Budstikka i mars 2018

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge Tirsdag 20. mars på Sivdamsenteret, Bryne kl. 19:00

KNUT DJUPEDAL -

«De dro på grunn av sin tro.

Religiøs utvandring fra Norge fra reformasjonen til Mormonerne»

Foto.: Tone Tjensvold Barstad

Bildet over viser skulpturen plassert på Migrasjonsmusèet ved Hamar.

Knut Djupedal sitt foredrag tar for seg forholdet mellom Sluppefolket og Mormonerne, og hva konsekvenser det hadde for den senere mormonutvandringen fra Norge.

Han vil også fortelle om norske dissentere som helt fra 1500 tallet har flyktet fra statskirken; først til Europa, men senere muligens til Holland og New Amsterdam (New York) og på 1700-tallet, med det Moraviske Brorskapet til Pennsylvania og North Carolina.


Knut Djupedal (bildet til høyre) er Avdelingsdirektør på Norsk Utvandrermuseum, konservator NMF

Fotograf Bård Løken/ Anno museum

Det blir som vanlig god musikk, kaffe, noe å bite i og et godt drøs. Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Musikken denne kvelden er ved Kari Nævra Ree

Legg medlemsmøtet 20. mars til i kalenderen din.

iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Les mer om programmet i 2018 lengre nede på siden. Detaljert program finner du her.

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad.

Kjære Sons Venner!

Starten på mars måned var heller kald her i sørvest, men lengre lyse dager, gjør kulden enklere å leve med.

Til tross for sterk kulde, hadde nesten femti personer funnet veien til februar møte. Vi fikk høre et interessant foredrag av Åshild Sunde Feyling Thorsen, opprinnelig fra Egersund men nå bosatt i Bergen. Hun kåserte om “Det norske Minnesota”. Om norskamerikanere som den dag idag er historien bevisst og formidler den til nye generasjoner.

Jeg skal selv i mai måned tilbake til det norske Minnesota som fascinerer meg. Små steder hvor det er norske kulturhus, norske kafeer, for ikke å glemme - 17. mai feiringen.

Jeg gleder meg til nok en gang å få oppleve hvordan norskamerikanerne feirer 17. mai i Minnesota.

På neste møte kommer direktør Knut Djupedal fra Migrasjonsmuseet på Hamar og kåserer om « de som do på grunn av sin tro». Han vil ta for seg bl.a. forholdet mellom Sluppefolket og Mormonerne.

Vi samler inn frimerker til Tubfrim. Har du frimerker, vennligst lever dem til en i styret.

På møtene våre har vi utlodning. Inntekter fra utloddningen er en viktig inntektskilde. Fint om medlemmene har mulighet å ta med en liten gevinst til utlodningen.

Neste treff for slektsgransking er på Sivdamsenteret tirsdag 3. april. 18.00. Vi går gjennom søkemotorer og hjelper hverandre med å løse «gåter».

Støtt opp om Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre. Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

VELKOMMEN,

hilsen fra Tone.
Referat fra medlemsmøtet 27. mars 2018

Av Gunnar Line Risa.

Medlemsmøtet 27. februar vart som vanlig opna av presidenten som ønsket alle velkommen, og da spesielt til kveldens kåsør, Åshild Sunde Feyling Thorsen.

Dei tre nasjonalsangene vart sunget, og det var som vanlig Kari Nævra Ree som trakterte pianoet.

I forretningsdelen vart det fortalt om årets kongress, der president Tone Barstad Tjensvold skal representere Leiv Eiriksson Lodge og Inge Nødland og Hans Magnus Stølen som vararepresentanter.

Minnet også om innsamling av frimerker til Tubfrim og ringer fra aluminiumsbokser som brukes til produksjon av deler til proteser ol.

Lodgen ønsker også flere nye medlemmer velkommen.

Deretter vart sangen “This land is your land” sunget før kveldens foredragsholder fikk ordet.

Det norske Minnesota, materialisering og formidling av kulturhistorie.

På bildet ti høyre.: Åshild Sunde Feyling Thorsen og Tone T Barstad

Minnesota er en av statene i USA som hadde størst innslag av skandinavisk innvandring. Fremdeles er både nordmenn og amerikanere bevisst på denne historien, og formidler den vidare både gjennom kulturminner og i undervisning. Dette har ført til eit samarbeid mellom to regioner USA og i Norge. Otter Tail County i Minnesota og Nordhordland på Vestlandet, der det er bygget et utvandrersenter på Radøy.

Disse to senterne har hatt i flere år hatt ulike former for samarbeid som omhandler utvandringshistorien.

I 1855 åpnes grensene mot vest og innvandrerne trekker lenger og lenger vestover. Irer og tyskere er det mest av men også en del nordmenn og svensker.

I byen Underwood i Fergus Falls County var det tre familier med sine hus. Det var familien Foss (The Foss Lodge Cabin) 1869. Dette vart donert til Radøy. De andre tilhørte familiane Seem og Medijaas. Husa vart brukt som bolighus frem til ca 1970.

Både på norsk og amerikansk side er historien om de første utvandrerne og pionerene blitt materialisert gjennom bygninger og og museer. Det ene huset står som et symbol på grunnleggingen av byen Underwood, og det andre er flyttet til Radøy og har blitt eit symbol for utvandring. Nå har begge stedene fått symbol i landskapet som binder de to stedene sammen.

Samarbeidet mellom Nordhordland og Otter Tail County utviklet seg med flytting av husene, men i ettertid har også samarbeidene blitt profesjonalisert og institusjonalisert med formelle avtaler . Et prosjekt ledet av Vestnorsk utvandringssenter ble startet i 2013 for at skoleklasser i USA og Norge skulle samarbeide om prosjekter. I begynnelsen av prosjektet var fokuset mest på inn- og utvandringshistorien, men nå lager skolene selv egne prosjekter som ikke utelukkende omhandler denne historien.

Det historiske bakteppet danner fortsatt grunnlaget for at det eksisterer et samarbeid mellom Otter Tail County og Nordhordland, og denne historiske koplingen er både materoalisert gjennom kulturminner og organisert gjennom avtaler og samarbeid. Dette fundamentet gjør det mulig å utvikle helt nye samarbeidsprosjekter, der utvandringshistorien ikke nødvendigvis blir hovedtema, men som ligger der som en forutsetning.

Det vart gitt anledning til spørsmål fra tilhørerne, som ble besvart av foredragsholderen.

Presidenten takket for et interessant foredrag, og vi sang så “Alle fugler små de er” før det vart kringle og kaffe, samt loddsalg.

Etter lotteriet vart det informert om neste møte som er den 20. mars. Der vil Knut Djupedal snakke om “Mormonerne” fra Iowa til Utah.

Takket for frammøte til de 46 som var tilstede og ønsket alle vel hjem.

Nå kan du betale med Vipps på møtene våre.

Du kan betale inngangspenger og kjøpe lodder!

Leiv Eiriksson Lodge fikk tildelt nummer 505507.

Skriv gjerne en melding hvis det er annet enn inngangspenger for en person betalingen gjelder.

Priser.: medlemmer Kr. 80,- ikke medlemmer kr. 100,- Lodder kr. 5,- pr. lodd.

Det koster ingenting å vippse penger til venner så lenge beløpet ikke overstiger 5 000 kroner. Skal du vippse mer enn 5 000 kroner koster det 1 % av beløpet.

Skal du vippse penger til lag, foreninger og bedrifter er dette gratis uansett beløp.

Les mer om Vips her.

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Her er mars - utgaven 2018 av Lodgens newsletter "Mellom Venner". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Høreslynge

Møtelokalene på Sivdamsenteret er utstyrt med høreslynge. For at alle skal ha utbytte av møtene våre, er det viktig at vi bruker lydanlegget riktig.

Spørsmål fra salen når ikke mikrofonene. Da kan det være greit at spørsmål blir gjentatt av den som skal svare og at du bruker mikrofonen når du blir tilbudt den ......

Program 2018 -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Kalender 2018

Tirsdag 3. april 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 24. april 2018 Medlemsmøte - Johannes Risnes om Kvekerne fra Kvinesdal

Tirsdag 22. mai 2018. Medlemsmøte - Svein Risa og Karl Sigurd Tjåland

7. til 10. juni D8 Kongress i Åsgårdstrand.

23. juni - 4. juli 2018 - UTVANDRERFESTIVALEN 2018 i Kvinesdal

21. juni - 24. juni 2018 American Festival i Vanse på Lista

Tirsdag 28. august 2018. Medlemsmøte - Blåtur/grilling

Tirsdag 4. september 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 25. sep 2018. Medlemsmøte - Svein Ivar Langhelle ved UIS

26. - 29. september Norsk Høstfest i Minot, ND

Tirsdag 2. oktober 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 23. oktober 2018. Medlemsmøte - Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Lørdag 27. oktober 2018. Slektsgranskerdagen i Rogaland

Tirsdag 6. november 2018. Slektsgransking på Sivdamsenteret, Bryne

Tirsdag 27. nov 2018 Medlemsmøte - Ernst Berge Drange

Tirsdag 11. desember 2018 Julemøte. Siv Ringdal presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

Medlemsverving

Styret har diskutert hvordan vi skal nå målet med 10% nye medlemmer i laget vårt. Vi prøver med det følgende.:

For hvert medlem du verver, får du to Flax-lodd i premie. I tillegg får du være med i eventuelle trekninger D8 har for vervingspremier. Den du verver betaler bare 250 kroner det første året.

Cleng Peerson Lodge 8-008 i Stavanger

Søsterlodgen vår har vanligvis møter på Madla Bydelshus tredje tirsdagen i måneden klokken 19:00

Fra strategidokumentet vårt

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

Meld deg inn og og bli en del av dette fellesskapet du også!

Sons of Norway, Distrikt 8, har egen hjemmeside.

Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no.

Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.

Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks 1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes.
Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert 6. oktober 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28

FOTO: Erling Svensen, Dalane Tidende

Utsendelse av medlemsavisen blir nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet.

Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 7 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vips nummer 50 55 07

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2018: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)