กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ระดับชั้น ม.1 และ 4 (ใหม่) !!!New!!!

ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียด/เกณฑ์ การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตามประกาศ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ผลสอบห้องเรียนพิเศษม1-64.pdf
ผลสอบห้องเรียนพิเศษม4-64.pdf

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครและระบบการสมัคร

การรับสมัคร 095-4479594 (ครูขวัญใจ จอมแปง), ระบบการสมัคร 087-1786815(ครูปราณี บุญเทพ)