สอบถามงานวิชาการ ติดต่อ ผช.ศิริพร 0834825731

มีปัญหาใช้งานระบบ ติดต่อ ครูปราณี 0871786815

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 (แยกตามห้องเรียน)

รายงานตัวออนไลน์ ม.1 ปี63 (การตอบกลับ)
รายงานตัวออนไลน์ ม.4 ปี63 (การตอบกลับ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563

กรุณาศึกษาคำแนะนำการสมัครเรียนอย่างละเอียดก่อนทำการสมัครเรียน