Op deze website worden de volgende zaken gepubliceerd:

  • voor de onderbouw (lj. 1 + 2): het PTO (programma van toetsing in de onderbouw)

  • voor de bovenbouw (lj. 3 + 4): het PTA (programma van toetsing en afsluiting)

Deze programma's bieden voor leerlingen en ouders/verzorgers een duidelijk overzicht van de zaken die per jaar, per leerweg en per vak worden getoetst.

Deze documenten kunnen worden bekeken door in het rolmenu (bovenbalk website) de juiste leerweg en het bijbehorende PTA te selecteren.


Belangrijke documenten

Ons examenprogramma is gebaseerd op het EXAMENREGLEMENT SOML VMBO, HAVO en VWO.

Algemene informatie over ons examenprogramma (zoals o.a. afspraken over profielwerkstuk, herkansingsmogelijkheden en PTA) zijn terug te vinden in het ALGEMENE GEDEELTE PTA.