Budstikka i oktober 2017

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren tirsdag 24. oktober 2017 på Sivdamsenteret, Bryne kl. 19:00

Knut Djupedal kåsere om temaet «Andre sider ved utvandringen»

På begge sider av Dammen har man flere nærmest «vedtatte sannheter» om utvandringen, for eksempel disse:

Den norske utvandringen begynte med Restauration i 1825, det var straks mange som dro, de som dro var fattige, de fleste dro til Midvesten og ble farmere, det hele tok slutt med krakket i 1930, få kom tilbake, og det har vært lite kontakt mellom utvandrerne og hjemlandet siden. Alt dette er feil, eller i beste fall, veldig modifiserte sannheter. I foredraget vil han drøfte slike «sannheter» og hvor mye sannhet de egentlig inneholder. Musikken denne kvelden er ved Kari Nævra Ree

Det blir som vanlig god musikk, kaffe, noe å bite i og et godt drøs.

Velkommen til foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Les mer om programmet i 2017 og 2018

lengre nede på siden. Detaljert program finner du her.

Legg medlemsmøtet 24. oktober 2017 til i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Tone Tjensvold Barstad

Fra Presidenten

Kjære Sons Venner.

Høsten er her med regn og vind. Regn har vi fått i rike mengder her på Jæren.

Vi hadde et interessant møte i september hvor Enok Lauvås var kveldens foredragsholder.

Han fortalte om sin slekt som dro til Sør Dakota. Terje Vold underholdt på trekkspill.

På møte 24. oktober kommer Knut Djupedal fra Migrasjonsmuseet på Hamar og vil kåsere om «Andre sider ved utvandringen».

Styret i Leiv Eiriksson Lodge går inn for at lodgen må forsøke å verve nye medlemmer. Et enstemmig styret ble enige om at hvert medlem som verver et nytt medlem, får 2 flaxlodd i premie for hvert nye medlem som blir vervet. I tillegg betaler det nye medlemmet kun kr. 250 det første året og lodgen betaler det resterende beløpet, kr. 200,-.

Så kjære medlemmer, hjelp oss å verve nye medlemmer! Send da en mail til redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com og oppgi navn, adresse, mobilnr. og fødselsdata (ikke personnr.).

På møtene våre har vi utlodning. Inntekter fra utloddningen er en viktig inntektskilde. Fint om medlemmene har mulighet å ta med en liten gevinst til utlodningen.

Sett av 24. oktober allerede nå, støtt opp om Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre.

Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

VELKOMMEN,

Hilsen fra Tone.

Referat fra møtet 26. september

Av Gunnar Line Risa

President Tone Tjensvold Barstad ønsket som vanlig alle velkomne til møtet på Sivdammen.

Spesielt velkomne var kveldens foredragsholdere Enok Lauvås, som ville fortelle om familien fra Lauvåsvågen som drog til Sør Dakota i 1870 åra. Terje Vold ville underholde oss med sitt trekkspill og litt allsang og historier etter pausen.

Vi sang de tre nasjonalsangene før Presidenten holdt minneord over avdøde styremedlem Geir Hendum og bad om 1 minutts stillhet.

Deretter vart det berettet at tidligere president og nåværende medlem Tarald Oma har blitt tildelt Time kommunes´ kulturpris “Timeglasset”. Nåværende styremedlem Tore Nærland har fått tildelt Time kommune´s hederspris for 2017.

Enok Lauvås på sivdamsenteret i september 2017

Presidenten minnet også om at Lodgen trenger nye medlemmer, og det er satt igang en vervekampanje.

Vi har fått invitasjon til Skogfjorden, neste år. Det er en Språkskole for ungdom i Minnesota. Info om språkleiren finner man på internett eller ta kontakt med Tone Tjensvold Barstad eller Inge Nødland.

Det er snart tid for valg, og i den forbindelse var det forslag til valgkommitee på Gunleif Seldal og Leif Lund. Det var ingen motforestillinger så disse vart valgt. Deretter ble det sunget “Eg vil heim og sjå en solnedgang på Jæren” før ordet vart gitt til Enok Lauvås.

Enok Lauvås er pensjonert lærer fra Lauvås, og han gir oss litt innblikk i hva som hendte i Lauvås distriktet fra ca 1850. Bildet kjenner en igjen fra mange andre steder i Norge på den tiden.

Det var bønder med små eiendommer, husmenn med små teiger, og de kombinerte som oftast levebrødet sitt med fiske.

Slik var det også med Aadne (1814 - 1902) og kona Guri (1816 - 1898)

Dei budde på garden Holland, og hadde mange barn, som var vanlig i den tiden.

I 1870 åra begynte det å skranta med sildefisket, og det vart mindre og mindre av utkomma derfra. Eldste sønnen deira Ole, f 1845, ville derfor prøve lykken å ta seg over til det forgjettede land. I 1870 reiste han med over med båten “Hera”, som var bygd i 1857, og tilhørende Køhler i Stavanger. Broren Gabriel reiste året etter med båten “ Nordens Dronning“.

Der gikk båter hvert år, så det vart at heile familien kom over etter hvert.

Storparten av skipa gikk til Quebeck, og det var alltid om våren. Grunnen til det kan jeg tenke er at kanalene og elven er isfri da. Skipa gjorde da vendereis til Europa med trelast. Skipa var såkalla kombinasjonsskip, mennesker ene veien og trelast andre, og det medførte at de måtte bygges om for hver tur, så det vart heller kummerlige forhold på passaskjerturene. Fra Quebeck gikk ferden videre med båt og jernbane mot Chicago og videre vestover.

Aadne og Guri kom og over, og tilsist den gjenværende sønnen som skulle vente til alle var over. Det vart gjort slik at han skulle kunne drive slekta videre dersom det hendte noe på overfarten. Dei vart værande i Chicago-området der andre nordmenn hadde busett seg.

Ferden gikk videre vestover og endte opp i Deuel County i Sør Dakota. Av kart herfra finner vi opptegnet eiendommer med mange norske navn som eiere, og deriblandt flere med navnet Løvås. Farmen til Aadne og Guri drives i dag av Enok´s firmenning. Enok har vært flere ganger over og besøkt sine slektninger der.

Det vart stilt spørsmål fra salen som han besvarte. Presidenten takket for foredraget og overrakte han boken “Fra Dalane til Amerika.” og også en blomsterbukett.

Terje Vold lagte et musikalsk kåseri etter pausen

Sangen “Fotlandsfossen” ble deretter sunget før det ble servert kringle og kaffe.

Etter kaffepause og loddtrekning, fortalde Terje Vold om sitt liv med musikken, og da spesielt trekkspillet. Han vartet opp med den ene melodien etter den andre også selvkomponert. Han bruka musikken, og da helst trekkspillet, til god terapi for både sorg og glede.

Visepresident Inge Nødland orienterte om ny-utgivelsen om boken til Harald Skretting.

Presidenten takka til sist de tilstedeværende for fremmøtet og minnet om neste medlemsmøte som er den 24. oktober. Da er det Knut Djudedal som skal ta for seg “Andre sider ved utvandringen” Hvem reiste, og hva var det som drev dem som emigrerte.


Språkskole for ungdom i Minnesota.

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste sommer?

Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Språkskole for ungdom i Minnesota.

Dato for leirene i 2018 er: 25 Juni - 7 Juli for 2 ukers opphold og 25. juni – 21. juli for 4 ukers opphold.

Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt 8.

Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 8000.- til sammen. De som ønsker det kan også få opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 18. juni 2017.

Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2017. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2018. De som melder seg på leiren innen 1. desember får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift.

Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org

For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo, tlf 001 612 203 5596, facetime eller e-post: julie.wannebo@gmail.com

Skogfjorden har også egen facebookside: https://www.facebook.com/Skogfjordenillages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.

Inge Nødland, Tone Tjensvold Barstad og Leif Lund på standen vår et tidligere år

Slektsgrans-kerdagen 2017

lørdag 28. oktober

Slektsgranskerdagen 2017, lørdag 28. oktober nærmer seg med stor fart.

I år blir første gang i det nye Arkivenes hus på Ullandhaug.

Se plantegning nedenfor som viser utstilleroversikt og standplassene.

Du finner oss på stand nr 12

Leiv Eiriksson Lodge har deltatt på Slekt og Data sitt årlige arrangement siste lørdag i oktober i mange år.

Det er en viktig møteplass for mennesker som leter etter sin slekt.

Halvdelen av Norges befolkning utvandret til USA og Canada i tiden 1825 til 1975.

Vi har alle sammen slekt i Amerika som vi kan finne, besøke og bli kjent med!

Arkivenes hus

Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byarkiv, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) og Misjons- og diakoniarkivet har nå flyttet inn i Arkivenes Hus i Richard Johnsens gate 12, i Stavanger. Det som er fint, er at alle disse arkivene har fått felles lesesal for publikum.

Til sammen er det 70 kilometer med arkivmateriell som fyller de tre store underetasjene med klimatiserte magasiner, særlig beskyttet mot fukt og brann.

Bygningen er på 15.000 kvadratmeter, hvorav nesten halvparten består av underjordiske arkiver. De øvrige funksjonene i huset er organisert rundt et sentralt, glassoverdekket atrium. Alle disse arkivene har deltatt på slektgranskerdagen i mange år. De er nå stolte over å kunne invitere arrangementet "hjem".

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er oktober - utgaven 2017 Lodgens newsletter "Mellom Venner".

Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Program 2017 - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Tirsdag 24 oktober - Medlemsmøte - Knut Djupedal

“Andre sider ved utvandringen”

Hvem var det som reiste/hva var det som drev dem? Først og fremst, eventyr og penger og til sist religionsfrihet.

Lørdag 28. oktober 2017 SLEKTSGRANSKER-DAGEN

Laget vårt har deltatt i mange år nå, også i 2017! I år skal vi til det nye arkivenes hus på Ullandhaug.

Tirsdag 7. november 2017. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 21 november 2017 - Medlemsmøte på Sivdamsenteret

Foredragsholder Jacob Lund - “OL i USA og utvandra nordmenn han har truffet”

Valg

Tirsdag 5. desember 2017 -Julemøte med grøt eller middag.

Forfatter og tidligere kultursjef i Rogaland, Pelle Nilssen presenterer sin bok om «farfaren som emigrerte og aldri kom tilbake til Haugalandet ».

Innsetting av nytt styre.

2018

Tirsdag 2. januar 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. jan 2018 Medlemsmøte - Odd Sverre Aasbø - Route 66

Tirsdag 6. februar 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. feb 2018 Medlemsmøte - Åshild Sunde Feyling Thorsen “Det norske Minnesota”

Tirsdag 6. mars 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 20. mars 2018 Medlemsmøte - Knut Djupedal “Mormonerne” fra Iowa til Utah

Tirsdag 3. april 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. april 2018 Medlemsmøte - Johannes Risnes om Kvekerne fra Kvinesdal

Kvekarrørsla kom til Kvinesdal frå Stavanger, og vart opphalden ved at kvindølane sendte borna sine på skule i Stavanger for å læra rette trua. Etter kvart var det fleire av kvekarane i Kvinesdal som fann vegen over til Iowa der andre kvekarar frå det såkalla Stavangerområdet alt hadde slått seg ned. Her enda kvekareventyret i Kvinesdal. Kyrkjegarden til kvekarmenigheten ”Stavanger vennane” i Le Grande, Marshall County, Iowa i USA besøkte Johannes i juli 2017 og dette ønsker han å fortelle om.

Tirsdag 22. mai 2018. Medlemsmøte -

Tirsdag 28. august 2018. Medlemsmøte - Blåtur/grilling

Tirsdag 4. september 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 25. sep 2018. Medlemsmøte - Svein Ivar Langhelle ved UIS

Om å komme fra sine egne og gå til sine egne”, på hvilke grunnlag valgte emigrantene ulike kirkesamfunn i USA.

Tirsdag 4. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte - Mette Tveit

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Medlemsmøte / Julemøte

Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Du finner hele programmet for 2017 her. Merk at møtet i november er flyttet til tirsdag 28.11.2017

Utsendelse av medlemsavisen blir fra i år bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.


Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2017: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)