Foredragsholderne våre gjennom 20 år

Profilen til laget vårt avspeiles av de tema vi tar opp og de dyktige menneskene vi får til å kåsere om disse.

2018

Odd Sverre Aasbø - Route 66 - Verdens vakreste eventyr

Åshild Sunde Feyling Thorsen “Det norske Minnesota”

Knut Djupedal “Mormonerne” fra Iowa til Utah

Johannes Risnes om Kvekerne fra Kvinesdal

Svein Risa og Karl Sigurd Tjåland

Svein Ivar Langhelle ved UIS

Mette Tveit - “Fra Amerikabrev til Facebook”

Ernst Berge Drange

Siv Ringdal presenterer sin nye bok "På høye hæler i Amerika"

2017

Hans Eirik Aarek - Kvekerbevegelsen.

Forteller Anne Elisebeth Skogen om “Vegen vidare vest”

Liv Tjemsland - “Ei reise gjennom 50 stater”

Gunnar Nerheim, professor emeritus ved UIS - "Cleng Peersons liv i Clifton Texas"

Knut Djupedal -Direktør på Migrasjonsmuseet på Hamar "Ny viten om emigratskipet “Restauration”

Enok Lauvås - “Ein heil familie reiser frå Lauvåsvågen til Amerika i 1870-åra. Tankar om kvifor dei reiste, korleis dei opplevd livet og kontakt med slekt nå.”

Knut Djupedal -Direktør på Migrasjonsmuseet på Hamar “Andre sider ved utvandringen”

Jacob Lund - “OL i USA og utvandra nordmenn han har truffet”

Pelle Nilssen, journalist og forfatter av “Bestefar i ville vesten”.

2016

Odd Sverre Aasbø er forfatter av boken “Drømmen om Amerika, fra Vikingferd til Super Bowl”.

Ole Jone Eide - UiS Skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika.

Ambassadør Øyvind Nordsletten er fødd i 1944 og vaks opp på Bryne.

Den store irske utvandringa til Nord Amerika, ei utvandring som har mange parallellar til emigrasjonen frå Noreg.

Ambassadør Else Berit Eikeland.

Det nære forholdet mellom Canada og Norge, og norsk utvandring til Canada med et spesielt fokus på Jæren. Eikeland er Norsk ambassadør til de arktiske områdene. Hun kommer fra Varhaug og var mange år Norsk ambassadør i Canada.

Erling Dugan - Om å vokse opp i to verdener.

Engwall Pahr-Iversen Olai Aslagsson fra Tananger sitt forfatterskap og hans vennskapsbånd med Willam "Buffalo Bill" Cody.

Ann Elisabeth Laksfoss Hansen - UiS. Nordmenn i Spania og paraleller i det amerikanske samfunn.

Johannes Risnes Forteljinga om grandonkelen Gabriel og tømmer-hoggarane i Michigan og Minnesota.

Hans A Storhaug AEMI (Association of European migration Institutions) og Norsk Utvandrersenter i Stavanger

Torleiv Bilstad - "Bærekraftig miljø-korrupsjon"

2015

Kari Guttormsen Hempel - "kvinners stilllng i de norskamerikanske kirkemiljøene”

Terje Vold - Cornelia Genevive Tjølsdatter Gjesdal, mest kjent under namnet Coya, den første kvinne frå Minnesota som blei valgt inn i Kongressen.

Gunnar Nerheim er professor ved UIS.

Nerheim var en tur i Montana og lette etter historien om sauegjetere der.

Erling Dugan - Oppveksten i det forsvunne Brooklyn

Ane-Charlotte Five Aarset. Utvandreren - brakte sangen om Norge over havet

Liv Tjemsland - Livet på Sjømanskirken i Houston, TX

Tarald Oma - Ny Jord “aksjonen mot utvandringens fremme og Ny Jord”

Tone Rasdal "Mitt Amerika"

Lisabet Risa "Oldemor Valette Ree og livsvegen hennar mellom Hinnaland, Re og Hanley Falls".

Kåseriet omhandlar ei grein av utvandringshistoria til Time kommune..

2014

Anne Elisebeth Skogen - "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet", forteljarførestilling.

Torleiv Bilstad "Nordmenn og oljeutvikling i Nord Dakota". Professor Torleiv Bilstad er ved Universitetet i Stavanger. Her er en artikkel om ham.

Gunleif Seldal - Sluppfolket av 1825, hvem var de, hvorfor dro de, hvor ble de av.

Liv Marit Haakenstad - Kjente Rogalendinger blant utvandrere til USA

Åshild Sunde Feyling Thorsen Var konstituert avdelingsleiar ved Vestnorsk Utvandringssenter.

Tema: Migrasjon i fortid og nåtid. Hun trakk frem noen fellestrekk mellom utvandringen til USA og til det som skjer i Norge i dag.

Håvard Hana - “Fra Jæren til Hollywood” - Filmproduksjon/ hvordan lage film i Hollywood i forhold til Norge.

Sverre Mørkhagen. Sverre presenterer den 3. boka om utvandringen fra Norge til USA. Denne boka tar for seg perioden 1900 og fram til 1975 og hvordan det gikk.

Nils Olav Østrem - Pesenterte ny boken “Utvandring frå Rogaland og Skjold”.

Greg Larsen - Fortalte om opplevelsen med TV-serien "Alt for Norge"

Sandnes Trekkspillorkester - Kåre Særheim om orkesterets 17 Mai feiring i Brooklyn NY

2013

Einar Bergh - Foredraget; "Fra Martin Luther King til Obama".

Jens Olav Mæland - USA og Israel, og om den nasjonale identiteten.

Gunnar Nerheim er professor ved UIS.

Nerheim var i Clifton, Texas, for å finne mer ut om den norske emigrasjonen til dette området.

David Sproule var Canadas Ambassadør til Norge. Om Canada.

Wincent Rege & Eli Rege - Fortalte om sin bok om forliset til seilskuten "Seladon" fra Stavanger.

Tone Tjensvoll Barstad - Fortalte om tur til Sør Dakota for å besøke slektninger.

Gunleif Seldal - Gunleif kåserte om den første utvandring til Amerika fra Stavanger i 1825 med sluppen "Restauration". Foredraget - "Restauration, myter og fakta".

Arthur Løvik Presenterte boken sin, “Timebuer i Amerika”.

Hjalmar Inge Sunde - Forhenværende fylkesmann og general. "Det moderne Amerika", "Den amerikanske hær.

Et perspektiv 1974-1986."

2012

Knut Djupedal - Djupedal er Direktør på Norsk utvandrermuseum og guide på våre turer i Emigrantenes fotspor.

Mette Tveit - Mette er lærer på St. Svithun Ungdomskole i Stavanger. Hun snakket om arbeidsutvandring på karmøy som var del av hovedoppgaven hennes på universitet.

Trygve Martinsen Økonomidirektør og Viseadministrerande direktør ved plogfabrikken Kverneland fabrikker

Martinsen fortalte om markedsføring og eksport av landbruksmaskiner til USA. Han er født i Brooklyn av foreldre som giftet seg i Sons of Norway i NY. Han vokste opp på Borhaug på det Norsk-Amerikanske Lista. Han og familien bor nå på Ålgård.

Tore Nærland - Tore fortalte om sitt siste besøk i USA da han var på bønnefrokost med Barack Obama.

Oddvar Lilleås - Om turen med den transibirske jernbanen.

Vidar Aarhus, pensjonert skulemann frå Tysvær. Han er fødd og oppvaksen i Hardanger og såleis stolt over at den originale “Restauration” blei bygd av dyktige hardingar der i 1802 ! Etter politikar-perioden har eg vore leiar i Tysvær historielag. Denne hausten er eg vald som Tysvær kommune sin represetant i styret for Norsk Utvandrarsenter i Stavanger.

Sverre Mørkhagen. Boka " Drømmen om Amerika; innvandringen fra Norge 1825-1900 "

Jakob Gerhard E. Ågotnes

Ågotnes fortalte om stridsmannen Bjørnstjerne Bjørnson og om hans tur til Amerika. Ågotnes var i 22 år konservator på Aulestad som var Bjørnstjerne og Karolines dikterhjem og bolig i Gudbrandsdalen. Som konservator fikk han tilgang til enorme mengder av historiske materiale som la grunnlaget for biografien han skrev om Bjørnson.

2011

Karoline Niklasson - Norsk-Amerikanere, en "Høytids-etnisitet". Amerikanere velger norsk etnisitet og tradisjon.

Arne Nordbø - Restauration er på sjøen. Nå skal den drives og bidra til forståelsen av den norske utvandrerhistorien. Arne beskriver driftsfasen for prosjektet.

Tarald Oma - Leiv Eiriksson sine reiser i vesterled rundt år 1000 og Lodgens reise i emigrantenes fotspor i september 2010 og "I emigrantenes fotspor", om turen september 2010 fra Minneapolis, MN til Seattle, WA.

Torbjørn Greipsland - Nordmenn i den Amerikanske borgerkrigen.

Bjørn Vidar Lerøen. USA etter Bin Laden.

Sverre Mørkhagen. Om arbeidet med bind to av "Farvel Norge - utvandringen til Amerika 1825-1975"

Reiser i USA for å samle stoff til boka.

Ta Van Thong - Vietnams ambassadør til Norge.

Han snakket om den store samhandelen det er mellom dagens Vietnam og USA samt mellom Vietnam og Norge.

Les foredraget hans her.

Barry B. White USA's ambassadør til Norge.

Karin Sveen - Mannen i Montgomery Street - Portrett av den norske emigranten Peder Sather som hadde vært med på å grunnlegge Berkley - det verdenskjente universitetet. WikipediA, Store Norske Leksikon, NRK og Dagbladet literatur

Olav Veka - Om hvordan navn endret seg ved emigrasjon, hvordan og hvorfor. (Allkunne)

2010

Knut Djupedal Direktør på Norsk utvandrermuseum og guide på våre turer i Emigrantenes fotspor.

Arne Neset - Den Amerikanske kongressen, oppbygging, arbeidsmåte og dagligliv.

Lene Topdal - Norway Ranch i Arkansas.

Per Harald Grue - Særtrekk i amerikansk landbruk i dag (Wikipedia)

Gunleif Seldal - Emigrantskipet Restauration. Emigrantane på Resturation- bakgrunn og sjebne

Ivar Lygren - Den kalde krigen.

Tora Aasland - Internasjonalt samarbeid om studentutveksling (Wikipedia) (Store Norske). Hør foredraget hennes her.

Toril Brekke - presenterer den siste boken i trilogien om utvandringen til Amerika. (Wikipedia) (Store Norske)

Janne Bondi Johannessen, UiO - Det norske språket finst overalt i Midtvesten, ...

Arthur Langerud - Et liv som snekker og sjåfør på Long Island og 6 år som rormann på Stavangerfjord

2009

Knut Djupedal. - I emigrantenes fotspor 2010 (USA-tur)

Gunvor Ueland - En reise til og oppvekst i Canada”.

Olav S. Lindal - Haugianerne og betydningen for utvandringen til USA.

Per Inge Bøe. - Prosjekt "Migrasjon Rogaland”.

Aud Søyland Kristensen - "Time for Manhattan"

Elaine Nancy Tjensvold. Foreldre og oppvekst i Iowa

Karleif Lende - Slektstreff og tur til USA.

Sverre Mørkhagen. - Boka "Farvel Norge - utvandringen til Amerika 1825-1975"

Bjørn Vidar Lærøen. - Kennedy klanen

Lisabet Risa - De første amerikafotografene fra Jæren. Hvem var de og hva fotograferte de i USA og i hjemlandet sitt?

2008

Karleif Lende - Lars H. Lende og også hans tilknytning til Jæren og Amerika.

Siv Ringdal Siv presenterte sin bok "Lapskkaus Boulevard"

Per Inge Bøe - Prosjektplanene for Migrasjon Rogaland

Magnus Vold - Martin Olav Sabo som er mangeårig medlem av den Amerikanske Kongressen.

Karleif Lende - Den Amerikanske sølvdollaren

Ludvig Lorentzen - Lorentzen sin tid i Nordisk Tidende i tiden 1982 og 1983

Odd S Lovoll - De norskspråklige avisene i Amerika (artikler av Lovoll)

2007

Gerda Sviland - "Kan me gjera slektshistorie spennande for barn og unge?"

Asgaut Steinnes - Opplevelser i Canada på 50-talet.

Dina Tolvsby - Nasjonalbiliotekets Norsk - Amerikanske samlinger

Ruth Anne Moen - Emigrantviser i Rogaland

Nils Olav Østrem - Cleng Peerson og Lars Larsson Geilane "Kva rollar spela dei i den tidlege utvandringa?"

Tarald Oma - Om Garborg og Garborgheimen

Jarle Braut - Tur i Sør Amerika og på Påskeøya.

Toril Brekke - Om arbeidet med boka "Drømmen om Amerika" og de andre bøkene i serien på tre. (Wikipedia) (Store Norske)

Gunleif Seldal - Opplevelser og plattformbygging på New Foundland.

Johny Fosse - En langvarig kontakt over Atlanteren

2006

Tarald Oma

I fotspora til Lars Larsen Geilane


Liv Marit Haakenstad

Hva skjedde med eigrantene Ellis Island?


Tobias skretting

Om turer til slekt i Canada dei siste åra. 4/ 2006 og SA 22.5.2003


William (Bill) Andrews - Professor Emiritus ved universitetet i Rockhester, NY og en etterkommer av "The sloopers"


Birger Lindanger - Svartedauden i Norge og på Nærbø

Jack Rostøl - Rostøl leste fra boka si” Kryssedulla” og fortalte om bakgrunnen for boka.

Arne Nordbø - Om bygging av replikaen "Restauration" (livsgnist)

Svein Inge Arrestad - Om besøk i Iowa


2005

Sigbjørn Reime - Arne Garborg og Jæren (linken er til Stavanger Aftenblad, krever abonnement).

Arthur Løvik - Om utvandringen fra Time på Jæren.

Svein Ivar Angell - Forsker fra Historisk Institutt i Bergen. "Unionsoppløsningen i 1905"

Målfrid Snørteland Direktøren på Jærmuset

Hun fortalte om museet og hvordan det er en møteplass mellom natur, kultur og teknologi. Omvisning på museet

Hans G. Andersen - Boka om båten "Restauration" og passasjerer i 1825

Maria Ramvi - Gamle ord uttrykk

Ann Iren Topdal - Familiens tur til USA sommeren samme år.

Tormod Wasbø - Den hellige Bergitta

Gaute Skretting - Om bestemoren som 70 år gammel reiste til Canada for å besøke barn og barnebarn

2004

Gunnar Skadberg "Utvandringens far" - Cleng Peerson eller Lars Larsson Geilane?

Sven Magnus Oftedal - Om sine turer til USA. Om "Stara Lars" og Syttende mai feiring i Canada

Inge Nødland - Slektgranskning.

Einar Lea - Om to familiers utvandring til Amerika i slutten av atten hundretallet.

Solveig Andersen - Karl Holm - ein emigrant frå Jæren som "made a differance". Holm blei utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Orden i 1947 for sitt store hjelpearbeid i NY.

Calle Fjogstad - Program om jærdikteren Teodor Dahl (sammen med musikere på Hå gamle Prestegård).

Tore Nærland - Besøk til Mongolia.

Øystein Sandvik (f. 1932)- Bygdelagsfanene - emigrater sendte penger hjem. Fikk fane til takk hjemmefra.

Martin Stangeland - Om familiebilde fra Sør Dakota juni 1919 som hang over sengentil bestemora til hun døde i 1938. Bildet kom til Norge i 1921 og hang siden mange steder på garden. Originalen til bildet er oppbevart på Klepp Rådhus.

2003

Dag Daatland - Forskningsarbeidet ved høgskolen om utvandring til Nord- Amerika.

Tarald Oma - Timefana - fana som kom heim frå Amerika. (arr. i Time Rådhus).

Tor Helge Undheim - Om en reise i Montana.

Hans Storhaug - Utvandrersenteret i Stavanger.

Helene Bjørntveit - Amerikabåten

Sven Serigstad - New York Marathon

Rita Aase Austvoll - Demonstrasjon av kalligrafi og orientering om utvandringen fra gården Austvoll i Høyland

Tobias Skretting - Viser og lyrikk

Tore Nærland - Reiser rundt i verden med "Bike for Peace"

2002

Hans Storhaug - Det Norske Utvandrersenter i Stavanger.

Svein G. Olsen og Kurt Ormøy - Krigsmuseet på Soma (omvisning)

Berit Rosenberg - Presenterte delstaten Nord Dakota

Arvid Mæland - Presenterte seg selv og firmaet AMS-Reiser.

Nils Olav Østrem - Utvandrarkultur, om utvandring og utvandrarar frå Rogaland.

Arnfinn Vigrestad - Arnfinn var da ordfører i Time og fortalte om et Slektsstevne i Bellingham, Whatcom, Washington, USA i august 2002.

Mari Anne Nesheim Hall - Presenterte boken sin om "Tagholdtmannen" (Kriminalsak i stavanger i 1854).

Mari Anne Nesheim Hall og Arne Sivertsen - Juleskikker fra vikingtida til i dag.

2001

Børge Kalvig - Kalvig er fotograf og viste sin fotokunst.

Atle Skarstein - Utvandrede Solabuer. Hans arbeid om emigrete mennesker fra Sola.

Arne Sandnes - Fortalte om sitt år som FN observatør i Kasmir.

Her mangler litt, fordi ny protokoll fra styre og medlemsmøter fra midten av 2001 ikke er komplett

2000

Ragnar Norheim - Orienterte om arbeidet med overstttelsen av Harald Skretting sin bok til engelsk.

Herborg Kvemeland - Hennes tanker bak symbolene på den nye fana.

Jarl Martinsen - Kultursjef i Gjesdal kommune orrienterte og viste om på Limagården.

Lisabeth Risa - Om utvandringen fra hå på et møte på Hå gamle Prestegård. (150 deltakere)

Gunnar Roalkvam - Presenterte boka sin "På sykkel mot stjernene"

Sverre Skjæveland - Foredrag med tema "Året som gikk".

Ragnar Norheim - Tur til Canada i 2001

1999

Mary Blikra - Om opphavet til "Valentines Day"

Birger Bjerga - Intervjuet to utvekslingsstudenter fra Australia og Brasil.

Georg Pollestad - Om munnspillmiljø i inn og utland. Bygging av munnspill + konsert.

Øystein Sandvik (f. 1932) - Bygdelagen i Amerika sin historie.

Liv Sandvik - Arbeidet med Ryfylke Lodge sin fane.

May Gunnarson - Et år (1991-1992) i Montanas villmark - Film og fotografier

Erik Ueland -fra Varhaug - Fortalte om livet som emigrant. Tarald Oma intervjuet ham og Harald Skretting supplerte.

Gerd Risdal - Hun ble intervjuet om opphold som utvekslingsstudent et år i Kansas, USA

Rolf Vestvik og Geir Korsfur - fortalte om sine turer i USA på «Route 66»

Arne Helvik - Kåseri om livet rundt Leiv Eiriksson.

Tore Nærland - "The Biking Viking". Turer og opplevelser.

div Country kveld på Karlsbu

Tora Aasland - Kåseri ved lutefiskmiddag på Karlsbu.

1998

Gjertrud Bjerga - Om Sons of Norway sin historie

Mary Blikra- Om sin tilknytning til Sons of Norway i USA.

Esther Lima - Hun fortalte om sin tid i Canada. Samfunnsforhold i forhold til Norge.

Dag Bjerga - Forskjellig opplevelser ved å bo i USA

Birger Bjerga - Sekkepipen og kiltens historie.

Tarald Oma - Leste fra gamle Amerikabrev og fortalte om denne slektningen som emigrerte i 1900 bare 18 år gammel.

Jahn Sjursen - Aktivitet på Vestnorsk Utvandrer senter på Radøy.

Sjursen viste video fra arbeidet med flyttingen av kirken fra USA til Norge.

Magnus ???? - Hå gamle Prestegård historie med omvisning

Eva Wathne - Utstillingen "Fra vadmel til microfiber"

Per Fotland- Historien om Fotland mølle og deretter omvisning på Garborghuset og innføring i Arne Garborg sin oppvekst.

Åse Kristine Meling Kristensen - Utvandring og gransking av slekten hennes til USA.

1997

Stiftelsesmøte i mai 1999

Gunn Kareen Egeland, Ingolf Gjedrem og Arild Mæland - Om Turer i USA og Canada

Arthur Svennevik - Han orrienterte om turene han arraangerte.

___________________

22. oktober 1997 står det skrevet i Stavanger Aftenblad under "det skjer".:

Sandnes: Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge har åpent møte på Øksnevad Videregående skole i kveld. Tema er Leiv Eiriksson dagen. Sigmar Myrhe og Sigve Djursvoll kommer fra Haugaland Lodge for å fortelle historien om nordmannen som kom til Vinland.

Hvis linker til omtale av foredragsholdere ikke virker eller er utdatert, send beskjed til redaktøren og web-master