra. Dette dannar grunnlag for mye kjennskap til immigrantane si historie i den nye verda med spesielt syn for utvandrarane frå vest i Vest-Agder og sørlegaste delen av Rogaland.

LES HELE OMTALEN AV FOREDRAGSTEMAET HER

Legg medlemsmøtet 24. april til i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære Sons Venner!

Påsken er over og den bød på nydelig vær her på Jæren. Men det virker som om vinteren ikke helt vil slippe taket. I dag våknet vi til snøvær, men det er bare å ta tiden til hjelp, så blir det varmere vær også her!

Norsk Migrasjonforum hadde sitt første ordinære årsmøte 4. april på Arkivenes Hus i Stavanger. Etter Utvandrersenterets konkurs, er dette en organisasjon som er tenkt å viderefører arbeidet Utvandrersenteret drev, I tillegg til nye oppgaver som kommer til etter hvert bl.a. utvandrerjubileet i 2025 – det er da 200 år siden den første organiserte utvandringen og sluppen Restauration dro fra Stavanger til New York.

Leiv Eiriksson Lodge fikk to styremedlemmer med i styret i Norsk Migrasjonsforum. Inge Nødland ble valgt til sekretær for 2 år og Tone Tjensvold Barstad til kasserer for 2 år.

Vi hadde et vellykket møte i mars hvor direktør ved Migrasjonsmuseet på Hamar, Knut Djupedal, var kveldens foredragsholder. Han kåserte om «De som dro på grunn av sin tro – religiøs utvandring fra Norge fra reformasjonen til mormonerne». Dette var et tema som ble godt mottatt og spørsmålene etter foredraget var mange. Fra mitt kjennskap til Knut, så vet jeg at han er flink å synge og han var velvillig og etter pausen sang og spilte han amerikanske viser, til stor begeistring fra de fremmøtte.

På møte 24. april kommer Johannes Risnes fra Kvinesdal og vil kåsere om Kvekerne fra Kvinesdal som sendte barna på skole i Stavanger, for deretter å emigrere til Iowa.

De dro til Kvekermenigheten «Stavanger vennene» og ble gravlagt på Stavanger Cementery i Le Grande i Marshall County i Iowa. Det blir spennende å høre hva Johannes har å fortelle etter sitt besøk der i 2017.

Vi har utlodning på møtene våre, da dette er en god inntektskilde. Fint om medlemmene kan ta med en gave til en verdi av kr 30,- til 80,-.

Vel møtt til møte

Ta gjerne med venner – møtet er åpent for alle.

VELKOMMEN

Hilsen fra

Tone

Referat fra møtet 20 mars 2018

Av Torkel Bryne

Det var mange som hadde funnet veien til kveldens møte. De ble møtt med taffelmusikk fremført på piano av Gunnar Barstad.

President Tone Tjensvold Barstad ønsket alle fremmøtte velkommen og deretter ble de tre nasjonalsangene sunget akkompagnert på piano av Kari Nevra Ree.

Etter en kort forretningsdel ble ordet gitt til kveldens foredragsholder, Knut Djupedal, direktør ved Migrasjonsmuseet på Hamar. Han kåserte om «De som dro på grunn av sin tro - religiøs utvandring fra Norge fra reformasjonen til mormonerne».

På bildet.: Inge Nødland, Kveldens foredragsholder Knut Djupedal og Tone T Barstad

Det er kjent at den første organiserte utvandringen fra Norge i 1825 med ”Restauration” var på grunn av religiøs forfølgelse, da kvekerne som et religiøst samfunn valgte å utvandre til Amerika etter at kirken og myndigheten i Norge hadde gjort alt i deres makt for å hindre deres religiøse liv og gjøre det vanskelig for dem.

Det var store endringer i Europa etter napoleonskrigene som skyldtes at Norge fikk annen religiøs påvirkning, da mange under kaperfarten og krigen mellom England og Danmark-Norge havnet i prisonen, og i England kom i kontakt med kvekerne og kvekernes lære.

Knut Djupedal trekker i sitt foredrag inn de store endringer i samfunnet som viktige grunner for religiøs forfølgelse, helt fra innføringen av kristendommen som ble innført av Olav Tryggvasson og Olav den Hellige med hard hånd på tusentallet og hvor Norge kom under den katolske kirke. Norge var under den katolske kirke helt frem til reformasjonen i 1537 da Norge ble en del av den evangelisk-lutherske protestantiske kirke.

Djupedal tar utgangspunktet i reformasjonen i Norge på 1500-tallet og mener endringen fra det katolske samfunn til den protestantiske kirke kan ha ført til religiøs forfølgelse i Norge av de som ikke ønsket religiøs endring og som ønsket at Norge og Danmark skulle forbli en del av den katolske kirke.

Kongen av Danmark-Norge, Kristian 3. innførte Jesuittparagrafen i den dansk-norske grunnloven, som skulle hindre at jesuittiske religiøse samfunn skulle etablere seg i landet, og Jesuittparagrafen ble beholdt lenge i den norske grunnloven, helt frem til 1956. Djupedal forteller historien til tre personer på denne tiden som velger å flytte fra Norge og som alle er sterkt tilknyttet den katolske kirke og som han mener kan ha blitt utsatt for religiøs forfølgelse av den protestantiske kirke.

Den første er Laurids Nielsen (1538/40 - 1622), fra Tønsberg, som var en norsk katolikk og jesuittprest, også kalt ”Kloster-Lasse”. Han viet hele sitt liv for å få Norge tilbake til katolisismen, og han reiste og oppholdt seg mange steder i Europa. Han døde i Vilnius.

Den andre var Åsmund Rygnestad (1545 - 1594), fra Setesdal, også kalt ”Vonde-Åsmund”. Han var i utlandet mellom 1567 og 1573, og dro til Nederland hvor han tjenestegjorde som soldat i den spanske hæren under den spanske guvernøren i Nederland ”Hertugen av Alba”, Fernando Álvarez de Toledo. I 1567 begynte også Nederland sin uavhengighetskamp mot den spanske kronen, og kong Philip II av Spania hadde gitt hertugen av Alba oppdraget å slå ned dette opprøret. Opprøret var preget av religiøse motsetninger, og for å kunne tjenestegjøre for spanjolene måtte en være katolikk, og det er derfor å anta at Åsmund Rygnestad var katolikk. Han var siden skatteoppkrever I Valle i Setesdal og kirkeverge.

Den tredje var Jon Danielsen (1580 - 1660), også kalt ”Juan Bautista Daniel”, som regnes som den første nordmann som utvandret til Argentina, hvor han ble en kjent kunstmaler. Han studerte til kunstmaler i de spanske besittelser i Flandern, Belgia, rundt år 1600.

Kong Kristian IV av Danmark-Norge innførte strengere tiltak i 1604 mot den katolske kirke med en forordning mot at danske og norske studenter studerte ved Jesuitter-skoler i andre land. De ville miste sine rettigheter om de ikke avsluttet sine studier og kom seg hjem.

Jesuitter-ordenen var en orden under den katolske kirke og drev misjonering. Det var kongens ønske å tvinge all kontakt med jesuittene til å opphøre.

Dette tyder på at det var mange fra Danmark, men også noen fra Norge, som studerte ved slike jesuitter-skoler i katolske land og at motstanden mot reformasjonen og støtten til den katolske kirke var stor, ellers ville det ikke være nødvendig å innføre en slik forordning som dette i 1604.

Den katolske kirke var streng mot alle andre religioner i sine territorier. En måtte være katolikk for å få tilgang til de spanske katolske besittelser, ellers var man kjettere, som jøder og protestanter. Så Jon Danielsen måtte være katolikk for å kunne dra til Sør-Amerika.

Djupedal forteller om den lange og strabasiøse reisen som Jon Danielsen gjorde for å komme seg til det spanske Sør-Amerika på den tiden, og til Argentina. Den lovlige måten å dra til det Argentina, var ved først å dra til Sevilla i Spania og der komme seg videre med båt fra Spania til Panama, og deretter dra videre til Lima i Peru og så gå over Andes-fjellene til Buenos Aires i Argentina.

Det politiske sentrum var Lima i Peru og det økonomiske sentrum var byen Potosi i Bolivia som var blitt rik på sine sølvgruver. Jon Danielsen slo seg ned i Córdoba i Argentina, et kulturelt sentrum og ble en kjent kunstmaler under navnet Juan Bautista Daniel, og det er flere hundre malerier etter han.

Vi vet at det var nordmenn i New Amsterdam (New York) på 1630-tallet, men det var også nordmenn som utvandret til Amerika på 1700-tallet av religiøse grunner.


De var medlemmer av det som kaltes det Moraviske Brorskapet, et kirkesamfunn basert på lærdommen fra den tsjekkiske presten og reformatoren Jan Hus (1369 - 1415) på 1400-tallet. Det Moraviske Brorskapet ble grunnlagt i Bøhmen i 1457, og i 120 år eksisterte det i dagens Tsjekkia, men den katolske motreformasjonen og tredveårskrigen, og jesuittenes misjonsvirksomhet, gjorde at etter 1622 var alle protestantiske skoler og kirker i Bøhmen stengt, og brorskapet ble nesten utslettet.

Men de levde i skjul i hundre år og i 1722 flyttet en liten gruppe til Berthelsdorf i Tyskland, hvor deres leder ble Grev Nicolaus von Zinzendorf (1700 - 1760). De grunnla en landsby Herrnhut i Sachsen, og tok navnet Unitas Fratrum. Brorskapet ble kalt det Moraviske Brorskapet. Det Moraviske Brorskapet hadde kontakt gjennom Zinzendorf med det dansk-norske kongehuset, og der fikk de støtte.

Kong Kristian 6. hjalp i 1730 brorskapet og Zinzendorf med å sende misjonærer til Grønland og Afrika. Så begynte de å sende misjonærer til de danske besittelser i det karibiske hav i 1732. I løpet av 1700-tallet ble Herrnhut i Tyskland et senter for misjonsvirksomhet og pietisme, og de grunnla kristne samfunn og sendte misjonærer til øyer i det karibiske hav og til Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika og Østen.

Blandt disse var de første kristne menigheter blant indianere i stiftet i 1740, og Zinzendorf var selv med til de danske kolonier, Jomfruøyene, i 1739 og til de engelske kolonier i Pennsylvania i 1741. Han var der med å grunnla byen Betlehem i Pennsylvania og kjøpte et stort område i North-Carolina. Medlemmer av brorskapet reiste til dette området i 1752, og grunnla flere småbyer der.

En av de som var med til Amerika var nordmannen og legen Hans Martin Kalverbaum, født i Trondhem i 1722. Det var også andre nordmenn som reiste med brorskapet til Amerika og var en del av en religiøs utvandring på midten av 1700-tallet.

Brødremenigheten ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland av grev Zinzendorf i 1727, men hadde aner tilbake til De bøhmiske brødre. I begynnelsen holdt de til i Herrnhut, og ble derfor kalt «herrnhutene»

Djupedal forteller videre i sitt foredrag historien om den Mormonske kirke i USA, og om Joseph Smith (1805 - 1844) som i ung alder fikk en religiøs opplevelse og kall fra Gud, og skrev sin religiøse bok ”Mormons bok” i 1830. Han dannet et nytt kirkesamfunn, ”Jesus Kristi kirke og De siste dagers Hellige” og samlet etter hvert en stor følgerskare.

Han forteller at de norske kvekerne i 1825 slo seg ned først i Kendall i staten New York og siden forflyttet de seg til Fox River, Illinois i 1835. De første norske bosetninger på 1830-tallet kan ha fått besøk av mormonske predikanter allerede i den første tiden, da Palmyra i staten New York, hvor mormoneren Joseph Smith virket, ikke er så langt fra Kendall. Det fortelles om to fra det norske samfunnet som lot seg konvertere til den mormonske kirke. Endre Dahl og Gudmund Haukås. Og i 1842 i Fox River fikk de norske bosetninger besøk av mormonske misjonærer og flere skal ha konvertert. Det mormonske kirkesamfunnet mente seg religiøst forfulgt og valgte å legge ut på en lang og strabasiøs vandring vestover i 1847 for å finne sitt eget sted og bygge sin egen kirke. Det mormonske kirkesamfunnet fant sitt sted i Salt Lake City i Utah, og fikk bygget sin store og berømte kirke.

Joseph Smith (1805 - 1844) Wikipedia

Det er flere retninger innen den mormonske kirke og de mener de er den opprinnelige kirke derav navnet ”De siste dagers Hellige”. Mormoner-kirken er en mektig kirke i USA og et av mange trossamfunn. De krever ”tiende” eller pengestøtte fra sine medlemmer, og de tillater flerkoneri.

I Norge ble Dissenterloven vedtatt i 1845, og tillot andre kirkesamfunn å etablere seg i landet. I 1852 ble den mormonske kirke etablert i Norge i Fredrikstad. Men det var en oppfatning at mormonerne ikke var ”kristne dissentere” og en Høyesterettsdom fra 1853 erklærte at det ikke kan regnes å være et kristent samfunn. Denne gjelder den dag i dag. Flere har konvertert til mormoner-kirken i Norge, for deretter siden å utvandre til USA.

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra salen og mange stilte spørsmål til Knut Djupedal som ble inngående besvart.

Sangen HEIM TE JÆREN ble sunget og det ble servert kringle og kaffe. Lotteri ble det også mens drøsen gikk godt..

Etter pausen sang Knut Djupedal (bildet t.v.) noen amerikanske sanger på en fremragende måte. Han fortalte også om en tur til Midtvesten og Texas i utvandrernes fotspor som han skal være guide Reisedato: 04 - 16.09.2018

Det ble minnet om neste møte som er 24. april. Da kommer foredragsholder Johannes Risnes fra Kvinesdal nå bosatt i Kristiansand og kåserer om «kvekerne fra Kvinesdal», som sendte barna på skole i Stavanger for senere å emigrere til Iowa.

Presidenten takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem!

Torkel Bryne referent

Minnesota State Capitol bygningen. Et av stoppene på turen.

Bokomtale
Crazy Horse

BOKOMTALE
Arne Martin Bøe har engasjert seg og har fått boken oversatt til norsk.

Crazy Horse familien stod ikke fram med sin historie før på 2000-tallet, fordi de fryktet represalier fra myndighetene, bl.a. grunnet Crazy Horse sin framtredende rolle i slaget ved Little Bighorn, der han var leder for alle krigerne som deltok i slaget, og påførte en amerikansk styrke det største nederlaget noensinne på amerikansk jord (familien mener at myndighetene bl.a. prøvde å få tak i faren til Crazy Horse, dessuten ble en av brødrene til Crazy Horse drept av representanter fra myndighetene, da han røpet at han var broren til Crazy Horse).

Familiens historie ble utgitt som bok i USA i september 2016, og familien har sammen med forfatteren vært på en bokturné i USA siden lanseringen (de har fram til nå hatt ca 100 foredrag/møter med publikum).


Scar Leg (til venstre), og Hump Two. Hump Two var sønnen til Hump, og søskenbarnet til Crazy Horse

Nå kan du betale med Vipps på møtene våre.

Du kan betale inngangspenger og kjøpe lodder!

Leiv Eiriksson Lodge fikk tildelt nummer 505507.

Skriv gjerne en melding hvis det er annet enn inngangspenger for en person betalingen gjelder.

Priser.: medlemmer Kr. 80,- ikke medlemmer kr. 100,- Lodder kr. 5,- pr. lodd.

Det koster ingenting å vippse penger til venner så lenge beløpet ikke overstiger 5 000 kroner. Skal du vippse mer enn 5 000 kroner koster det 1 % av beløpet.

Skal du vippse penger til lag, foreninger og bedrifter er dette gratis uansett beløp.

Les mer om Vips her.

Slektsgranskning:

Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne første tirsdag hver måned kl 18:00 til 21:00.

Det har vært et interessant tiltak for Lodgen.

Etter en prøveordning i 2016, vart det besluttet å fortsette i 2017 og 2018, og det ser positivt ut, så det er bestemt å fortsette videre.

Slektsgranskningen er på Sivdamsenteret første tirsdag hver måned kl 18:00. Adresse Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Vi har oftest en innleder på møtene som snakker om bruk av søkemotorer og nettsteder med slektsinnhold. Deretter hjelper vi hverandre. Siste møtet våren 2018 var vi 14 personer tilstede. Vi starter opp igjen tirsdag 4. september.

Bildet fra første møtet i 2018 den 2. januar 2018.

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er april - utgaven 2018 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sin egen nettside og med fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program 2018 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Kalender 2018

Tirsdag 3. april 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. april 2018 Medlemsmøte - Johannes Risnes om Kvekerne fra Kvinesdal

Tirsdag 22. mai 2018. Medlemsmøte - Svein Risa og Karl Sigurd Tjåland

7. til 10. juni D8 Kongress i Åsgårdstrand.

23. juni - 4. juli 2018 - UTVANDRERFESTIVALEN 2018 i Kvinesdal

21. juni - 24. juni 2018 American Festival i Vanse på Lista

Tirsdag 28. august 2018. Medlemsmøte - Blåtur/grilling

Tirsdag 4. september 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 25. sep 2018. Medlemsmøte - Svein Ivar Langhelle ved UIS

26. - 29. september Norsk Høstfest i Minot, ND

Tirsdag 2. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte - Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Julemøte. Siv Ringdal presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

2019

Tirsdag 22. januar 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 26. februar 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 26. mars 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 23. april 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 21. mai 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 22. oktober 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.
Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28

Utsendelse av medlemsavisen blir nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vips nummer 50 55 07

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2018: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)