Solidariskt Sverige


Målsättning för föreningen Solidariskt Sverige är att utifrån arbetarrörelsens värderingar spegla samhälle, kultur och politik lokalt i Göteborg och utveckla en lokal samhällsdebatt. Detta genom att utbilda och informera om möjligheterna för individer och organisationer att använda sig av nya medier som bloggar, facebook, twitter och youtube och genom att utveckla det lokala samtalet via internet och direkta möte.