Budstikka i september 2017

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren tirsdag 26. september 2017 på Sivdamsenteret, Bryne kl. 19:00

Enok Lauvås. Foto: Commentum Forlag

Enok Lauvås. Foto: Commentum Forlag

Enok Lauvås kåserer om

"Ein heil familie reiser frå Lauvåsvågen til Amerika i 1870-åra".

Tankar om kvifor dei reiste, korleis dei opplevd livet og kontakt med slekt nå.

Enok sier dette om foredraget.:

Jeg tar utgangspunkt i den familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør-Dakota i 1870-åra. Jeg har litt kontakt med noen fra familien, men det er stort sett julebrev. Jeg har en del foto fra Scandinavian Township, der de slo seg ned.

I kåseriet vil jeg legge vekt på forhold i Norge (Stavanger-regionen) og at svikt i sildefisket trolig var utløsende faktor for emigrasjon. Jeg vil nok også ta med en del foto fra Norge, spesielt foto fra Lauvåsvågen, og sette disse i kontrast til foto fra "prærien", som nå er åkerlandskap med mais og soya, slik jeg så det i 2012.

Jeg har jo også litt innblikk i de religiøse forhold på 1870-tallet og at emigrantene tok dette med seg.

Ådne var bror til oldemor mi, f. 1814 og døde i 1902. Han var den eldste. Jeg har en firmenning som jeg har kontakt med der borte. Det er barnebarn til "firmenningen" som har farmen der datter og svigersønn til Ådne slo seg ned.

I et intervju i 2016 med Lokalavisen sier Enok.:

"Nå har eg blitt 77 år. Eg er fødd og oppvaksen i Riska. Far min var bonde, far hans var bonde og jammen var far hans også bonde, og alle budde dei her på garden Lauvås. Her har eg også budd det meste av livet, med kone og barn, men eg blei lærar. Ein bror fekk garden".

Kulturprisvinner 2015 og medlem i Leiv Eiriksson Lodge Terje Vold står for musikken denne kvelden.

Det blir som vanlig god musikk, kaffe, noe å bite i og et godt drøs.

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Les mer om programmet i 2017 lengre nede på siden. Detaljert program finner du her.

Legg medlemsmøtet 26. september 2017 til i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Tone Tjensvold Barstad

Tone Tjensvold Barstad

Fra presidenten

Kjære Sons Venner.

I skrivende stund går sommeren mot slutten. Vi har opplevd en våt sommer, men hvem vet hva høsten vil bringe? Det er lov å håpe at vi får en fin høst.

Jeg har til tross for været hatt en lang og fin ferie med mange fine opplevelser og minner å ta med meg videre.

Blant annet var jeg deltaker på NAHA sitt seminar i Stavanger og Tysvær, en flott opplevelse med mange interessante foredrag. Forestillingen «The Uprooting», ved en norsk-amerikansk gruppe hvor «Gullgutane» fra Suldal spilte en sentral rolle, var en flott opplevelse.

Jeg har i august hatt 43 slektninger fra Amerika på besøk. De har alle røtter på Fidjeland i Sirdal i Vest Agder. Etter slektstreff ble det rundtur i Norge.

Etter 16 dager hvor vi ble en fin sammensveiset gjeng, var tiden kommet til å si farvel for denne gang og på gjensyn neste år i Iowa.

Styret i Leiv Eiriksson Lodge går inn for at lodgen må verve nye medlemmer. Et enstemmig styret ble enige om at hvert medlem som verver et nytt medlem, får 2 flaxlodd i premie for hvert nye medlem som blir vervet. I tillegg betaler det nye medlemmet kun kr. 250 det første året og lodgen betaler det resterende beløpet, kr. 200,-. Så kjære medlemmer, hjelp oss å verve nye medlemmer! Send da en mail til redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com og oppgi navn, adresse, mobilnr. og fødselsdata (ikke personnr.).

Mens jeg skriver “Fra Presidenten” får jeg en hyggelig telefon. To av “våre”, vil for 2017 få Time Kommunes Kulturpris og Time Kommunes Hederspris. Det er utvalg for levekår i Time Kommune som bestemte dette på møte 30. august. Den ene er vårt styremedlem, Tore Nærland. Han får Time Kommunes hederspris for 2017 og vår tidligere president og medlem, Tarald Oma, får Time Kommunes kulturpris for 2017. Tildelingen vil skje i Storståva på Bryne 3. november. Gratulerer så mye til begge to!

Vi startet første møte etter sommeren med grill sammenkomst på Orre Friluftshus. Gruppen Optimistene fra Randaberg var med oss og underholdt med sang og trakterte trekkspill/gitar. Knut Capjon holdt et engasjerende foredrag om sin tid i Vatneleiren i Sandnes på 70 tallet. Kvelden ble avsluttet med en nydelig solnedgang.

5. september kl. 18.00 startet vi med slektsgransking på Sivdamsenteret. På de møtene går vi gjennom forskjellige søkemotorer og hjelper hverandre.

Tirsdag 26. september er det medlemsmøte. Enok Lauvås vil kåsere om «Ein heil familie som reiser frå Lauvåsvågen til Amerika i 1870 årene. Tankar om kvifor dei reiste og korleis dei opplevde livet «over there». Likeså hvordan er kontakten med slekten nå.

Terje Voll er med oss på piano.

På møtene våre har vi utlodning. Inntekter fra utloddningen er en viktig inntektskilde. Fint om medlemmene har mulighet å ta med en liten gevinst til utlodningen.

Sett av kvelden allerede nå, støtt opp om Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre.

Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

VELKOMMEN,

Hilsen fra Tone.

Referat fra grillkvelden på Friluftshuset på Orre.

Referent.: Gunnar Line Risa.

Etter en tre måneders ferie starte høstsesongen opp med medlemsmøte i Sons. Møtet denne gangen vart avholdt i Friluftshuset på Orre med grill, foredrag, god musikk og anledning til ein svingom for de som hadde interesse.

President Tone Tjensvold Barstad ønsket velkommen til de fremmøtte, kveldens foredragsholder Knut Capjon, fra Eidsvoll Lodge, musikerne Optimistene fra Randaberg. Hun minnet også om verving av nye medlemmer.

Været hadde ikke vært det beste om dagen, men det såg ut til at det skulle bli lettere utover kvelden. Vi startet opp med sangen “Heim te Jæren”, og vi kunne bare håpe på at vi ville få ein fin solnedgang, som beskrevet i sangen.

På bildet over. Kveldens orkester "Optimistene" fra Randaberg.


Grillene var varme, og koteletter og pølser havnet på ristene.

Det begynte å lukte godt, samt god “gammel” trekkspelmusik med sang og godt drøs.

Før folk hadde fått grillet maten sin, dukket redaktør Inge Nødland opp med masse gode hjemmelagede salater, dressinger og en gryte med saltkokte poteter.

Alt dette smaket godt med dempet musikk i bakgrunnen.

Etter god tid ute, gikk vi innendørs for kveldens kåseri. Knut Capjon skulle fortelle om sin tid i Vatneleiren tidlig i 1970 årene. Han hadde hatt kontakt med mange av sine kull-kammerater, men det var desverre bare noen få som møtte opp.

Knut gikk på befalsskolen der, og hadde ca 1200 lysbileter derfra, men det var bare et fåtall vi fikk se. Det var ikke fordi de var sensurerte, men mangel på tid. Fikk se bilder fra da de kom inn, fra det daglige livet i leiren og på brakka.

Øvelsen de var ute på kunne være harde, men en desto større naturopplevelser.

Han sa at de som befal etter utdannelsen måtte kunne oppføre seg gallant, og derfor vart de anbefalt til å invitere jentene på Dale til festligheter og ball.

De skulle lære seg oppførsel til både selskap, og krig.

På bildet er kullkameratene fra Vatneleiren Ragnvald Erga og Knut Capjon sammen med president Tone Tjensvold Barstad.


Presidenten takket for et fint og interessant foredrag. Hun minnet om neste møte 26. september. Da vil Enok Lauvås fortelle om familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør Dakota i 1870 årene.

Dette møtet vil være som vanleg på Sivdamsenteret og starte klokken 19:00.

Ute igjen var det fortsatt varme griller og god musikk. Jammen fikk vi ikke oppleva “Ein fin solnedgang på Jæren” med diverse “ fuglaskrik” i bakgrunnen.

Lotteri hadde vi også.


Det ble takket for fremmøtet, som var heller lite. Bare 32 personer tilstede. Vi avsluttet det hele med sangen Fotlandsfossen.Heldig vinner av blomsterbukett i kveldens lotteri.

Tarald Oma fekk Timeglaset

Utval for levekår i Time kommune har tildelt kulturprisen "Timeglaset" til Tarald Oma.

Kilde.: Time kommune ved Synnøve Obrestad Skrettingland og ansvarleg Åse Skrudland.

Kulturprisen – Timeglaset

er den viktigaste kulturpåskjønninga i Time kommune. Kulturprisen kan gjevast til ein person, ei gruppe eller ein organisasjon som har lagt ned eit særs verdfullt arbeid innan kultursektoren i Time.

Tarald Oma har arbeidd for fleire lag og organisasjonar i om lag 60 år. Time mållag er ein av organisasjonane han har arbeidd for, og han tok i 2002 initiativ til eit nasjonalt Garborgsenter i Time.

Han har vore leiar og med i styret av Sons of Norway, Leiv Eriksson Lodge i mange år, der han var ein pådrivar for mange kulturopplevingar mellom Jæren og USA.

Sidan 2012 har han vore leiar av Time historielag, og dei siste fire åra har han saman med ein redaksjonskomité gitt ut ei årbok. Gjennom sitt arbeid i historielaget har han vore initiativtakar for samarbeid mellom historielaget og Bryne sokneråd som har ført til ei årleg kultursamling i Bryne kyrkje.

Tarald Oma er medlem i Leiv Eiriksson Lodge. Han var med å starte laget vårt i 1997 og var president og styremedlem i mange år. Gratulerer Tarald. Du fortjener prisen!

Tore Nærland fekk heidersprisen

Kilde.: Time kommune ved Synnøve Obrestad Skrettingland og ansvarleg Åse Skrudland.

Heidersprisen er ei påskjønning for prestasjonar som set Time kommune og Jæren på kartet nasjonalt og internasjonalt, og bidreg til særs godt omdømme for Time kommune.

Heidersprisen kan tildelast enkeltpersonar eller grupper av personar. Den kan ikkje tildelast offentlege institusjonar eller organisasjonar. Prisen har tidlegare blitt utdelt fire gonger.

Tore Nærland

Tore Nærland starta i 1977 saman med Helge Hundeide organisasjonen Bike For Peace, sidan då har han organisert prosjekt for fred og demokrati og kjernefysisk nedrusting i meir enn 100 land. Nærland har hatt mange tusen møte med statsleiarar , medlemmar av regjering og parlament, ordførarar, skular, religiøse samfunn og presse i kampen for fred og nedrusting.

Gjennom sitt internasjonale arbeid med Bike For Peace har han marknadsført Bryne og Time, og hatt med seg tidlegare ambassadørar og statsminister på besøk til Bryne. Alt arbeid for BFP er gjort på friviljug basis.

Prisane vert delte ut på Kulturkvelden i Storstova den 3. november.

Tore Nærland er mangeårig medlem og nå styremedlem i Leiv Eiriksson Lodge. Vi er stolt av å ha ham med oss! Gratulerer Tore, Heidersprisen fortjener du.

Tore nærland kommer nå med ny bok hvor han forteller om sitt liv og "Bike for Peace".

Fredskjemperen fra Bryne, Tore Nærland, får Kongens fortjenstmedalje.

Så er det offisielt, Stavanger Aftenblad skriver i dag 20. september 2017.

Det skjer samtidig som organisasjonen hans «Bike for peace» markerer 40 års aktivitet verden rundt med stor jubileumskveld i Bryne kyrkje 29. september.

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon i februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid, ifølge kongehuset.

Tildelingen ble gjort kjent av ordføreren på kommunestyret tirsdag kveld med Tore Nærland på tilhørerbenken.

– Det er en glede og en ære for meg å ta imot denne medaljen. Det vil styrke Bike for peace og mitt eget arbeid, sier fredsyklisten selv. Bike for peace startet sitt engasjement mot atomvåpen og for fred og demokrati alt i 1977.

Gratulerer igjen Tore Nærland.

Geir Hendum er død

Det er med stor sorg Styret i Sons of Norway – Leiv Eiriksson Lodge har mottatt budskapet om at Geir Hendum er gått bort, så alt for tidlig.

Han ble medlem i vårt lag i 2015. Han kom med i styret i Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge i november 2016, men på sensommeren i år bad han om å bli frigjort fra vervet i styret på grunn av kreftbehandlingen. Han var hele tiden åpen om sin kreftsykdom.

Geir Hendum kom inn i slektsgransker miljøet som en «frisk vind». Han var å finne på stand for gravminner under Slektsgranskerdagen i Rogaland i flere år.

Geir var kunnskapsrik og bidro med all sin kunnskap i slektsgranskermiljøene. Under sin sykdomsperiode, senest et par uker før han døde, var han rett som det var på en ny kirkegård for å fotografere gravsteder. Han var sentral på våre månedlige møter med slektsgransking.

Geir Hendum

11.11.1956 - 17.09.2017

Med sin rolige fremferd og åpne sinn, er vi mange som ble veldig glad i Geir og vi er mange som har mye å takke ham for.

Nå går våre tanker til hans kjære Marit, barn og øvrige familie.

Vi lyser fred over Geir Hendum sitt minne.

Sons of Norway støtter flomoffere i Texas

Sons of Norway har et fond som brukes til å gi hjelp i den første tiden til offere for naturkatastrofer. Forrige gang var ved storflommen i Nord Dakota. Styret i Leiv Eiriksson Lodge har bevilget NOK 3000,- til fondet. Flere av våre medlemmer har slekt og venner i de berørte områdene.

Du kan selv sende penger til fondet som fordeler penger der de kan gjøre nytte.

Les meldingen fra Sons of Norway, Distrikt 8 her

Ny utgave av Harald Skretting sin bok

Vi trenger hjelp til oppdatering av "I fars fotefar"

Vet du noe om hvordan det gikk med menneskene Harald Skretting skriver om så kontakt oss snarest.

Harald Skretting var medlem i Leiv Eiriksson Lodge siden oppstarten i 1997.

Harald Skretting som skrev boken "I fars fotefar", døde i juni 2016 nær 98 år gammel.

LES MER OM ARBEIDET MED NY BOK HER

Bildet.: Harald Skretting

Språkskole for ungdom i Minnesota.

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste sommer?

Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Språkskole for ungdom i Minnesota.

Dato for leirene i 2018 er: 25 Juni - 7 Juli for 2 ukers opphold og 25. juni – 21. juli for 4 ukers opphold.

Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt 8.

Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 8000.- til sammen. De som ønsker det kan også få opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 18. juni 2017.

Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2017. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2018. De som melder seg på leiren innen 1. desember får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift.

Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org

For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo, tlf 001 612 203 5596, facetime eller e-post: julie.wannebo@gmail.com

Skogfjorden har også egen facebookside: https://www.facebook.com/Skogfjordenillages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er september - utgaven 2017 Lodgens newsletter "Mellom Venner". .

og her er august-utgaven 2017 . Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Artikler i tidligere utgaver av Budstikka

Budstikka har hatt mange bidrag. Det er både små og store artikler om mange emner knyttet til migrasjon og Amerikansk samfunn. Håpet er å ta vare på noen og gjøre disse tilgjengelige igjen.

Les mer her

Program 2017 - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Tirsdag 5. september. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Først tar vi for oss et emne. Deretter hjelper vi hverandre med utfordringer med kilder

Tirsdag 26. september 2017 -Medlemsmøte - Enok Lauvås

Om familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør-Dakota i 1870-åra.

Utnevnelse av valgkomite

27. - 30. september Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 3. oktober. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24 oktober - Medlemsmøte - Knut Djupedal

“Andre sider ved utvandringen”

Hvem var det som reiste/hva var det som drev dem? Først og fremst, eventyr og penger og til sist religionsfrihet.

Lørdag 28. oktober 2017 SLEKTSGRANSKER-DAGEN

Laget vårt har deltatt i mange år nå, også i 2017! I år skal vi til det nye arkivenes hus på Ullandhaug.

Tirsdag 7. november 2017. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 21 november 2017 - Medlemsmøte på Sivdamsenteret

Foredragsholder Jacob Lund - “OL i USA og utvandra nordmenn han har truffet”

Valg

Tirsdag 5. desember 2017 -Julemøte med grøt eller middag.

Forfatter og tidligere kultursjef i Rogaland, Pelle Nilssen presenterer sin bok om «farfaren som emigrerte og aldri kom tilbake til Haugalandet ».

Innsetting av nytt styre.

2018

Tirsdag 2. januar 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. jan 2018 Medlemsmøte - Odd Sverre Aasbø - Route 66

Tirsdag 6. februar 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. feb 2018 Medlemsmøte - Åshild Sunde Feyling Thorsen “Det norske Minnesota”

Tirsdag 6. mars 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 20. mars 2018 Medlemsmøte - Knut Djupedal “Mormonerne” fra Iowa til Utah

Tirsdag 3. april 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. april 2018 Medlemsmøte - Johannes Risnes om Kvekerne fra Kvinesdal

Kvekarrørsla kom til Kvinesdal frå Stavanger, og vart opphalden ved at kvindølane sendte borna sine på skule i Stavanger for å læra rette trua. Etter kvart var det fleire av kvekarane i Kvinesdal som fann vegen over til Iowa der andre kvekarar frå det såkalla Stavangerområdet alt hadde slått seg ned. Her enda kvekareventyret i Kvinesdal. Kyrkjegarden til kvekarmenigheten ”Stavanger vennane” i Le Grande, Marshall County, Iowa i USA besøkte Johannes i juli 2017 og dette ønsker han å fortelle om.

Tirsdag 22. mai 2018. Medlemsmøte -

Tirsdag 28. august 2018. Medlemsmøte - Blåtur/grilling

Tirsdag 4. september 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 25. sep 2018. Medlemsmøte - Svein Ivar Langhelle ved UIS

Om å komme fra sine egne og gå til sine egne”, på hvilke grunnlag valgte emigrantene ulike kirkesamfunn i USA.

Tirsdag 4. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte - Mette Tveit

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Medlemsmøte / Julemøte

Utsendelse av medlemsavisen blir fra i år bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.


Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Totalt er det generert 294 millioner kroner gjennom Grasrotandelen hittil i år (september 2017).

Sons Of Norway Leiv Eiriksson Lodge 8-021 har mottatt 2,646 kroner av disse.

Dette er mulig fordi flere av våre medlemmer har valgt vår forening som sin grasrotmottaker.

Velg Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge 8-021 som din mottaker av grasrotandelen du også!


Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2017: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)