การสมัครครูอัตราจ้าง

ติดต่อ โรงเรียนสองพิทยาคม 054591709
ผช.กลุ่มบริหารบุคคล 0817061872 ผู้ดูแลระบบ 0871786815

สำหรับการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยแนบไฟล์ใบสมัครที่มีรูปและลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย พร้อมแนบไฟล์เอกสารอื่นๆตามประกาศโรงเรียนโดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงตนในวันสอบคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย

ประกาศผลสอบครูจ้างภาษาไทย.pdf