Budstikka sommeren 2018

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Sommeren er her! Det har vært noen fantastisk flotte måneder her på Jæren.

På forrige medlemsmøte var jeg en tur i USA sammen med styremedlem Hanne Høie og et søskenbarn. På vår 15 dagers tur i det norske Amerika, traff vi mange med røtter fra Rogaland.

Vi var bl.a i Hetland i Sør Dakota. Der vi traff etterkommer etter Grete Marie Helland fra Helland i Undheim som ble gift med Gabriel Hetland fra Helleland. En nevø av Gabriel har fått stedet Hetland i Sør Dakota oppkalt etter seg pga hans skjebne. John M. K. Hetland ble myrdet. Jeg skriver for tiden på historien om denne familien og vil fortelle mer om dette på møtene til høsten.

Vi feiret 17. mai to dager både i Sunburg og Milan i Minnesota. I Sunburg stilte Sons of Norway i Willmar med et flott innslag, stabbur med en geit på taket. Flotte og stemningsfulle opptog begge steder.

I Sunburg kom jeg i prat med mange som fremdeles snakket utmerket norsk. Der har de norskundervisning en gang i uken. En av dem jeg pratet med, viste det seg i ettertid er femmenning til min ektefelle.

Veldig kjekt å ha fått kontakt med Netland slekt fra Sokndal i Rogaland, som fremdeles bor på gården som oldefaren overtok i 1892 i Minnesota. Hvor stor er nå denne verden!

Hanne fikk oppleve å treffe sine søskenbarn i Baxter i Minnesota og se parken som er oppkalt etter hennes onkel, Oscar Kristofferson. Oscar Kristofferson var født og oppvokst i Stavanger før han søkte lykken i mulighetenes land, Amerika.

Vi dro tilbake til Norge mange opplevelser og minner rikere.

Det har vært kongress i Åsgårdstrand. 7. til 10. juni.

Visepresident Inge Nødland representerte Leiv Eiriksson Lodge under kongressen.

Da vil jeg ønske dere alle en FIN SOMMER!

Sommerhilsen fra

Tone.

Referat medlemsmøte 22. mai 2018.

Av Gunnar Line Risa

Møtet vart åpnet av Visepresident Inge Nødland som ønskte alle velkomne.

Deretter vart dei tre nasjonalsangane sunget, ved hjelp av Kari Nævra Ree ved pianoet.

Det ble vist ein liten video-snutt, med hilsen fra President Tone Tjensvold Barstad, og styremedlem Hanne Høie, som var på tur til Amerika og feiret 17. mai der.

Lodgen hadde fått tildelt et banner som tegn på beste lodge til å verva nye medlemmer i Norge i 2017.

Kveldens foredragsholdere var Svein Risa og Karl Sigurd Tjåland som ville fortelja om ein tur (ferietur) dei hadde til Amerika i 2017. Alle fugler små de er, vart sunget, før ordet vart gitt til Svein Risa.

Svein introduserte seg sjølv først, og fortalde at han var fra ein av dei fire Risa-gardane i Nærbø kommune, (nåværande Hå kommune).

Johan M.P.Risa, født og oppvokst på Risa ved Garborg på Jæren, søkte lykken i Amerika.

I 1903 reiste Johan til det forgjettede land, og hans liv har vært heilt ukjent før Svein og Karl Sigurd kom på sporet av han..

Johan M.P. Risa, hadde som mange andre som reiste over arbeidet seg oppover og tatt seg land, og fått seg ein god farm. Han var i Montana, der han dreiv med storfe-

produksjon og korndyrking. På grunn av all kornprodukjonen i området, vart det anlagt jernbane. Jernbanen var også til god hjelp for storfeproduksjonen. Det vart nedgangstider i Montana i årene 32-38 noko som skyldes klimaendring, men Johan og hans familie “sto ann av”.

Visepresidenten takket for foredraget og vi sang Fotlandsfossen før vi fekk noko å bita i, samt kaffi.

Kaffepausen vart nytta til god drøs, samt salg av lodder.

Etter pausen vart det vist videosnutter fra Risa slekt i Montana, og fra Son´s of Norway i Seattle. Videoen viste også togtur fra Seattle og videre over Rocky Mountains og videre østover i Canada. Det var en fantastisk togreise med luksus tog og en storartet natur. Denne togturen kunne friste iallefall meg, og mange andre.

Etter loddtrekningen takket visepresidenten foredragsholderne og overrakte dei blomsterbuketter.

Han minnet også om at dette var siste møte før ferien og at neste møte vert 24.september, da med Svein Ivar Langhelle som foredragsholder. Langhelle vil kåsere om “Å komme fra sine egne og gå til sine egne”, på hvilke grunnlag valgte emigrantene ulike kirkesamfunn i USA.

Visepresidenten takket også de nesten femti frammøte og ønskte alle ein fin og god sommer.

Første medlemsmøte i høst er tirsdag 25. september 2018.

Foredragsholder er Svein Ivar Langhelle ved UIS

Det religiøse motivet for den første norske utvandringen til Amerika - Eksempelet Skjold og Tysvær.

Religiøs undertrykkelse og forfølgelse av kvekere var den viktigste årsaken til den første organiserte utvandringen I 1825. Det var ingen tilfeldighet at emigrasjonen begynte i Stavanger-området og Nord-Rogaland. Det var der kvekerne holdt til.

Den første gruppen av emigranter fra Tysvær var totalt og fullstendig dominert av kveker-sympatisører, deres familier og naboer.

Det var ofte vanskelig å være kveker på den tida, særlig før det i 1845 ble lov å danne kristne menigheter utenfor den lutherske kirken. Denne kirken var fram til da den eneste tillatte og medlemskap var i prinsippet påbudt.

Religiøse minoriteter skulle «utryddes» for å ikke bruke religionen til å utføre kriminell aktivitet mot stat og styresmakter. Det var i alle fall slik presten Swensen i Skjold og Tysvær så på det da han ankom i 1822. «Veldig intolerant, men ved Gud, hva så?», skrev han og startet det ene angrepet etter det andre mot kvekerne. Slik han så det, måtte alt ugress fjernes fra hagen til den eneste sanne lutherske offisielle og lovlige kirke.

Disse holdningene var for mange det som gjorde at de reiste til Amerika I 1825 og de neste 10 åra. Hver av dem hadde sine personlige grunner for å dra, og i mange tilfeller er det vanskelig å få øye på noe religiøst motiv. Fra omkring 1840 ser religiøse motiv gradvis ut til å forsvinne, i stedet blir drømmen om et bedre liv og ønsket om å dra bort fra vanskeligheter hjemme mer fremtredende. Ikke minst hadde «emigrant-kulturen» stor betydning, der familiemedlemmer og andre nærstående påvirket hverandre.

Norge er i dag et land med stor grad av frihet, også religiøs frihet, og slik har det vært lenge. Denne friheten er for oss i dag helt naturlig og umistelig, noe som gjør det vanskelig å forstå hvordan landet for mindre enn 200 år siden ble styrt av et undertrykkende regime når det gjaldt religiøse spørsmål.

I dette foredraget vil jeg først vise hva slags tenkemåte, mentalitet og ideologi som lå bak den religiøse intoleransen som fikk folk til å emigrere i 1825. Deretter vil jeg gå inn på personene som emigrerte fra Tysvær og Skjold i denne tidlige fasen og vise hvor tett de hang sammen, hvordan de var knyttet i nettverk til kvekerbevegelsen og hva vi vet om deres religiøse utvikling etter at de kom til USA. Ingen har før kartlagt deres nettverk på denne måten.

Om Svein Ivar Langhelle

Foto.: UIS

Svein Ivar Langhelle er født i Sandnes i 1948. Førsteamanuensis i historie, knyttet til Universitetet i Stavanger. Hans forskningsarbeid omfatter den mentalitetsmessige moderniseringsprosessen i Vest-Norge, religiøs kultur, jordbrukshistorie, egalitet og identitet samt lokal- og regionhistorie.

Sentrale arbeider er: Religiøst svar på samfunnsmessige utfordringar? Det kulturelle og religiøse normskiftet i nord-Rogaland 1820-1850.Historisk Tidsskrift 2002:1; Frå religiøst fellesskap til personlege val. I Helle, Knut (red.). Vestlandets historie. Bind 3. (2006); Idealisert og inkludert, men ikkje likeverdig.

Ei drøfting av egalitet og mentalitet på Jæren omkring 1850. Heimen 2011:1; Ideal, tenkjemåte og arbeidsmoral. I Jan Bjarne Bøe og Marie Smith-Solbakken (red.): Hå kulturhistorie band 3. Frå 1870 til 1945. (2014).

Han har også arbeidet med utvandring.

Foredraget 25 september 2018 i leiv Eiriksson Lodge er bygget på et foredrag han holdt i Clifton, Texas, i 2015. Han har også skrevet et ennå upublisert artikkel om samme emne.

Nå kan du betale med Vipps på møtene våre.

Du kan betale inngangspenger og kjøpe lodder!

Leiv Eiriksson Lodge fikk tildelt nummer 505507.

Skriv gjerne en melding hvis det er annet enn inngangspenger for en person betalingen gjelder.

Priser.: medlemmer Kr. 80,- ikke medlemmer kr. 100,- Lodder kr. 5,- pr. lodd.

Det koster ingenting å vippse penger til venner så lenge beløpet ikke overstiger 5 000 kroner. Skal du vippse mer enn 5 000 kroner koster det 1 % av beløpet.

Skal du vippse penger til lag, foreninger og bedrifter er dette gratis uansett beløp.

Les mer om Vips her.

Distriktskongressen i Åsgårdstrand 7. til 10. juni.

Visepresident Inge Nødland representerte Leiv Eiriksson Lodge under kongressen.

Jeg, Inge Nødland deltok som delegat for Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren fordi President Tone Tjensvold Barstad måtte trekke seg grunnet sykdom i familien.

Solfrid og Kåre Sigve Abrahamsen (Ryfylke Lodge) hadde samme fly til og fra Torp. Vi ble hentet på flypassen av av Per Mikalsen og kjørt til Åsgårdstrand.

Grand Hotel i Åsgårdstrand var en fin ramme for arrangementet og "Get together party" om kvelden torsdagen var en hyggelig opplevelse med "taffelmusikk", mange gamle kjente, men heldigvis også noen nye og yngre ansikter.

Fra Minneapolis kom CEO Eivind Heiberg som spesielt orienterte om nytt hovedkvarter i Minneapolis som nå er under bygging.

Åpningen fredag formiddag med innmarsj, faner og minnestund for de som hadde gått bort to siste åren var som vanlig en stilfull opplevelse selv om lokalet vi brukte var litt trangt til innmarsjen med faner.

Distriktsmøtet hadde en stor sak for Distrikt 8. Skulle disriktet vårt søke om Internasjonal kongress i 2020? Et stort arbeid var nedlagt for å lage materiell til søknaden som skal behandles på den internasjonale kongressen 15 til 18 august i år ved Hyatt Regency Hotel i Bloomington, Minnesota.

Det ble vedtatt å søke og D8 vil legge den iternasjonale kongressen til Hamar. Vi fikk gi innspill på materialet som var laget.

Neste distriktskongress for D8 blir hos Ryfylke Lodge på Sand i juni 2020.

Nytt styre i D8 for neste periode fram til 2020 er.:

  • Tor Arild Halvorsen - President
  • Odd Harald Olsen - visepresident
  • Ole Hillestad - Sekretær
  • Ingrid Engesdal - Kasserer.
  • Per Mikalsen - Internasjonal Director

Vi hadde alt for få saker på agendaen, møtet bør reduseres med minst en dag neste gang.

Vår lodge bør ta dette opp med de andre lodgene direkte og på Presidentmøtet i 2019.

​Mvh.

Inge Nødland

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er august- utgaven 2018 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sin egen nettside og med fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program 2018 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Kalender 2018

7. til 10. juni D8 Kongress i Åsgårdstrand.

23. juni - 4. juli 2018 - UTVANDRERFESTIVALEN 2018 i Kvinesdal

21. juni - 24. juni 2018 American Festival i Vanse på Lista

Tirsdag 4. september 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 25. sep 2018. Medlemsmøte - Svein Ivar Langhelle ved UIS

26. - 29. september Norsk Høstfest i Minot, ND

Tirsdag 2. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte - Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Julemøte. Siv Ringdal presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

2019

Tirsdag 22. januar 2019. Medlemsmøte. Torleiv Bilstad om “indianerne / Crazy Horse”

Tirsdag 26. februar 2019. Medlemsmøte. Geir P.- Pettersen “På hesteryggen fra øst mot vest i Amerika”.

Tirsdag 26. mars 2019. Medlemsmøte. Ny direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar, Terje M. Hasle Joranger. Visjoner om Norsk Utvandrermuseum og dens rolle i framtiden.

Tirsdag 23. april 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 21. mai 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 22. oktober 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vips nummer 50 55 07

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2018: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)