URL APK Pentaksiran Bilik Darjah

https://sites.google.com/smkluibarat.edu.my/pbd

**sangat sesuai dibuka menggunakan komputer**

**jika menggunakan telefon pastikan anda menggunakan aplikasi "Sheets" yang disediakan oleh google**

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH TAHUN 2020

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH TAHUN 2021

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH TAHUN 2021 / 2

PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Edisi ke 2.pdf
PBD 2019.pdf