📝 บันทึกแบบรายงานคาบสอน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ: สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระที่มีคุณครูบรรจุใหม่ให้แจ้งรหัสเพื่อสำหรับเพิ่มข้อมูลด้วยค่ะ

เอกสารสำหรับลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม นักเรียนม.1- ม.6
ภาคเรียนที่ 2-2566
📝รายชื่อนักเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  (แบบรายวิชา)

รายชื่อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566📝สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงก์นี้ครับ

รายชื่อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
📝สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงก์นี้

ห้องเรียนวิชาเพิ่มเติม(เลือก)

🎯สำหรับนักเรียนที่เข้าระบบ Class Room ไม่ได้ให้ปฏิบัติตามขึ้นตอนนี้
1.  สำหรับการใช้งานโทรศัพท์ และ Tablet ทุกชนิดกรุณาติดตั้ง App การใช้งาน Google Class room ก่อนครับ
2.  ให้นักเรียน Login เข้าระบบ หรือ ตั้งค่าการใช้งานเป็น E-mail โรงเรียนซึ่งต้องมี @songtham.ac.th เท่านั้น
3.  สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ android ต้องไปตั้งต่า E-mail ที่ Play store ก่อน จึงจะดำเนินการใช้งานได้ ซึ่งตั้งค่าเป็น E-mail โรงเรียนเท่านั้น

เข้าระบบ Class Room โรงเรียนวัดทรงธรรม

📢กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกสำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

🔖ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย. 2564  (ก่อนถึงคาบกิจกรรม)

อย่าลืม! นักเรียนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น จะนับครั้งแรกที่ลงทะเบียนลงเสร็จตรวจสอบทุกครั้งครับ

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดทรงธรรม

แบบบันทึกและตรวจสอบเวลา
(เข้าร่วมสังเกตการสอน)