Budstikka i januar 2017

Hans Eirik Aarek

Medlemsmøte tirsdag 24. januar 2017 på Sivdamsenteret kl. 19:00.

Hans Eirik Aarek kåserer om Kvekerbevegelsen.

Hans Eirik Aarek er pensjonert universitets-lektor fra Universitetet i Stavanger og har de siste årene skrevet doktorgraden om kvekerbevegelsen .

Stavanger er stedet i Europa som har den lengste sammenhengende kvekeraktivitet. Kvekerne har i alle år vært knyttet til kjente bedrifter i vårt distrikt

Kvekerbevegelsen i Norge har 200 års jubileum i 2018 og blir et hovedtema på NAHA sitt seminar i juni i Stavanger.

Kvekerne var sentrale i organiseringen av den første utvandringen med "Resturation" i 1825.

Se Hans Eirik Aareks egen omtale av foredraget lengre nede på siden.

Det blir som vanlig god musikk ved Terje Vold, kaffe, noe å bite i og et godt drøs.

Velkommen til gode foredrag, musikk, sang, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 80 for medlemmer, kr. 100 for andre.

Les mer om programmet i 2017 lengre nede på siden. Detaljert program finner du her.

Legg medlemsmøtet 24. januar i kalenderen. iCalendarGoogle CalendarOutlookOutlook OnlineYahoo! Calendar

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne.

Rutetider er kontrollert i forhold til nye ruter gjeldende fra 12. desember 2016 til 25. juni 2017.

Sivdamsenteret ligger 550 meter i gangavstand fra Bryne stasjon. Du finner kartet her.

Passende tog går fra Stavanger klokken 17:54.

Retur fra Bryne 21:59. Det går også et tog kl. 21:28

President Tone Tjensvold Barstad

Fra presidenten

Tone Tjensvold Barstad

Jeg vil få ønske dere alle et riktig Godt Nytt År.

Vi er vel alle mer eller mindre spent på hva et nytt år vil bringe.

I år er det 20 år siden Leiv Eiriksson Lodge ble stiftet. Lodgen ble startet 31. mai 1997 og det var stor fest ved innsettelsesmøte på Sandnes Motor Hotell. Vi skal markere jubileet på medlemsmøte 24. mai og ser frem til det.

Vi hadde et koselig møte i desember hvor 72 personer hadde funnet veien til julemøte vårt. Det nye styret ble innsatt av Tarald Oma og vi fikk et nytt styremedlem med på laget. Jeg ser frem til et nytt år som president.

Jeg har et solid styre i ryggen og sammen har vi allerede klare foredragsholdere for året. Vi har i år foredragsholdere som har mange spennende og interessante temaer. Dette har vi klart pga samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland, men også ved å ha dyktige lokale foredragsholdere som spør om å få komme å holde foredrag hos oss.

De fleste i styret driver med slektsgransking. Derfor startet vi i fjor med slektsgransking for interesserte, for de som ønsker hjelp til å finne røttene sine.

Etter evaluering i desember, besluttet Leiv Eiriksson Lodge å fortsette med slektsgransking. Vi er i de samme lokalene vi har møtene våre, Sivdamsenteret på Bryne. Det blir slektsgransking første tirsdag i måneden kl. 18.00.

Bildet er fra første møtet 3 januar 2017 på Sivdamsenteret

Leiv Eiriksson Lodge har ved årsskifte 75 medlemmer, vi holder «stand» fra i fjor. For å ha et levende Sons of Norway «lag» er vi avhengig av oppmøte på medlemsmøtene våre.

Inngangspenger og lotteri er de viktigste inntektskilden vår. Vi er avhengig av våre nåværende medlemmer som kommer på møtene. Mitt ønske for det nye året er at nåværende medlemmer fortsetter å være medlemmer i Leiv Eiriksson Lodge og at vi klarer å verve nye medlemmer.

Støtt opp om Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre.

VELKOMMEN på møtene i 2017. Ta gjerne med venner – møtene er åpne for alle.

Hilsen Tone

Årsberetning 2016

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren

Laget har hatt 9 medlemsmøter og 11 styremøter.

Les beretningen her

Beretningen vil bli lest opp på medlemsmøtet 24 januar 2017 for godkjenning.

Kvekerne og utvandringen

Et kritisk perspektiv på kvekerutvandringen fra Norge

Hans Eirik Aarek, UiS

Hvem var de norske kvekerne, og hvorfor emigrerte noen av dem?

Det er velkjent at norske kvekere spilte en sentral rolle i den første utvandringen fra Norge til Amerika i 1825. Det som er mindre kjent er den bekymringen og de spenningene som emigrasjonen førte til i Kvekersamfunnet i Norge og i «moderkirken» i England. Om lag en tredjedel av kvekerne i Norge på 1800-tallet utvandret, og det tappet det norske kvekersamfunnet for viktige ressurser.

Hvordan motvirket de norske kvekerne dette? Engelske kvekere hadde fra grunnleggelsen av det norske kvekersamfunnet i 1818 støttet samfunnet både åndelig og finansielt. Etter Dissenterloven av 1845 gjorde det legalt å være et kirkesamfunn utenfor statskirken, kom det en rekke kvekermisjonærer til Norge både for å styrke rekrutteringen til Samfunnet og motvirke emigrasjonen. De fleste kvekermisjonærene kom fra Storbritannia, men også en god del fra USA. Dette var viktig for de norske kvekerne, men det skapte også sterke bindinger til engelske og amerikanske kvekere. Og en kan hevde at ved siden for å kjempe religionsfrihet i Norge, måtte norske kvekere også strebe etter en viss uavhengighet og frihet fra de store kvekersamfunnene på den andre siden av havet for å skape sin egen identitet. I denne sammenhengen vil foredraget også ta opp den transatlantiske relasjonen mellom de norskamerikanske kvekergruppene i USA og Canada og kvekergruppene i Norge.

Foto av Hans Eirik Aarek er tatt av Lars Verket.

Foto av Hans Eirik Aarek er tatt av Lars Verket.

Utsendelse av medlemsavisen blir nå bare elektronisk.

Vi kommer til å sende en programoversikt i posten to ganger årlig til de få som ikke får påminning om Budstikka som e-post. I programoversikten blir det informert om hvor møtene averteres og hvor du finner Budstikka på internett.

Mange har nettbrett og eller mobiltelefon hvor de kan lese medlemsavisen uten at de bruker e-post. Budstikka er utformet på en slik måte at den lett kan leses på nettbrett og smarttelefoner. Tekst og bilder kan "flyte" avhengig av skjermstørrelse med mer.

Medlemmer i Sons of Norway får hver måned "Viking Magasin" tilsendt i posten fra USA. I tilleg får medlemmer informasjon i e-post fra USA.

Budstikka i nytt format

Budstikka blir nå laget i "Nye Google Nettsteder" som gjør sidene lysere og lettere å lese . Du navigerer på siden, med piltastene og med med linkene i hver artikkel, men også med linker til flere sider øverst til høyre på siden . I denne utgaven ser du linkene "Budstikka i januar 2017" og "Amerikabrev" fast øverst på siden. Spørsmål eller kommentarer kan du rette til Redaktøren.

Referat fra medlemsmøte tirsdag 6. desember 2016

Julemøte 6. desember 2016

Mange hadde funnet veien til årets julemøte i Sons of Norway på Bryne. President Tone Tjensvold Barstad åpnet møtet og ønske alle fremmøtte velkommen. De tre nasjonalsangene ble sunget og deretter fremførte Klepp Mannskor noen julesanger før det nye styret ble innsatt av Tarald Oma.


Styret for 2017 består av president Tone Tjensvold Barstad, Visepresident og redaktør Inge Nødland, finanssekretær Geir Hendum, sekretær Gunnar Line Risa, kasserer Karleif Lende, aktivitetsleder Hanne Høie og materialforvalter Tore Nærland.

Presidenten takket for tilliten og opplyste samtidig at Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, feirer 20 års jubileum i mai 2017.

Pins for 5, 10 og 15 års medlemskap ble utdelt:

15 år: Kari Vaage

10 år: Thorhild S.F.Bjelland og Gunleif Seldal

5 år: Svein Hana, Egil Haugland, Gunnar Nerheim og Lars A Svela.

Kveldens foredragsholder var tidligere ambassadør Øyvind Nordsletten

Hans tema var om “Utvandringen fra Irland - landet som sendte flest av sine sønner og døtre i emigrasjon til Amerika».

Nordsletten innviet oss i Irlands historie og fortalte om norske vikinger som kom tidlig til Irland. Dublin, den irske hovedstaden, er grunnlagt av norske vikinger. Vikingene hadde sitt siste tokt til Irland i 1014.

Den irske jorda var eid av adelen som bodde i England. Jorda ble drevet av leilendinger. Irene var katolikker og hadde ikke utdanning. På grunn av sin katolske tro, var de ikke så velsett av engelskmennene og hadde også lavest status.

Aron Island, en av øyene i Galwaybukten på vestsida av Irland, var oppbygd av tare fra sjøen. Det ga et fruktbart jordsmonn, hvor det ble dyrket poteter i stor målestokk.

I ca 1845 ble avlingene utsatt for tørråte, og det førte til sult og armod. Leilendingene ble derfor kastet ut av namsmannen, og det oppstod større nød. Dermed startet utvandring til Amerika. Størsteparten av utvandringen skjedde fra Aron Island, med skrøpelige skip. Omtrent 1/5 av utvandrerne omkom på overfarten. Mange av de som kom seg over slo seg ned på østkysten, i New England.

Eamon de Valera, tidligere president i Irland, var etterkommer av utvandrerne til Amerika. Han var kjent som en av foregangsmennene for Irlands uavhengighet av England. Han var president i Irland fra 1959 - 1973. En annen kjent person av de irske utvandrerne var den tidligere amerikanske presidenten John F Kennedy. Han var den første katolske presidenten i USA.

Irland var et fattig land frem til ca. 1970. Etter medlemskap i EU, har landet hatt stor økonomisk fremgang.

Risengrynsgrøt, småkaker og Klepp Mannskor.

Etter foredraget ble det servert risengrynsgrøt og småkaker. Klepp Mannskor underholdt med nydelige julesanger etter maten. Det var lotteri og mange var heldige og fikk fine gevinster med seg hjem.

Leif Lund fikk blomster som takk for flere år i styret. Det vanket også blomster til foredragsholder Øyvind Nordsletten, Klepp Mannskor og vår faste pianist, Kari Nævra Ree.

Marit Kalsheim og Magne Høie fikk også blomster for god og uvurderlig hjelp under møtene. Det ble også delt ut blomster til styret som takk for innsatsen og alle timene som brukes i løpet av et år på Sons of Norway.

Presidenten orienterte om neste møte 24.januar 2017. Da vil Hans Eirik Aarek holde foredrag om Kvekerbevegelsen. Neste slektgransker-treff er 3. januar 2017. Alle er hjertelig velkommen til møtene.

Presidenten ønsket alle de 72 tilhørerne en fin og fredelig julehelg og et godt nyttår og møte ble avsluttet ved at alle reiste seg og det ble sunget Deilig er Jorden.

Gunnar Line Risa - Referent

Amerikabrev

Ingfrid Fjermstad har delt og kommentert dette med oss.

Brevet er frå Toralf Fjermestad til broren, Børge.

Som me ser av brevet er det gått fleire år sidan han fekk brev frå Børge, krigen kom imellom.

Toralf har i 1945 vore 20 år i Canada.

Birch Hills, 11/11-1945.

Kjære bror!

Takk for brevet eg fekk i 1939, eg trur ikkje eg har svart på det før. Me lever bare godt alle samen. Det har vore nogen lange år og tenke på hvordan de har havt det under krigen. Me hørte på radioen heile tiden og det hørtest fælt ut mang ein gang. Her går det nesten med det samme, det har nok skjedd en del forandringer siden du reiste. Forsby Candel er død og nu bor Ola Søyland der. Mr. og Mrs Pol er begge døde og Mr. og Mrs Klepp er også døde. Gamle Boylen er og død og i høst døde Kristina Søyland. Reinert Gjesdal har fløtt til byen og Terje Nevland har kjøpt landet og lever der nu. Herry Fogre er gift med Mervis Gilde og lever på den Klepp kvarten vestanum Cliverson. Dei meste av ungdomen er gift ...................

Les brevet i sin helhet med Ingfrid sine kommentarer her

Nye medlemmer.

På møtet i november fikk vi et nytt medlem.

Vi ønsker Ragnhild Høien fra Vigrestad velkommen.

I desember fikk vi tre nye medlemmer.

Vi ønsker Arild Geir Garvik fra Ålgård, Bjørg Marit Molvik fra Stavanger og Svein Egil Larsen fra Stavanger velkommmen.

For at Sons of Norway skal være levende og kanskje vokse trenges det hele tiden en tilvekst av medlemmer. Kjenner du noen som deler interessen for emigrasjon til USA og Canada og også slektsgransking, så inviter dem med på møtene.

Språkleir i USA for dine barnebarn

Vår søsterlodge Cleng Peerson Lodge i Stavanger har sponset ungdommer ved sommerleir i usa. Karoline som var på språkleir sist sommer avslutter takkebrevet sitt slik:

"Hvis noen vurderer å dra på en slik tur, så ville jeg anbefale deg for å gjøre det, ellers kan du komme til å angre på det senere i livet. Til slutt, ja, jeg kan innrømme at jeg var redd og nervøs i flere måneder, før jeg skulle dra til USA. Jeg var redd for å bli alene og ikke passe inn ettersom vi snakker om et helt annet sted. Men alt gikk kjempebra, og så mye bedre enn jeg forventet. Så hvis du tenker på det, gå på. Du kommer ikke til å angre på det.

Tusen takk ☺ Karoline Johannesen

Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste sommer?

Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 2017 er:

26 Juni - 8 Juli for 2 ukers opphold og 26. juni – 22. juli for 4 ukers opphold.

Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt-8.

Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 7 - 8000.- tilsammen. De som ønsker det får også opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 19. juni 2017.

Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2016. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2017, *) men de som melder seg på leiren innen 1. desember får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift.

Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org

For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo,

Telefon 001 612 203 5596, facetime eller e-post: julie.wannebo@gmail.com

Les hele Karoline sin beretning om oppholdet i USA sist sommer.


Pen-pals for barnebarna dine 8 til 15 år

Vi fikk dette fra Rochester, NY rett før jul. Kan det være av interesse for deg og dine?

My name is Jason Hoffman and I am the President of the Scandinavian Heritage Society Sons of Norway Lodge 3-433 in Rochester, NY. I am presenting an idea for a cultural interaction for children in our Lodge 3-433 to begin a “pen-pal” writing program with children in Norway. I have personally had 3 exchange students from Norway, Ole from Levanger, Even from Trondheim and Sigurd from Tonsberg. Our area has had over 20 students from Norway in the last 6 years. It is a wonderful experience to have the students here in the US with the AFS programs.

Do you believe that any of your lodges would be willing to participate? I am not sure how many children would be willing as of yet here or how many you would have on your end. I am looking at a children’s program for ages 8-15. If the program has significant interest, I can always present this idea to a few local schools as well.

This could be a way for both groups of children to interact using native language and establish a connection.

Our next meeting will be on Jan. 27, 2017, and I will be presenting this idea. Let me know if this may be a possibility.

Tusen Takk.

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er januar - utgaven 2017 Lodgens newsletter "Mellom Venner". .

Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

Program 2017

Tirsdag 7. februar

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 28. februar 2017

Forteller Anne Elisebeth Skogen kommer tilbake med forteller-forestillingen «VEGEN VIDARE VEST» om korleis det gjekk vidare med slooparane, i allefall nokon av dei, etter at Anne Elisabeth forlet dei i Kendall i 1825 like før jul.

Tirsdag 7. mars

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 28 Mars 2017 - Liv Tjemsland - En reise gjennom 50 Stater.

Tirsdag 4.april -

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 25. april 2017 - Gunnar Nerheim

Om hans siste forskning og bok om Cleng Peerson. Nytt lys på Cleng og hans virke i USA.

Torsdag 27. april 2017 Cleng Peerson Symposium

Tysværtunet Kulturhus, Aksdal kl. 10:00 til 16:00

Tirsdag 23. mai 2017 Ane Mari Braut Nese. Om studietiden i USA

Laget vårt feirer 20 års jubileum. Laget ble stiftet 31 mai 1997 på Sandnes Motorhotell.

Vi skal i det minste ha stor kake på dette møtet!

21.- 24. juni 2017 NAHA-NORGES 13. SEMINAR i Stavanger.

Tema for seminaret er migrasjon, minoriteter og religionsfrihet. Les mer om seminaret her.

Tirsdag 26. september 2017 - Enok Lauvås

Om familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør-Dakota i 1870-åra.

Utnevnelse av valgkomite

27. - 30. september Norsk Høstfest, Minot, ND

Tirsdag 24 oktober - Jostein Mykletun – "Norge og USA" -

Gamle transatlantisk bånd i en utfordrende verden". Mykletun er tidligere ambassaderåd ved den norske ambassaden i Washington, D.C. (2001-2005) og generalkonsul i Houston, Texas (2010 - 2015).

Lørdag 28. oktober 2017 SLEKTSGRANSKER-DAGEN

Laget vårt har deltatt i mange år nå, også i 2017!

Tirsdag 21 november 2017 - Medlemsmøte på Sivdamsenteret

Jacob Lund - "OL i USA og alle norsk amerikanerne han har truffet"

Valg

Tirsdag 5. desember 2017

Julemøte med grøt eller middag.

Innsetting av nytt styre.

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

Gevinster til lotteriet

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 100 kroner.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Nettsted.: http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2017: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)