JO VULL SER FELIÇ

Què contindrà aquesta web?

Al darrer tema hem estudiat la filosofia moral, així com les diferents teories ètiques. En aquesta website us mostrarem la nostra criatura que hem creat.

També explicarem un poc la biografia de Mary Wollstonecraft Shelley, la famosa autora de la novel·la Frankenstein. Inclourem fotos i vídeos, on surt explicada un poc aquesta novel·la.

Per supost, la nostra criatura tindrà problemes; i nosaltres, l'hem elaborat un missatge entre nosaltres per dir-li com arribar a la felicitat, com ha de conviure amb els altres...