Budstikka i oktober 2018


Foto.: Les mer her.

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19:00

Joar Larsson Bø og Kjell Hodne

På tvers av Amerika -

på let etter Gudmestad og Bø slekt som emigrerte fra Hå

Lars Olav Hetland fra Sandnes, Kjell Hodne fra Klepp og Joar Larsson Bø fra Nærbø, var i sommer på en tre ukers tur i USA.

Bilturen gikk fra Florida og nordover til Sør Dakota. Videre mot Montana og endte i Seattle i WA.

Alle tre driver med slektsgranskning. En dag for et par år siden ble Joar kontaktet av Lars Olav da de gransket på noen av de samme personene i USA. Dette utviklet seg til etter hvert å bli en tur til Amerika.

De tre er alle i slekt. Kjell og Lars er søskenbarn og Joar er tremenning til deres mødre.

Vi får ta del i deres eventyrlige reise på let etter slektene Gudmestad fra Hå, Fosse slekt fra Time, Bø slekt fra Hå og Hetland slekt fra Riska i Sandnes.

Turen ender i Seattle hvor de håpet å finne Gabriel Larsens grav (Onkel til Joars far og onkel til bestefar av Kjell og Lars Olav). De fikk konstatert at bilde de har av ham i uniform er tatt ca 1892-98 og at han tjenestegjorde i The United States Navy. De fant ikke graven, men plantet et lite norsk flagg ved fyrlykten.

Our things die

Our friends die

We die ourselves

But what never die

Is the memory/words of us which we have earned.

Joar, Kjell and Lars Olav

, men plantet et lite norsk flagg ved fyrlykten

Ta del i deres eventyrlige reise på let etter slektene

Gudmestad fra Hå, Fosse slekt fra Time, Bø slekt fra Hå og Hetland slekt fra Riska i Sandnes.

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre. Ved pianoet sitter Kari Nævra Ree.

Joar har sitt eget nettsted og så kan du bli kjent med ham i denne filmsnutten. TV2 intervjuet ham på frokost TV.

Legg møtet inn i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Kjære SONS venner.

Høsten er her og med den nydelige farger i naturen – en fin årstid.

Vi fikk merke høstværet på sitt verste kvelden vi skulle ha slektsgransking. Men flere hadde trosset stormen og møtte opp. Neste slektsgransking blir 6. november.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge skal ha egen stand på slektsgranskerdagen i Arkivenes Hus i Stavanger. Det er lørdag 27. oktober. Vi skal ha stand sammen med Norsk Migrasjonsforum. Vi stiller mannsterke og håper å få vise hva laget vårt holder på med og å få verve nye medlemmer.

Det er valg på nytt styret i november. Jeg vil komme med en oppfordre til medlemmene at får de en tlf. om å stille til valg, så ta utfordringen. Vi trenger å fornye styret.

Vi har lotteri på møtene våre. Fint om medlemmene kan ta med en liten gevinst til en verdi til ca 30 – 100 kroner.

På oktobermøtet får vi besøk av Joar Larsson Bø fra Nærbø og Kjell Hodne fra Klepp.

De har sammen med Lars Olav Hetland, i sommer , kjørt på tvers av USA. De kommer til laget vårt for å fortelle og vise bilder fra deres eventyrlige tur som de har kalt «på tvers av USA på let etter slekt». Det er slektene Fosse fra Time, Gudmestad og Bø fra Hå og Hetland fra Riska i Sandnes de vil fortelle om.

Kari Nævra Ree blir med på piano.

VELKOMMEN til møte,

Ta gjerne med venner – møtet er åpent for alle.

Hilsen fra Tone.

Leiv Eiriksson Lodge deltar med egen stand på Slektsgranskerdagen i år også.

Kom å besøk oss der du også!

Slektsgranskerdagen er en viktig plass å møte Amerikainteresserte slektsgranskere. Hvert år får vi nye medlemmer som resultat av denne aktiviteten!

Alle nordmenn har slekt i USA og Canada.

Info om arrangementet fra Slekt og Data under, synes redaktøren at er så bra, at jeg kopierte alt fra nettsiden deres :-)

Velkommen til en spennende dag med foredrag, utstillinger, kurs, informasjon om programmer, informasjon om både Slekt og Data og andre foreninger/organisasjoner, og ikke minst flere stands med tilbud og informasjon. Bare det å komme i prat med andre slektsforskere kan ha stor nytteverdi.

Slektsgranskerdagen 2018 åpnes av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Tema for dagen er "Godt norsk - ikke bare norsk"

Hvordan komme seg til slektsgranskerdagen

Kjør til Arkivenes Hus, Richard Johnsens gate 12, 4021 Stavanger.

Arkivenes hus er så nytt at det fremdeles ikke vises på alle kartsystemer, men her er litt mer informasjon. Vi har derfor laget oversiktsbildet som viser hvordan du skal komme deg til Slekt og Data Rogaland sine aktiviteter på Arkivenes hus. Vi setter ut en trådløs ringeklokke som kan brukes. Dette da dørene lukkes normalt etter vanlig arbeidstid.

Kjørerute til Arkivenes hus

Adkomst - Buss

Fra Stavanger: Buss 6, 7, og X60.

Fra Sandnes: Buss 6 og X60.

Fra Sola: Buss 7.

For alle: Gå av ved Oljedirektoratet.

Adkomst - Tog med overgang til buss

Ta tog til Jåttå stasjon eller Gausel stasjon, så buss 6. Gå av ved Oljedirektoratet.

Referat fra medlemsmøtet 25. september

Av Torkel Bryne.

Presdent Tone Tjensvold Barstad ønsket velkommen. Spesielt velkommen var kveldens foredragsholder Svein Ivar Langhelle og kveldens pianist Kari Nevra Ree.

Ekstra hyggelig var det å ønske Tor Arild Halvorsen som er president i Distrikt 8 styret velkommen til møtet.

Etter en kort forretningsdel hvor presidenten orienterte om aktiviteten i Lodgen, valg på nytt styre og valgkomite, fikk Karleif Lende ordet for å orientere om Lende-stova. Les mer om det i artikkelen lenger ned i Budstikka.

Så slapp kveldens foredragsholder Svein Ivar Langhelle til med foredraget som hadde fått arbeidstittelen.: “Det religiøse motivet for den norske utvandringen til Amerika - Eksempelet Skjold og Tysvær”.

Det er kjent at religiøs undertrykkelse er en årsak til den første utvandringen fra Norge til Amerika, og Svein Ivar Langhelle forteller i sitt foredrag mer om dette og gir et nærmere bilde på kvekernes kamp for religiøs frihet i Norge og med eksempel på deres liv i Tysvær og Skjold før utvandringen.

Under Napoleonskrigene mellom 1807 og 1814, i krigen mellom Frankrike og Danmark- Norge på den ene siden, og England og Sverige på den andre siden, var mange norske sjømenn i kaperfart blitt tatt til fange og kommet i prisonen i England.

Der kom de i kontakt med de engelske kvekerne og deres Society of Friends, da kvekerne var opptatt av å forbedre sosiale forhold og spesielt forhold i fengsler og sykehus. Kvekerne besøkte fangeskip og prisoner hvor det var norske fanger og nordmenn ble gjennom dette kjent med kvekernes lære.

Det var 16 norske prisonfanger som konverterte til kvekertroen i England, og som kom tilbake til Stavanger og Rogaland i 1814, da krigen var over.

I 1818 var de kjente kvekerne Stephen Grellet (1773-1855) og William Allen (1770-1843) på sin rundreise i Europa og kom til Stavanger og Kristiania for å være med på opprettelsen av kvekersamfunnet i Norge. De kunne også fortelle om Amerika.

Den norske kirke (den evangelisk-lutherske protestantiske kirke) på denne tiden var svært streng og man tolererte ikke andre religiøse samfunn i Norge. Det var vanlig i mange katolske og protestantiske land at en ikke tillot andre religiøse samfunn, da en ikke ønsket konflikter og ville ha kontroll med sin befolkning.

I den nye grunnloven i 1814 var det tatt med ytringsfrihet og trykkefrihet, men religiøs frihet var utelatt, dette for å hindre religiøse samfunn å etablere seg i Norge. Religiøs frihet ble først innført i 1845 med Dissenterloven, men det var riktignok fremdeles unntak i grunnloven for jødiske religiøse samfunn frem til 1851 og for jesuittiske religiøse samfunn helt frem til 1956.

Presten var myndighetenes representant og hadde stor makt i lokalsamfunnet, og det var et viktig tiltak for kirken og myndighetene å hindre andre religiøse tanker å spre seg. Mange kvekere etablerte seg i Skjold og Tysvær i Rogaland, og i Skjold slo presten Thomas Swensen (1776-1843) hardt ned på annerledes religiøse. Han var blitt prest i Skjold i 1822. Presten var redd for et bondeopprør og ønsket å rydde opp. Han mente bøndene lett kunne la seg lede i en annen religiøs retning, og det var derfor viktig å få de lydige og hindre at dette fikk utvikle seg. ”Ugras må rykkes opp med roten”, var en uttalelse.

Oppslutning om kvekerne i Tysvær var tydelig. Hver 5 eller 6 person var kvekere i Tysvær-området, og det var mange kvekersympatisører som sluttet seg til kvekerne. Kvekergårdene var ganske tett konsentrert på Tysvær. Det var et nært slektskap og naboskap mellom kvekere i Tysvær. De snakket sammen og påvirket hverandre. De første utvandrerne var dominert av kvekere og kvekersympatisører fra dette området.

Religiøs utvandring var den viktigste grunnen til den første utvandringen, og i 1821 reiste kvekere til Bergen for å forhøre seg om muligheten for å emigrere til Amerika. De møtte der tilhengere av Johann Georg Rapp (1757-1847) fra Tyskland, rappistiske emigranter, og fikk høre om rappistenes erfaringer med emigrasjon til USA fra Tyskland.

Kvekerne ga også i 1821 Cleng Persson i oppdrag å reise til USA for å undersøke om muligheten for kvekere å utvandre til USA.

Den første utvandringen fra Norge skjedde i 1825 med sluppen ”Restauration” ut fra Stavanger med 52 personer, med kvekere og mange kvekersympatisører ombord. Det var en gruppe som var på religiøs søken. De søkte en frihet til å dyrke sin tro.

En viktig grunn til utvandringen var undertrykkelse og forfølgelse, og den intoleranse som var vist over for kvekerne. Det var ikke fattigdom som preget disse utvandrerne. Emigrantene gjorde det godt i Amerika. De var dyktige og energiske, og de ville noe med livet sitt.

Etter foredraget ble det kaffepause med kringle, loddsalg og godt drøs. Tone fortalte om turen hun og to andre hadde til Sør Dakota i mai som førte til at nye slektninger i USA ble kjent og kontaktet.

Etter sang og trekning i lotteriet ble alle 35 deltaker ønsket vel hjem.

Historien om Lendeståvå på Norsk Folkemuseum

Av Karleif Lende. Foto Norsk Folkemuseum

Jon Olson Mauland Lende født i 1803 på Mauland i Time og dreiv bnr. 7 på Lende fra 1841. Det var han som i 1845 bygde den kjente Lendeståvå på Lende i Time som nå befinner seg på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Den ble bygget opp der i 1938-39.

Sem Einarson Sæland (Han var professor i fysikk 1909-1923 og rektor 1910–1914 ved Norges tekniske høgskole. 1914 –1916 var han viserektor. Han var uavhengig representant for Baklandet krets (Trondhjem) på Stortinget (1916–1918).

Sæland var rektor ved Universitetet i Oslo (1928–1936). Han var medredaktør av Aschehougs konversasjonsleksikon).

Det var nok han som ivret for å få ståvå til Norsk Folkemuseum og i 1934 skrev han (utdrag).:

Bildet t.v.: Professor Sem Sæland og direktør Hans Aall

foran Lendestua på Norsk Folkemuseum

"Huset blev bygget av min morfar "Jo på berje" og lå på en flat skiferbergrygg et par stenkast søndenfor den oprindelige husklyngen på Lende. Som alle gamle jærhus vendte det hovedfasaden mot vest - mot havet - og var i min barndom flankert av 4 raunetrær langsmed både den nordre og den søre skuden.

Fra begge stuene var det fritt utsyn vestover Lende- og Mossigemarkene og forbi Garborgåsen helt til havs - en stiv gammel norsk mil - så man fra vinduene kunde holde utkikk efter alle skib som passerte Jæren.

Østenfor lå uthusene; men forbi dem var der også på denne kanten fritt utsyn, først nedover de stenete slåttemarker mot "Åno" og bak den over Hadlands- og Taksdalmarkene mot Sælands- og Hålandsfjellene i bakgrunnen. Lengst øst stakk toppen av Madlandsfjellet op - hvitt av sne den lengste tiden av året. Livd av skog eller bakker var der ikke på nogen kant, og når nordenkulingen eller sydvesten blåste som værst, kunde man være glad, at huset va bygget så lavt og beskjedent langs jorden, så det kunde ride av en storm.

Men i solskinnsvær - slik som jeg næsten alltid så det som barn - var det likefullt et trivelig sted, med et herlig liv av vibe og lerke og en uendelighet av andre fugler over markene omkring og et pust av fortiden fra en svær gammel gravhaug, som lå like nordenfor. Den hadde vært gravet ut allerede før morfars tid, og det gamle svære gravkammer tatt i bruk som kjeller."

Den siste som bodde i huset var Jo sin yngste sønn, Lars Johan som døde i 1933. Bygningen ble deretter tatt ned, og alle stolper merket.

Ola, Jons eldste sønn overtok så heimebruket, bnr. 7 etter at begge foreldrene døde i desember 1881 med 8 dagers mellomrom.

Olas nesteldste sønn Johannes, født i 1877 var den som så skulle overta etter sin far.

Johannes kom hjem fra USA i 1920 etter å ha vært borte i 18 år for å overta heimegården. Han hadde fått hjemmelsbrev i skiftet etter foreldrene 17. juni 1909, tgl. 10. juli 1909.

Johannes ankom Boston i Massachusetts 3. april 1903 via Liverpool med skipet «Saxonia» og skulle til sin venn Jones (Jonas) Lende i Big Timber, MT. Denne Jonas Lende må være Jonas d.y. Jonasson Lende født 21. mars 1879 som senere overtok nabogården, bnr. 3 på Lende. Jeg vet at han og flere søsken var i Big Timber. For øvrig, de 5 nederste personene på passasjerlista er velkjente navn fra Time og Høyland (Sandnes).

Videre ser det ut til han var hjemme en tur idet han ankom New York 17. april 1910 via Southampton med skipet «New York» og skulle da til Big Timber igjen, oppgitt som farmer. Det er nærliggende å tro at han var hjemme i forbindelse med overtakingen av heimebruket, se ovenfor.

Som en ser av den nevnte passasjerlista, er nr. 22 en Arne Lende. Dette er hans bror f. 19. januar 1893 og som døde i Frankrike 4. oktober 1918 i 1. Verdenskrig. Har hans Military Draft Registration i USA.

Nr. 23 i lista er Johan O. Vashus fra Vashus i Heskestad som har oppgitt Lende som siste oppholdssted. Han forpaktet visstnok et gårdsbruk der. Dette er en bror til den som i 1920 skulle bli kona til Johannes, Teodora Olsdatter Vashus som også var født i Heskestad.

Under mine undersøkelser, kom jeg i kontakt med førstekonservator Siv Ringdal ved Norsk Folkemusemum. Hun er kjent i Leiv Eiriksson Lodge fra før. Hun har tidligere hatt foredrag hos oss, og hun kommer igjen til vårt møte nå i desember.

Siv Ringdal er prosjektleder for en pågående oppgradering av Lendeståvå som skal være ferdig i 2020.

Hun var på besøk på Lende nå i sommer og vi hadde et møte hos nåværende eier av bnr. 7, Brigt Åge Høyland hvor blant andre også Einar Sæland var med. Han hadde faktisk vært i ståvå da den stod på Lende.


Siv Ringdal er veldig interessert i å få tilført fortellinger og historier rundt denne ståvå. Kjenner du til noe som kunne være av interesse, vær snill å ta kontakt med meg på 412 52 785 eller karleif.lende@lyse.net så skal jeg formidle det videre.

Karleif


Bildet t.h.: Førstekonservator Siv Ringdal ved Norsk Folkemusemum. Siv Ringdal er foredragsholder på vårt julemøte hvor hun presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

Nå kan du betale med Vipps på møtene våre.

Du kan betale inngangspenger og kjøpe lodder!

Leiv Eiriksson Lodge fikk tildelt nummer 505507.

Skriv gjerne en melding hvis det er annet enn inngangspenger for en person betalingen gjelder.

Priser.: medlemmer Kr. 80,- ikke medlemmer kr. 100,- Lodder kr. 5,- pr. lodd.

Det koster ingenting å vippse penger til venner så lenge beløpet ikke overstiger 5 000 kroner. Skal du vippse mer enn 5 000 kroner koster det 1 % av beløpet.

Skal du vippse penger til lag, foreninger og bedrifter er dette gratis uansett beløp.

Les mer om Vips her.

Haloween

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Allehelgensaften, på engelsk Halloween som på norsk staves halloween, er dagen før allehelgensdag. Den feires på ulike måter omkring 31. oktober hvert år. Markeringen av kvelden er opprinnelig en kristen skikk som har utviklet seg til en ikke-religiøs feiring. Halloween-feiringen i Norge er særlig påvirket av tradisjoner fra folkelig og kommersiell populærkultur i USA.

Allehelgensdag er i Den norske kirke lagt til første søndag i november, mens den i Den katolske kirke er lagt til 1. november. Allehelgensaften feires derfor i katolske områder 31. oktober, noe som innebærer at den norske allehelgensaften ikke nødvendigvis faller på samme dag som halloween. I Norge har det blitt en tradisjon å feire halloween 31. oktober. I ortodoks tradisjon feires allehelgensdag første søndag etter pinse, og ifølge keltisk tradisjon på kvelden 31. oktober.

På nettstedet til Den Norske Kirke, fant jeg denne artikkelen om Allehelgensdag.

Som morfar til to små, må jeg si at jeg liker arrangementer som fokuserer på Hallovenn i stedet for all skremslene med Halloween.

Amerika-brev til Stavanger Aftenblad.

Trykket Stavanger Aftenblad 6. desember 1929.

Av Tønnes Mauland, Big Timber, MT

Byen Big Timber i Montana, der over halvparten av befolkningen har vært norsk.

I en korrespondanse fra byen Big Timber i Montana skriver Tønnes Mauland.:

Byen Big Timber ligger i Sweet Grass County, noenlunde midt i staten. I 1882 blev Northern Pacific-banen bygd, og fra det år stammer også Big Timber. Banen går her forbi fra Nord Dakota, langs Yellowstone river og ender i Seattle i staten Washington. Femti miles lenger nord går Milwaukee-banen, og 100 miles nordenfor igjen går Greath Northern banen. Disse tre banene fører alle varer til og fra Montana.

Byen Big Timber og countyet omkring er typisk norsk. Av befolkningen har op til 60 prosent vært norsk, men nu er det ikke forholdsvis så mange norske, da det er flyttet inn mange av andre nasjonaliteter. Her brukes en hel del norske matvarer, og her er marked for meget mer. Norske fiskeboller og norske sardiner kan en få kjøpt hver dag her. Norsk ost, særlig geitost, vil folk her gjerne ha, like ens norsk fisk. Det må en skrive til Seattle eller Minneapolis efter. Jeg har spist god spekesild og god norsk lutefisk som er sendt hit op fra Minneapolis.

De første settlere her var norske, mest trøndere. Den aller første som settlet, var Henry (Henrik) Ellingson fra Bynesset ved Trondhjem.

Han kom i 1881. Året efter kom det flere fra Minnesota, de fleste var trøndere. De bosatte sig der hvor nu byen Melville ligger, 20 miles nord for Big Timber. Blandt dem var Peter O. Follan. De hadde hverken prest eller doktor her l den tiden og Peter Folland måtte da greie det hele. Hans sønn var sheriff her i Big Timber fra 1900 til 1914.

Det bor mange rogalendinger her nu. Jeg kan i farten nevne brødrene Abraham og Tobias Grøsfjell fra Heskestad. Abraham eier 40 seksjoner jord og om lag 7000 sau og flere hundre kyr foruten hester. Brødrene Theodor og Ben Lovoll fra Bakke er blandt de eldste settlerne her. Ole Langhus og Jacob Johnsen (Kolten) fra Heskestad er store sauealere.

Sokndælene Jakob Johnsen Myssa og Karl Myrstøl, timebuene Sven Mauland, Hans Tjåland og Lars Fotland, nærbøboerne Jonas Bø, sauabuen Ole Birkeland. Alle dis se har meget sau. Jeg må også nevne hellelandsbuen Jakob Rapstad som er en av de eldste settlere her.

Her er også mange rogalendinger som arbeider på ranchene, særlig som sauegjetere. I sommer var lønnen for sauegjeterne 100—125 dollar om måneden. I vinterhalvåret betales 50—70 dollar om måneden. For almindelig rancharbeid er lønnen 40-50-90 dollar. I lammetiden om våren betales 4 dollar om dagen, i høisjauen og under terskingen 3-4 dollar dagen, dertil kost og losji.

Man mener her at tidene er dårlige, og det er ikke så få arbeidsledige. Mange reiser om vinteren og arbeider i skogen, andre reiser tii grubene i Butte i Montana, eller til Anakonda, eller til smelteriene i Oreat Falls. De som ikke vil ta slikt arbeid, arbeider for maten om vinteren.

Stavanger Foreningen

Først i 1934 fikk stavangerfolk sitt eget bylag i USA. Da samlet de seg i Canton, Sør Dakota under sin nye fane ”et rigtig kunstverk, med Domkirken paa den ene side, ekestubben paa den anden, brodert i silke.” Fanestangen var laget av materiale fra et av eiketrærne i Kongsgård. Eier. Stavanger Byarkiv. Plassering: Arkivenes Hus, Stavanger. Fotograf.: Falkenberg.

Er det noen som vet hvor fanen er nå?

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er oktoberutgaven av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget har sin egen nettside og med fotogalleri

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program høsten 2018 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Kalender 2018

Tirsdag 2. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte - Joar Larsson Bø. På tvers av Amerika - på let etter Gudmestad og Bø slekt som emigrerte i fra Hå.

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Julemøte. Siv Ringdal presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

2019

Tirsdag 8. januar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. januar 2019. Medlemsmøte. Torleiv Bilstad om “indianerne / Crazy Horse”

Tirsdag 5. februar 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. februar 2019. Medlemsmøte. Geir P.- Pettersen “På hesteryggen fra øst mot vest i Amerika”.

Tirsdag 5. mars 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. mars 2019. Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Tirsdag 2. april 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. april 2019. Medlemsmøte. Foredragsholder, direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar, Terje M. Hasle Joranger. Visjoner om Norsk utvandrermuseum og dens rolle i framtiden.

Tirsdag 28. mai 2019. Medlemsmøte. Tom Olsen “Borgerkrigen i Amerika”

Tirsdag 3. september 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. september 2019. Medlemsmøte.

25-28 september, 2019. Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 1. oktober 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 22. oktober 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 5. november 2019. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 26. november 2019. Medlemsmøte.

Tirsdag 10. desember 2019. Medlemsmøte.

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28Utsendelse av medlemsavisen er nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Du kan også laste ned dette dokumentet med informasjonen du trenger hos din spillkommisjonær.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vips nummer 50 55 07

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2018: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)