PENGURUSAN HEM

SAHSIAH TUNJANG KECEMERLANGANMISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

SMK BAHAU membangun murid agar berkemampuan atau melakukan sesuatu untuk mencapai aspirasi (keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu; cita-cita) yang setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Potensi ini akan dibangunkan oleh SMK BAHAU melalui ilmu didik yang menyeluruh dan bersepadu serta tinggi nilainya.


VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

SMKB adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan melebihi institusi lain yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang dikenali.