ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามแผนการเรียน

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ดาวโหลดใบสมัคร เพื่อนำไปรายงานตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆ

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก