Budstikka september 2018


Foto.: Les mer her.

Første medlemsmøte høsten 2018 i Leiv Eiriksson Lodge, er tirsdag 25. september 2018.

Foredragsholder er Svein Ivar Langhelle ved UIS

Det religiøse motivet for den første norske utvandringen til Amerika - Eksempelet Skjold og Tysvær.

Religiøs undertrykkelse og forfølgelse av kvekere var den viktigste årsaken til den første organiserte utvandringen I 1825. Det var ingen tilfeldighet at emigrasjonen begynte i Stavanger-området og Nord-Rogaland. Det var der kvekerne holdt til.

Den første gruppen av emigranter fra Tysvær var totalt og fullstendig dominert av kveker-sympatisører, deres familier og naboer.

Det var ofte vanskelig å være kveker på den tida, særlig før det i 1845 ble lov å danne kristne menigheter utenfor den lutherske kirken. Denne kirken var fram til da den eneste tillatte og medlemskap var i prinsippet påbudt.

Religiøse minoriteter skulle «utryddes» for å ikke bruke religionen til å utføre kriminell aktivitet mot stat og styresmakter. Det var i alle fall slik presten Swensen i Skjold og Tysvær så på det da han ankom i 1822. «Veldig intolerant, men ved Gud, hva så?», skrev han og startet det ene angrepet etter det andre mot kvekerne. Slik han så det, måtte alt ugress fjernes fra hagen til den eneste sanne lutherske offisielle og lovlige kirke.

Disse holdningene var for mange det som gjorde at de reiste til Amerika I 1825 og de neste 10 åra. Hver av dem hadde sine personlige grunner for å dra, og i mange tilfeller er det vanskelig å få øye på noe religiøst motiv. Fra omkring 1840 ser religiøse motiv gradvis ut til å forsvinne, i stedet blir drømmen om et bedre liv og ønsket om å dra bort fra vanskeligheter hjemme mer fremtredende. Ikke minst hadde «emigrant-kulturen» stor betydning, der familiemedlemmer og andre nærstående påvirket hverandre.

Norge er i dag et land med stor grad av frihet, også religiøs frihet, og slik har det vært lenge. Denne friheten er for oss i dag helt naturlig og umistelig, noe som gjør det vanskelig å forstå hvordan landet for mindre enn 200 år siden ble styrt av et undertrykkende regime når det gjaldt religiøse spørsmål.

I dette foredraget vil jeg først vise hva slags tenkemåte, mentalitet og ideologi som lå bak den religiøse intoleransen som fikk folk til å emigrere i 1825. Deretter vil jeg gå inn på personene som emigrerte fra Tysvær og Skjold i denne tidlige fasen og vise hvor tett de hang sammen, hvordan de var knyttet i nettverk til kvekerbevegelsen og hva vi vet om deres religiøse utvikling etter at de kom til USA. Ingen har før kartlagt deres nettverk på denne måten.

Medlemsmøte på Sivdamsenteret er tirsdag 25. september 2018.

Foredragsholder - Svein Ivar Langhelle ved UIS

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre. Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Legg møte til i kallenderen din.:

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Om Svein Ivar Langhelle

Foto.: UIS

Svein Ivar Langhelle er født i Sandnes i 1948. Førsteamanuensis i historie, knyttet til Universitetet i Stavanger. Hans forskningsarbeid omfatter den mentalitetsmessige moderniseringsprosessen i Vest-Norge, religiøs kultur, jordbrukshistorie, egalitet og identitet samt lokal- og regionhistorie.

Sentrale arbeider er: Religiøst svar på samfunnsmessige utfordringar? Det kulturelle og religiøse normskiftet i nord-Rogaland 1820-1850.Historisk Tidsskrift 2002:1; Frå religiøst fellesskap til personlege val. I Helle, Knut (red.). Vestlandets historie. Bind 3. (2006); Idealisert og inkludert, men ikkje likeverdig.

Ei drøfting av egalitet og mentalitet på Jæren omkring 1850. Heimen 2011:1; Ideal, tenkjemåte og arbeidsmoral. I Jan Bjarne Bøe og Marie Smith-Solbakken (red.): Hå kulturhistorie band 3. Frå 1870 til 1945. (2014).

Han har også arbeidet med utvandring.

Foredraget 25 september 2018 i Leiv Eiriksson Lodge er bygget på et foredrag han holdt i Clifton, Texas, i 2015. Han har også skrevet et ennå upublisert artikkel om samme emne.

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Høsten er her, naturen begynner å få et gyllent skjær over seg.

Vi startet aktiviteten i laget med slektsgransking 4. september. Til tross for nydelig vær, var det godt fremmøte. Styret har gått inn for å fortsette med slektsgransking også neste år.

Styret har startet arbeidet med å ferdigstille boken av Harald Skretting

« I far sine fotefar – 75 år etter». Vi oppdaterer boken med nye opplysninger og bilder som er skannet i bedre kvalitet. Vi er fremdeles interessert i opplysninger om de 108 personene som er omtalt i boken.

Har noen av dere opplysninger, vennligst kontakt en i styret eller send en mail til redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com snarest.

Vi trenger noen til å være med å hjelpe til på kjøkkenet med å trakte kaffe. Har du mulighet å hjelpe, vær snill og ta kontakt.

Første medlemsmøte denne høsten er 25. september, hvor vi får besøk av Svein Ivar Langhelle fra Time. Han vil kåsere om «Det religiøse motivet for den første norske utvandringen til Amerika».

Velkommen til møte!

Ta gjerne med venner, møte er åpent for alle!

Hilsen fra Tone

Slektsgransking

Leiv Eiriksson Lodge slektsgranskergruppe har sine møter på Sivdamsenteret, Bryne.

Som slektsgransker er du også velkommen til Sons of Norway – Leiv Eirikssons slektsgranskergruppe på Facebook..

På Facebook legger vi ut nyheter og informasjon om møter og aktiviteter som er av interesse for slektsgranskere. Tips og ideer for slektsforsking er også velkomment. Den informasjonen som legges ut på Facebook sidene er ment som et uoffisiellt tilbud til gruppens medlemmer. Det er Sons of Norway – Leiv Eirikson Lodge sin webside og Facebookside som er foreningens offisielle og forhåpentligvis fullstendige ...oversikt over nyheter og aktiviteter som finner sted.

Møtetider blir annonsert her. Full oversikt over de lagene og møter finner man på vår http://www.sonsofnorway8021leiv.com/ Innlegg og kommentarer skal ikke være støtende. Innlegg som inneholder bildemateriale skal ha med opphavsopplysninger, dvs hvor de sist er hentet fra. Upassende innlegg/kommentarer vil bli fjernet av administrator. Det er lov å laste ned bilder og annet stoff til eget bruk. Husk å oppgi kilde til bilder. Alle slektsinteresserte er hjertelig velkomne på våre møter på Sivdamsenteret på Bryne klokken 18:00.

4. september 2018, 4. oktober 2018 og 6. november 2018.

SØR DAKOTA mai 2018

Skrevet av Tone Tjensvold Barstad i August 2018

Hva skilt langs veien kan fortelle...

Tobias og Bertha Herigstad sin gjestfrihet

I mai måned var jeg på biltur i USA. Under vår kjøretur passerte vi mange historiske skilt. På veien mellom Webster og Sisseton i Sør Dakota, dukket det plutselig opp tre skilt på rekke og rad.

Dette pirret min nysgjerrighet. Hva fortalte disse skiltene. To av skiltene fortalte om ekteparet Tobias og Bertha Herigstad og deres hjelpsomhet.

Det første skiltet “To søstre"

Å pioner, fortell din historie, så vi ikke glemmer . . . . . .

På en fin vinterdag, 6. januar 1903 ville Knut Throndson som var utvandret fra Hallingdal og fikk sitt homestead i 1892, besøke sin nærmeste nabo, Tobias og Bertha Herigstad. De bodde ca en kvart mile øst for hans hjem. Knuts kone Caroline, ble hjemme med tre små barn, mens de eldre døtrene Teoline 13 år og Menne 15 år, fulgte faren på sleden. På vei hjem sent på dagen, ble de overrasket av en plutselig snøstorm. Sledemeien traff en stein og brakk. Knut bestemte seg for å løsne hestene fra sleden og sa til døtrene at de måtte holde i hestehalen mens han holdt i tømmene. De kjempet seg gjennom den kraftige snøstormen. Da de endelig kom fram til huset, oppdaget faren at begge døtrene var borte. Han dro tilbake til naboen gård og ropte navnene hele tiden. Knut og Tobias lette iherdig hele natten i stormen. Da det ble dagslys fant de Teoline og Mennes frosne kropper, 400 yards fra Tobias Herigstads hjem. I over 100 år har Herigstad historien blitt fortalt og mange andre reisende har fortalt historier at de har blitt reddet fra vinterstormene på Coteau des Prairies av Herigstad familiens gjestfrihet. Den tragiske historien om de to søstrene lever videre og minner reisende om å være forberedt på vinterstormene.

At denne veistrekningen kan være værhard er helt sikker. Vi opplevde dagen etter at bildene ble tatt, tykk tåke. Da var det heller ikke mye sikt….

TO VENNER

Dakota vinteren i 1937 dro for lenge ut for bondeguttene Charles Almos og Clayton Week. De bodde sammen med sine foreldre på Coteau des Praries, 8 og 10 miles øst av Sisseton. Mens de gikk på High School delte guttene rom i byen. I over en måned stengte snøfenner så høye som telefonstolper, Higway 10, på vestsiden av byen. Dette gjorde det vanskelig for guttene å komme hjem i helgene for å besøke foreldrene sine. En fredag startet de to usynlige og ensomme guttene ut til fots for å gå hjem til foreldrene. Etter å ha kjempet seg gjennom snøfenner i 4 miles, var de kalde og utslitte. Det eneste de nå ønsket var å legge seg ned å hvile. De var nå kommet til Coteau hvor vindene blåser opp snøen og det blir skikkelig snøstorm. De forstod at det var farlig og de kunne gå seg vill i stormen, men guttene kjempet seg videre gjennom den stikkende snøen. Lykken ledet dem til gården til Tobias og Bertha Herigstad. Der fikk de mat og varme senger inntil foreldrene kunne komme å hente dem. Med takknemlige hjerter vokste guttene opp og ble voksne. De var alltid takknemlige for gjestfriheten familien Herigstad hadde vist dem og som reddet livene deres.

Hvem var Bertha og Tobias Herigstad?

Tobias Herigstad var sønn av Andreas Adamson Ueland Efjestad (1835 – 1901) og hustru Karen Gitlesdtr. Njærheim i Hå (1829 – 1910). De bodde en tid som husmenn på smørholen på Haugstad, senere på Halleland, på Grønholen på Efjestad og en tid på både Haugstad og Herigstad i Hå. Andreas og Karen fikk 4 barn: Elen Andreasdtr. f. 1864 Varhaug, Tobias Andreasen f. 1866 Varhaug, Andreas Andreasen f. 1869 Varhaug og Inger Andreasdatter f. 1874 Varhaug

Tobias var født 4. april 1866 i Herigstad i Hå. Han emigrerte fra Norge og ankom New York 13.08.1890. Han ble gift med Bertha Tystad (1868 – 1957) fra Bergen. De fikk seg gård i nærheten av Sisseton i Sør Dakota. Her ble seks barn født. Barna var Lena, Tarald, Richard, Albert, Marie og Edythe.

Jeg har gjort søk etter familien både i USA og i Norge. Gården i USA var i familiens eie helt fram til 1990 da den ble solgt ut av familien.

I Norge lever mange av etterkommerne til søskenene til Tobias Herigstad. Inger sin ektefelle og etterkommere bodde bl.a på Tangen, Norheim i Time. De fleste bor i Rogaland men noen har også følt trangen til å dra til Amerika.

Tobias døde 31. mai 1947 på gården nær Sisseton i Sør Dakota.

På Hope Lutheran church Cementery, Sisseton er gravstedet.

Slektstreff på Skoga.

Av Ingfrid Tordis Fjermestad i Auguast 2018

Seinsommarkvelden var fin, og me var på veg til slektstreff på Skoga. Garden Skoga ligg litt opp i fjella ikkje langt frå Sirevåg. Der budde oldeforeldra mine på morssida, Børild f. 1833 og Elisabet f. 1843 samen med dei ni borna sine, Ein av sønene, Isak, drog i ung alder til Nord-Dakota. Oldebarnet hans og mannen var nå komne til Skoga.

Bilar var parkerte i tunet, langs vegen og utanfor vegen, og det tyda på mykje folk. Vinden hadde stilna av, og i "heien synnanfor huset" var det lunt og godt. Eg sat ei stund ved husveggen og såg på alle som var samla. Somme kjende eg frå før, andre bare såvidt, og mange såg eg for første gong. Eg fekk ei god kjensle av at desse høyrde eg i hop med, me hadde eit blodsband mellom oss.

Eg såg også framover mellom fjella og visste at der rett utanfor gjerdet, gjekk den gamle vegen til Skoga. Me gjekk opp Påskevarden frå Sirevåg, over riksvegen og så den gamle kjerrevegen oppover. Før me var framme kom ei grind og så eit hønsehus, og så var me der. Alltid gildt å koma til Sivert og Ane og borna, Einar og Eivind. Kom inn, kom inn, så gildt de kom. Ja, minna er mange frå barndommen.

Tankane gjekk også til bestemor som hadde gått på desse markene, streva hardt, men også glede og leik, har ho fortalt. Skulevegen hennar oppe i skaret, ja, til alle dei 17 borna som vaks opp på dei to gardane Skoga og Skogaskaret. Skulevegen førte ned til Hølland på Ogna.

Tankane streifa også då dei sat i "skominga" og prata før dei tente opp lampa og arbeidde litt til før leggjetid.

Takk til Joleen og Greg som kom til Skoga. Takk til "dei Skoga" for at me fekk koma. Takk for arbeidet og maten. og takk for stunda.

Nå kan du betale med Vipps på møtene våre.

Du kan betale inngangspenger og kjøpe lodder!

Leiv Eiriksson Lodge fikk tildelt nummer 505507.

Skriv gjerne en melding hvis det er annet enn inngangspenger for en person betalingen gjelder.

Priser.: medlemmer Kr. 80,- ikke medlemmer kr. 100,- Lodder kr. 5,- pr. lodd.

Det koster ingenting å vippse penger til venner så lenge beløpet ikke overstiger 5 000 kroner. Skal du vippse mer enn 5 000 kroner koster det 1 % av beløpet.

Skal du vippse penger til lag, foreninger og bedrifter er dette gratis uansett beløp.

Les mer om Vips her.
Den internasjonale kongressen i Sons of Norway 2020

I dag, 18 aug 2018 har den internasjonale kongressen i Sons of Norway bestemt at kongressen i 2020 blir å avholde på Hamar, det året vi fyller 125 år.

Samtidig er det avklart at Distriktskongressen det året blir arrangert på Sand i Ryfylke, med Ryfylke Lodge som vertskap.

Melding fra Odd Harald Olsen i melding til Ryfylke Lodge sin FaceBook gruppe.


Foto.: http://www.hamarsentrum.no/

Referat fra internasjonal Sons of Norway kongress 2018

Av Harald Tygesen, President i Terje Vigen Lodge 8-015 i Arendal.

På Distriktskongressen i Åsgårdstrand i juni ble jeg valgt som delegat til den internasjonale Sons of Norway-kongressen i Bloomington i august.

Bloomington ligger rett utenfor storbyen Minneapolis i Minnesota. Her ligger også Sons of Norways hovedkontor.

På samme kongress ble også Per Mikalsen, som frem til da var Distriktspresident i Norge, nominert som vår representant til det internasjonale SoN-styret. Følgelig ble han automatisk delegat til kongressen. Per reiste sammen med sin Marit. Øvrige delegater var vår nye D8-president Tor Arild Halvorsen, Dalbuen Lodge, Solveig Kjønnerød (med sin Svenn Anders), Oseberg Lodge, og D8-sekretær Ole Hillestad (med sin Lully), Christiania Lodge.

Vi ankom flyplassen i Minneapolis søndag 12. august ca. kl. 1500. Her ble vi hentet av hotellbussen og kjørt til kongresshotellet , Hyatt Regency.

Et pent hotell, 8 etasjer, i rolige omgivelser. Alle fikk store fine rom, jeg havnet i 6. etasje. Det var mange store bygninger rundt hotellet, med luftige store grøntarealer mellom alle. Så vidt jeg registrerte var det ikke boligblokker, vesentlig kontor/forretningsbygg. Det viste seg raskt å være en ulempe - ikke en eneste dagligvareforretning eller restaurant å oppdrive i nærheten.

Bortsett fra Tor Arild Halvorsen var ingen av de øvrige delegatene tatt ut til å arbeide i noen av komiteene. Det førte til at vi hadde mandag, tirsdag og onsdag til fri disposisjon. Bare fem minutters kjøring fra hotellet ligger verdens største kjøpesenter, Mall of America. Hotellbussen kjørte dit to ganger i timen, fra morgen til kveld.

Midt inne i senteret ligger et kjempestort tivoli, med alt man kan tenke seg av livsfarlige innretninger, i hvert fall en eldre manns synspunkt. Videre alt man kan tenke seg av forretninger (bortsett fra en dagligvareforretning), og et enormt antall restauranter. Her inntok vi alt av lunch og middager hvor det ikke inngikk i selve kongresspakken. På tirsdagskvelden var det fellestur til US Bank Stadium i Minneapolis. Den rommer over 70 000 tilskuere, med glasstak over det hele. Et fantastisk byggverk i glass og stål. Her ble vi servert grillmat.

Selve kongressen åpnet på torsdagen. Det var en høytidelig og fin åpning, med nasjonalsangene og flaggborg av stramme uniformerte karer fra nasjonalgarden, og selvfølgelig flere taler. I løpet av torsdag, fredag og et stykke ut på lørdagen ble det behandlet en rekke saker, uten at jeg fant noen av dem spesielt interessante. Mye kosmetisk retting/forandring på allerede vedtatte lover og resolusjoner.

På lørdagen var det valg av nytt internasjonalt styre. Sittende internasjonal president Jon Theven gikk av, og ny SoN,s internasjonale kongress i Minneapolis ble den sittende visepresidenten som heter Ron Stubbing, fra Canada. Vår egen Per Mikalsen ble valgt inn som internasjonalt styremedlem fra D8.

D8 hadde søkt om å avholde den internasjonale kongressen i 2020 på Hamar. I den anledning hadde Christiania-, Hamar-, og Eidsvold Lodge laget en fantastisk video hvor de presenterte Norge og Oslo/Hamarregionen på en flott måte.

Delegatene var ellevilt begeistret over hva de så. Tor Arild Halvorsen og Ole Hillestad promoterte søknaden, og fikk kjempeapplaus.

"Alle" ville til Norge, til sine forfedres røtter, og den internasjonale kongress ble uten motkandidat valgt med Hamar som arena.

På lørdagskvelden var det innsettelse av det nyvalgte styret, etterfulgt av bankett. Søndag var det hele over.

Undertegnede sammen med Solveig og Sven Anders fra Oseberg Lodge dro tilbake til gamlelandet, mens Per og Marit, Ole og Lully, og Tor Arild hadde valgt å fortsette USA-oppholdet noe lenger.

Harald

Referatet er klippet fra Terje Vigen Lodge sin medlemsavis for september 2018

Distriktskongressen i Åsgårdstrand 7. til 10. juni.

Visepresident Inge Nødland representerte Leiv Eiriksson Lodge under kongressen.

Jeg, Inge Nødland deltok som delegat for Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren fordi President Tone Tjensvold Barstad måtte trekke seg grunnet sykdom i familien.

Solfrid og Kåre Sigve Abrahamsen (Ryfylke Lodge) hadde samme fly til og fra Torp. Vi ble hentet på flypassen av av Per Mikalsen og kjørt til Åsgårdstrand.

Grand Hotel i Åsgårdstrand var en fin ramme for arrangementet og "Get together party" om kvelden torsdagen var en hyggelig opplevelse med "taffelmusikk", mange gamle kjente, men heldigvis også noen nye og yngre ansikter.

Fra Minneapolis kom CEO Eivind Heiberg som spesielt orienterte om nytt hovedkvarter i Minneapolis som nå er under bygging.

Åpningen fredag formiddag med innmarsj, faner og minnestund for de som hadde gått bort to siste åren var som vanlig en stilfull opplevelse selv om lokalet vi brukte var litt trangt til innmarsjen med faner.

Distriktsmøtet hadde en stor sak for Distrikt 8. Skulle disriktet vårt søke om Internasjonal kongress i 2020? Et stort arbeid var nedlagt for å lage materiell til søknaden som skal behandles på den internasjonale kongressen 15 til 18 august i år ved Hyatt Regency Hotel i Bloomington, Minnesota.

Det ble vedtatt å søke og D8 vil legge den iternasjonale kongressen til Hamar. Vi fikk gi innspill på materialet som var laget.

Neste distriktskongress for D8 blir hos Ryfylke Lodge på Sand i juni 2020.

Nytt styre i D8 for neste periode fram til 2020 er.:

  • Tor Arild Halvorsen - President
  • Odd Harald Olsen - visepresident
  • Ole Hillestad - Sekretær
  • Ingrid Engesdal - Kasserer.
  • Per Mikalsen - Internasjonal Director

Vi hadde alt for få saker på agendaen, møtet bør reduseres med minst en dag neste gang.

Vår lodge bør ta dette opp med de andre lodgene direkte og på Presidentmøtet i 2019.

​Mvh.

Inge Nødland

Pressemelding:

Initiativ til innsamling av sang-, musikk- og scenelivets historie markeres med gratiskonsert i Arkivenes hus på Ullandhaug

Musikk og historikk

Mye av historien til Rogalands sang-, musikk- og sceneliv er lite kjent. Mange personer har vært med å forme vår felles historie, og mange er forsvunnet inn i glemselens slør. Det er derfor tatt et initiativ til å samle inn og ta vare på historien for ettertiden gjennom arkiver, bilder, trykksaker, lyd og minner. Materialet vil bli oppbevart og tilgjengeliggjort lokalt av Stavanger byarkiv, i Arkivenes hus på Ullandhaug. Målet er å sikre arkivene for framtiden, både med tanke på samfunnsdokumentasjon, forskning og kulturformidling. Plater, cd-er o.l. vil bli oppbevart i Musikkbiblioteket i Kulturhuset.

- Alle spor etter aktivitet fra organisasjoner, grupper og enkeltutøvere er verdt å ta vare på. Det kan være alt fra et enkelt bilde, et avisutklipp, en plakat, til hele arkiver, forteller Hans Eyvind Næss, en av initiativtakerne.

Lokalt initiativ til opprettelse av Musikkarkivet

En aksjonsgruppe bestående av Hans Eyvind Næss, Per Inge Torkelsen, Engwall Pahr-Iversen, Eva Espensen og Stavanger byarkiv v/ Lars Olsen Neby har tatt initiativ for å samle inn og bevare minner om sang-, musikk- og scenelivet i Rogaland. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Musikkbiblioteket ved Stavanger Bibliotek v/ Olav Nilsen, Norges Musikkorps Forbund Rogaland (NMF Rogaland) v/ Lilli Grong, Rogaland musikkråd v/ Liv Tjemsland samt en rekke andre ressurspersoner innenfor sang- og musikklivet. Initiativet støttes av bl.a. Caspar Hennig, Britt-Synnøve Johansen, Gretelill Tangen og Morten Abel.

Gratis musikkarrangement

Oppstart av innsamlingen markeres med et gratisarrangement med musikalske innslag på Arkivenes hus søndag 30. september kl. 16:00.

Program

Stavanger Musikkorps av 1919 spiller ute fra kl. 15:40.

Informasjon om aksjonen ved Hans Eyvind Næss, tidl. statsarkivar .

Aksjonen åpnes av kultursjef Arnfinn Bjerkestrand som vil vektlegge verdien av å ta vare på musikkskattene våre.

Innslag ved Gretelill Tangen.

Svein Tang Wa: Viser om morer og andre slektninger.

Per Inge Torkelsen: «Å samla på musikk».

Hanne Vasshus: Me and my piano.

Eva Espensen, Espen Hana og Sverre Kvam: Fra en jazzverden.

Volvene. Damekor par excellence.

Sluttappell v/ styreleder for konserthuset, tidl. statsråd for forskning, Tora Aasland: Musikk og forskning

Spørsmål og henvendelser om musikkarkivet kan rettes til:

Hans Eyvind Næss, tlf. 97730167/51548509, e-post: hans_e_naess@yahoo.no

Per Inge Torkelsen, e-post: peringe@peringe.no, Engwall Pahr-Iversen, e-post: epahriversen@gmail.com

Eva Espensen, e-post: eva.espensen@lyse.net, Olav Nilsen, e-post: olav.nilsen@stavanger-kulturhus.no

Stavanger byarkiv v/ Lars Olsen Neby, tlf. 988 74 160, epost: lars.olsen@stavanger.kommune.no

Kafésalg: forfriskninger og litt å bite i.

OBS: Vær tidlig ute om du ønsker sitteplass.


Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er august- utgaven 2018 og september-utgaven 2018 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sin egen nettside og med fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program høsten 2018 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Kalender 2018

Tirsdag 2. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte - Joar Larsson Bø. På tvers av Amerika - på let etter Gudmestad og Bø slekt som emigrerte i fra Hå.

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Julemøte. Siv Ringdal presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

2019

Tirsdag 8. januar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. januar 2019. Medlemsmøte. Torleiv Bilstad om “indianerne / Crazy Horse”

Tirsdag 5. februar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. februar 2019. Medlemsmøte. Geir P.- Pettersen “På hesteryggen fra øst mot vest i Amerika”.

Tirsdag 5. mars 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. mars 2019. Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Tirsdag 2. april 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. april 2019. Medlemsmøte. Foredragsholder, direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar, Terje M. Hasle Joranger. Visjoner om Norsk utvandrermuseum og dens rolle i framtiden.

Tirsdag 28. mai 2019. Medlemsmøte. Tom Olsen “Borgerkrigen i Amerika”

Tirsdag 3. september 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 1. oktober 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. oktober 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 5. november 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Du kan også laste ned dette dokumentet med informasjonen du trenger hos din spillkommisjonær.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vips nummer 50 55 07

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2018: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)