Budstikka sommeren 2017

Medlemsavis for Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Det er sol og sommer, en herlig årstid.

20 års jubileet til Leiv Eiriksson Lodge ble markert på vårt medlemsmøte 23. mai.

Sekstini personer hadde funnet veien til møte som ble vel gjennomført takket være mange frivillige bidragsytere.

En stor takk til alle som sendte hilsen til Leiv Eiriksson Lodge: Styret i Distrikt 8, Dalbuen Lodge, Cleng Peerson Lodge, Viking Lodge, Terje Vigen Lodge, Oseberg Lodge og Christiania Lodge. En stor takk til Dalbuen Lodge og Ryfylke Lodge for deltakelsen.

Sons of Norway’s internasjonale styret, har en målsetning om å øke medlemstallet med 10%. Leiv Eiriksson Lodge tar utfordringen.

Kjære medlemmer, kjenner du noen som kan ha interesse av å bli medlem, ta dem med på møtene våre, alle er velkomne til å få kjennskap til hva vi driver med.

29. august blir det Lodgetreff på Orre Friluftshus for alle lodgene i Rogaland. Invitasjon er sendt.

Grillene er varme fra kl. 18.00. Alle tar med det de ønsker å grille. Mer info et annet sted i budstikka.

Optimistene, en trekkspill og toradergruppe fra Randaberg underholder.

Vi håper medlemmene tar med seg venner denne kvelden, slik at vi blir mange som kommer sammen til en opplevelsesrik kveld, rett ved sanddynene på Orrestranden.

Til info er det overbygget tak om vi skulle trenge det.

Da vil jeg ønske dere alle en FIN SOMMER!

Sommerhilsen fra

Tone.

Rapport fra jubileumsmøtet 23. mai 2017

Sverre Lima, Sigrun Kleven, Tarald Oma og Odd Harald Olsen. Alle medlemmer av Lodgen i 1997. Her sammen med Tone Tjensvold Barstad. t.v.

Tone Tjensvold Barstad ønsket alle velkommen til kvelden jubileumsmøte.

Lodgen feirer 20-års jubileum i disse dager.

Spesielt velkommen til: Kveldens foredragsholder, Knut Djupedal, Sangkoret Hå Dur og Moll, Odd Harald Olsen, Internasjonal styremedlem, Tor Arild Halvorsen, visepresident i D-8 og Linda Ann Halvorsen, som i sin tid broderte fanen til Leiv Eiriksson´s Lodge.

Hilsen også til alle tilstedeværende som var med å stiftet Lodgen, og tidligere styremedlemmer. Det vart også delt ut pins til alle som hadde vært medlem i alle 20 årene.

Deretter vart de tre nasjonalsangene sunget, akkopagnert av Kari Nævra Ree på piano. Hå Dur og Moll sang deretter: Det stig av hav eit alveland, og Edelweiss.

Tarald Oma introduserte så Knut Djupedal. Han er direktør i Migrasjonsmuseumeet på Ottestad, ved Hamar, tidligere Norsk Utvandrermuseeum. Han ville filosofere over tanker han hadde gjort seg i forbindelse med reisen til Restaurationen i 1825.

Djupedal takket for at han fikk lov til å komme til møtet, og samtidig overrakt en gratulasjonshilsen fra Hamar Lodge.

Restaurationen var opprinnelig en jakt, bygd i Hardanger i 1801, under navnet Emmanuel. Båten vart ombygd til en slupp i Egersund i 1815 - 1820 og fikk da navnet Restaurationen.

Båten var 54 fot lang, (ca 17 meter) og 16 fot bred, (ca 5 meter) og ca 39 tonn.

Folk lurte på om det var idioter som la ut på slik en farefull ferd med en så liten båt

og 52 personer ombord. Hvordan få plass ombord til proviant, vann, personlige eiendeler til 52 personer, skipsutstyr, brennevin, last (jern som skulle selges) som vart benyttet som ballast.

Det var ingen idioter ombord, men dyktige sjøfolk som kunne logistikk, og laste båten riktig. Lasten, som vart brukt som ballast var jern, som tilhørte Lars L Geilande sine gode venner (redere) i New York, som også var kvekere.

Når tid reiste de? I følge Norges Rikstidende forlot de Stavanger 27/28 juni for Dusavik. De seilt med tidevannet..I følge en kaptein Helland, skulle det være høyvann kl 0100 den 5 juli. Seil settes og sluppen forlot Dusavik sent 4 juli eller tidlig 5 juli.

De passerte kanalen og gikk til land på den engelske sørkysten. Der provianterte de litt vann, og solgte jern og brennevin. I England var det kommet en ny lov om karantene gjeldene ( 6 uker) fra 1.juni, noe som medførte til at de stakk til havs igjen.

De seilte videre sørover mot Madeira, der de ville inn for å bunkre mat og vann. Før de kom så langt fant de en tønne madeiravin drivende i havet. Dette smaket de jo på, og det hevdes at de kom drivende inn på havnen. Hele mannskapet kunne ikke vært så beruset, for da ville de aldri nådd inn i havnen, men seilt rett forbi Madeira, ifølge vind og strømkart. De hadde glemt å heise det gule flagget. ( Q-flagget) som betyr søker om “free practique” d.v.s. at skipet er fri for epidemi og sjukdom.

Via en annen båt fikk de beskjed om å heise flagget, ellers ville de bli beskutt. Folk var på vei over broen til fortet for å bemanne kanonene, men flagget kom opp i tide.

På Madeira fikk de proviantert det det trengte før de la ut på ferden videre vest. De fulgte det som kalles Colombus´rute.

Det er havstrømmen fra Afrika sør for Kanariøyene og til Karibien. I avstand er det ei lang rute, men en tar tiden igjen på grunn av god støm og god vind. Det er også et varmere klima, slik at passasjerene kunne få lufte seg litt på dekk. Videre gikk ferden Vestover. Jomfruøyene, som da tilhørte Danmark, låg midt i seilingsruta, så planene var kanskje å proviantere litt der og.

9 oktober 1825 ankom de New York som det første skip som hadd ført norsk flagg.

Svensk konsul ville ha svensk flagg. De hadde vært 52 passasjere som drog, og en fødsel ombord gjorde at det var 53 som ankom New York. Alle var friske og sunne.

Skipet, skipperen og lasten ble tatt i arrest ved ankomst pga av for mange passasjerer ombord ved ankomst.

Lars L Geilane som var god venn med noen redere i New York, som skulle ha jernlasten, og de var også kvekere. Det sies at Amerikas president på den tiden John Adams var i distriktet, kom og besøkte sine venner og like etter vart både skip, last og kaptein frigitt.

I et amerikansk blad “Viserguten” er det skrevet om reisen til USA, av matros Nils Herstad som var mannskap på Restaurationen. Det er også dokumenterte flere brev fra han.

Djupedal avsluttet med at det ikke var idioter blandt mannskapet, men dyktige sjøfolk som visste hvordan de skulle behandle båt, passasjerer og last trygt over atlanteren.

Det vart gitt anledning til å stille spørsmål fra lytterne som Djupedal svaret på.

Djupedal fikk overrakt boken “Utvandring fra Hauge i Dalane” som takk for et interessant foredrag, som satte mange tanker og konklusjoner i sving.

Deretter pause med kaffe, kringle, kake. Loddsalg var det også i tillegg til godt drøs.

Etter pausen vart det overbringt hilsener fra:

Sons of Norway, International, ved Odd Harald Olsen - 20 år Diplom/sertifikat.

Ryfylke Lodge, ved Jens Erik Byrkja - Blomster pluss Ryfylke Lodge Bordvimpel.

Dalbuen lodge, og D-8, ved Tor Arild Halvorsen - Blomster


Tor Arild Halvorsen overrekker blomster fra D8 og Dalbuen Lodge til presient Tone Tjensvold Barstad

Så var det Hå Dur og Moll sin tur igjen, og de hadde et stort repertoar med mange kjende og ukjende sanger. Bl.a “Dei Haugland he hødt i nott”. Håper vi snart kan få koret tilbake ved en annen anledning.

Presidenten takket så styret og dets frivillige hjelpere med å overrekke hver sin blomsterbukett

Deretter minnet hun om neste møte 29.august som blir i Friluftshuset på Orre i Klepp. klokken 1800. MERK TIDEN

Alle lodgene med medlemmer blir invitert. Knut Capjon fra Eidsvoll Lodge vil delta og vise film og bilder fra sin tid i Vatneleiren på 60 tallet.

Det blir sang og trekkspillmusikk, og det blir også anledning til å ta seg et bad i Nordsjøen.

Alle tar med seg det de ønsker å ha på grillen. Grillene vil være varme fra kl 1800.

Møtet vart avsluttet med takk til de 69 frammøtte og med sangen “Heim te Jæren”.

Linda Ann Halvorsen, broderte i sin tid fanen til Leiv Eiriksson´s Lodge.

Her i sammen med Tone Tjensvold Barstad


For et fullstendig referat med alle vedtak fra styret, viser jeg til det som kommer på trykk i Viking når det er ferdig fra sekretæren.

Jeg er nå inne i mitt tredje år som medlem av det internasjonale styret, som er til ende ved avslutningen av den internasjonale kongressen i august 2018.

For tiden er jeg medlem i det vi i Norge ville kalt for «Arbeidsutvalg», (Executive committee) dvs fem av styret som har ansvar for en del saker og oppgaver som styret ikke har befatning med, annet enn som rapportering fra komiteen. Det er de fire «offisers» + meg, valgt av styret selv.

Videre er jeg medlem av «Corporate matters committee», som har ansvar for å utarbeide forslag i saker som har med lovverket å gjøre, samt andre organisatoriske sakstyper. I styremøtene foregår grovt sagt halvparten av tiden i komiteer, og resten i plenum. Det er tre komiteer (utenom Executive committee). ............

Les hele raporten her.

NAHA seminar i Stavanger 21. - 24. juni

Det norsk-amerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge)

har gleden av å invitere til det 13. norsk-amerikanske seminaret:

Migration, minorities and freedom of religion

på Stavanger katedralskole Kongsgård, Stavanger 21.-24. juni 2017

Åpningsforedraget til Edvard Hoem onsdag 21 juni er åpent for alle. Inngangspenger kr 100,- betales ved døren.

Leiv Eiriksson Lodge har fått tildelt midler til ny utgivelse av Harald Skretting sin bok om utvandringen fra Varhaug til Amerika.

Boken er tidligere utgitt på både engelsk og norsk. Den norske utgaven er utsolgt for lenge siden. Leiv Eiriksson Lodge har alle rettighetene til boka og ønsker å utgi en ny revidert norsk versjon. Vi har ferdig en digitalt utgave av manuskriptet. I høst skal vi scanne alle bildene i boka på ny i samarbeid med familien til Harald Skretting.

Harald har nevnt over hundre personer i boka om hvor de reiste hen i Canada og USA. Vi ønsker ved hjelp av fotnoter i boka å oppdatere med tilgjengelige opplysninger om disse menneskene. Lisabet Risa var sentral i utgivelsen av første utgaven av boka. Hun har lovet å hjelpe oss med denne utgaven og sier at Harald Skretting ville satt stor pris på denne formen av ny utgave.

Harald Skretting var medlem i Leiv Eiriksson Lodge siden oppstarten i 1997. Harald Skretting som skrev boken "I fars fotefar", døde i juni 2016 nær 98 år gammel.

Sparebankstiftelsen Time og Hå har tildelt Leiv Eiriksson Lodge kr 50.000,- i støtte til arbeidet med bokutgivelsen.

Artikler i tidligere utgaver av Budstikka

Budstikka har hatt mange bidrag. Det er både små og store artikler om mange emner knyttet til migrasjon og Amerikansk samfunn. Håpet er å ta vare på noen og gjøre disse tilgjengelige igjen.

Les mer her

Program 2017 Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Tirsdag 29. august 2017 Lodgetreff

LodgetreffFriluftshuset på Orre.

Vi Inviterer alle i Sons of Norway med venner til grillselskap trekkspill, allsang og god drøs.

Grillene er varme fra 18:00 og vi tar 100 kroner i inngangspenger. Ta med det du vil grille, vi ordner med salat, rømme og dressing.

Vi koker kaffe og te.

Tirsdag 5. september. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Lørdag 16. september. Scanne bilder til Harald Skretting sin bok på Sivdamsenteret.

Tirsdag 26. september 2017 -Medlemsmøte - Enok Lauvås

Om familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør-Dakota i 1870-åra.

Utnevnelse av valgkomite

27. - 30. september Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 3. oktober. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24 oktober - Medlemsmøte - Knut Djupedal

“Andre sider ved utvandringen”

Lørdag 28. oktober 2017 SLEKTSGRANSKER-DAGEN

Laget vårt har deltatt i mange år nå, også i 2017!

Tirsdag 7. november 2017. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 21 november 2017 - Medlemsmøte på Sivdamsenteret

Foredragsholder Jacob Lund - “OL i USA og utvandra nordmenn han har truffet”

Valg

Tirsdag 5. desember 2017 -Julemøte med grøt eller middag.

Forfatter og tidligere kultursjef i Rogaland, Pelle Nilssen presenterer sin bok om «farfaren som emigrerte og aldri kom tilbake til Haugalandet ».

Innsetting av nytt styre.

2018

Tirsdag 2. januar 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. jan 2018 Medlemsmøte - Odd Sverre Aasbø - Route 66

Tirsdag 6. februar 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. feb 2018 Medlemsmøte - Åshild Thorsen “Det norske Minnesota”

Tirsdag 6. mars 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 20. mars 2018 Medlemsmøte - Knut Djupedal “Mormonerne” fra Iowa til Utah

Tirsdag 3. april 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. april 2018 Medlemsmøte - Johannes Risnes om Kvekerne fra Kvinesdal

Kvekarrørsla kom til Kvinesdal frå Stavanger, og vart opphalden ved at kvindølane sendte borna sine på skule i Stavanger for å læra rette trua. Etter kvart var det fleire av kvekarane i Kvinesdal som fann vegen over til Iowa der andre kvekarar frå det såkalla Stavangerområdet alt hadde slått seg ned. Her enda kvekareventyret i Kvinesdal. Kyrkjegarden til kvekarmenigheten ”Stavanger vennane” i Le Grande, Marshall County, Iowa i USA besøkte Johannes i juli 2017 og dette ønsker han å fortelle om.

Tirsdag 3. mai 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. mai 2018. Medlemsmøte

Tirsdag 28. august 2018. Medlemsmøte - blåtur/grilling

Tirsdag 4. september 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 25. sep 2018. Medlemsmøte

Tirsdag 4. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte

Tirsdag 11. desember 2018 Medlemsmøte / Julemøte

Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har møter på Madla Bydelshus

Tirsdag 13. juni - Byhaugkafeen klokken 19:00

Leiv Eiriksson lodge sine medlemmer er invitert til Cleng Peerson Lodge sin avslutning før sommeren på Byhaugkafeen i Stavanger. Vi håper på mange medlemmer og gjester på Byhaugkafeen.

Geir Magne Sande vil fortelle om stedet og om Restauration der han er styrmann. Du trenger ikke ta med mat/kaffe. Det holder lodgen.

VANSE

Av Tone Tjensvold Barstad i juni 2017

Jeg var en tur på Lista i mai måned. Lista - det amerikanske Lista - er et spesielt sted å komme til. Spisestedet “Eight Avenue” i Vanse er en opplevelse i seg selv, med Elvis sittende i sin amerikaner på utsiden av restauranten. Der er Trunken, butikken hvor en kan drømme seg til Amerika…

Etter et besøk på Trunken i Vanse, stod denne bilen utenfor (Artikkel fortsetter under bildet).

Tor Sverre Holmesland og Gudrun Igland ved bilen (bildet over)

For en drøm av en bil!! Eier var Tor Sverre Holmesland fra Vigeland. I det nydelige været hadde han og Gudrun Igland tatt en kjøretur til Vanse.

Denne flotte “Linken Continental” hadde kommet til Norge i 1978 og blitt stående på en låve. Nå var den kommet til heder og verdighet igjen. Tor Sverre Holmesland viste meg kassettboksen med 8 spors kassetter som var fast følge under bilturene.

Tor Sverre Holmesland klar til å kjøre videre med et godt følge av 8 spors kassetter

Tor Sverre Holmesland arrangerer konserter i Lindesneshallen. Han fortalte at neste konsert han skulle arrangere var 16. september og denne gang var det Lasse Stefanz som var trekkplasteret. Lasse Stefanz hadde i år 50 års jubileum. I tillegg ville Roy Jansen fra Kvinesdal spille opp med contrymusikk denne kvelden.Før Tor Sverre og Gudrun dro videre, ble det takket for praten og et hyggelig uventet møte !

skrevet av

Tone Tjensvold Barstad


American Festival -

Lista 22. til 25. Juni 2018

THE NORWEGIAN AMERICAN DAYS

The best thing that happened to Lista since Brooklyn

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.


Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Utsendelse av medlemsavisen blir fra i år bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2017: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)