การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Digital Platform

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

"วิกฤต COVID-19" เปลี่ยน "การเรียนการสอน"

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะทำงาน ร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครู รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศ

"โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้"