สอบถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เลขที่ 101 หมู่ 9 บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034 - 450 - 001

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนมสมุทรสาคร

เลขที่ 1025/10-11 ถนนวิเชียรโชฏก ซอย 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์ 034-424042

089 - 005 - 6076 (นายชานนท์ ประชุมชื่น)