הכנה למבחני פיז"ה

באתר זה תוכלו למצוא את כל המשימות: מתוקשבות ודף ועט, לפי שכבות ומקצועות.

פעלו בהתאם להנחיות המורים שלכם. זכרו למשימות המתוקשבות יש להיכנס באמצעות ססמה אחידה.

מהם מבחני פיז"ה?

מחקרים בינלאומיים, שמשתתפות בהם מדינות רבות מכל רחבי העולם. מטרתם לאפשר השוואה בין הישגי תלמידים בתחומי דעת מרכזיים, ללמד על הקשר שבין הישגים לבין גורמים שונים, כגון עמדות

התלמידים כלפי בית הספר וכלפי הלמידה, וכן לבחון את ההשפעות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות של המדינה שבה נערך המחקר על ההישגים. תוצאות המחקרים מאפשרות אפוא להשוות בין מגזרים

קבוצות באוכלוסיית המדינה וכן בין מדינות

לקראת שנת הלימוד תשע"ח - בסימן מיומנויות המאה ה 21 והערכות למבחנים הבינלאומיים בחר האגף לחינוך על יסודי לקדם מיומנויות שנמצאו כמיומנויות ארכימדיות, אשר נחקרו כמוקדי שינוי משמעותיים לקידום הישגי הלומדים במבחנים אלה.