Máme za sebou vyše 20 rokov existencie. Ciele a vízie našej nadácie sa nezmenili.

-          Našou víziou je, aby každý človek dostal podporu, ktorú potrebuje

-          Podporujeme organizácie, ľudí a reformy v sociálnej oblasti

-          Všetko čo robíme smeruje k tomu, aby ľudia so zdravotnými a sociálnymi znevýhodneniami mohli žiť svoj život vo svojej komunite


Naša práca sa nezaobíde bez grantov a  rôznych darov. Príjmy z 2% prispeli k dosiahnutiu cieľov a úspechov, ktoré prinášajú úžitok ľuďom so znevýhodnením aj ich rodinám.


Údaje pre asignáciu:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 15767/70, Bratislava 821 08

IČO: 318 163 98

Tlačivo Vyhlásenia na poukázanie 2% - tlačivo si stiahnite - pravé tačidlo myši Uložiť ako/Uložiť odkaz ako, aby ste ho mohli vyplniť svojimi údajmi elektronicky pred vytlačením

Pokiaľ chcete Vyhlásenie vypĺňať online vo formulároch finančnej správy V2Pv21 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021 (financnasprava.sk) Vyplňte údaje pre asignáciu:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
IČO: 318 163 98 


Form: Declaration of 2 % allocation

By giving us 2% of your tax, you will be a participant in the fulfilment of our goals and vision – that children and young people with social/health disabilities and their families get the support and opportunities needed for an independent life.

Information for allocating your 2%:

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 15767/70

Bratislava 821 08

IČO: 318 163 98

V ostatných rokoch rozvíjame sieť služieb pre malé deti so zdravotným/sociálnym znevýhodnením a ich rodiny.

Včasná intervencie je sociálna služba pre rodiny s malými deťmi so zdravotným postihnutím. Tím poradcov v zložení sociálny pracovník, psychológ, špeciálny/liečebný pedagóg, fyzioterapeut navštevuje rodinu v jej prirodzenom prostredí a pomáha jej zvládať ťažkú životnú situáciu. Podporuje rodičov v kľúčovom období v rozvíjaní ich dieťaťa a snaží sa podporovať rodinu v jej sociálnom začlenení do bežnej spoločnosti.

Od roku 2014:

·         Podporili sme ukotvenie tejto sociálnej služby v zákone vrátane jej financovania

·         Založili alebo podporili sme vznik 9 centier včasnej intervencie naprieč Slovenskom

·         Iniciovali sme vznik Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, strešnej organizácia, ktorá združuje organizácie pôsobiace v tejto oblasti

·         Podporili sme vytvorenie akreditovaného vzdelávania vo včasnej intervencii

Od roku 2019 sa snažíme zriadiť službu podpory rodičovských zručností najmä pre rodiny s malými deťmi z prostredia vylúčených rómskych komunít. V podstate sa snažíme o obdobný proces ako sa nám podaril v službe včasnej intervencie.

Asignáciou svoje dane nadácii SOCIA budete účastníkmi napĺňania našej vízie a cieľov, aby deti a mladí ľudia so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a ich rodiny dostali podporu a príležitosti, ktoré potrebujú pre nezávislý život.

 

Údaje pre asignáciu:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 15767/70, Bratislava 821 08

IČO: 318 163 98

Tlačivo Vyhlásenia na poukázanie 2% - tlačivo si stiahnite - pravé tačidlo myši Uložiť ako/Uložiť odkaz ako, aby ste ho mohli vyplniť svojimi údajmi elektronicky pred vytlačením


Pokiaľ chcete Vyhlásenie vypĺňať online vo formulároch finančnej správy V2Pv21 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021 (financnasprava.sk) Vyplňte údaje pre asignáciu:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
IČO: 318 163 98 


By giving us 2% of your tax, you will be a participant in the fulfilment of our goals and vision – that children and young people with social/health disabilities and their families get the support and opportunities needed for an independent life.

Information for allocating your 2%:

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 15767/70

Bratislava 821 08

IČO: 318 163 98


Form: Declaration of 2 % allocationZamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2023 na daňový úrad. Adresu nájdete TU.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2023

Typ A – Podávajú tie fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosahovali príjmy iba zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania, prípadne z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a pod.

Typ B – Podávajú tie fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosiahli aj iné zdaniteľné príjmy, ako sú príjmy zo závislej činnosti (z podnikania, SZČO, z prenájmu, použitia diela, umeleckého výkonu, príjmy z kapitalového majetku…)

FO priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2% alebo 3% a výške poukázanej sumy. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je do utorka 2. apríla 2024 (kvôli Veľkej noci). 

Poukázanie 1% (2%) z dane Právnická osoba (PO)

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby použije ten daňovník, ktorý je napríklad spoločnosťou s ručením obmedzeným, akciovou spoločnosťou, neziskovou spoločnosťou..

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

Dôležité

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu daňové priznanie (A,B) doručiť osobne v papierovej forme do podateľne príslušného správcu dane alebo poštou. Adresu nájdete TU.
Živnostníci, SZČO registrovaní pre daň z príjmov a právnické osoby (vrátane ich zástupcov) zapísané v obchodnom registri daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2024 podávajú výlučne elektronickými prostriedkami.